Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
03.10.2021 | Rakusy, Slovakia VRL – 12. KOLO CESTNÝCH CYKLISTICKÝCH PRETEKOV Memoriál Waltera Rennera - časovka do vrchu

                   Pozor zmena miesta: RAKÚSY , futbalové ihrisko, GPS: 49.186655, 20.379378

                 Trasa: Rakúsy- Kežmarské žľaby.

 

Cyklistika pre všetkých

 

CK Cyklošport Kežmarok usporiada 10 . kolo VRL , memoriál Waltera Rennera.

                ČASOVKU DO VRCHU A VYHODNOTENIE SEZÓNY VRL 2021

Dátum a miesto : 03.10.2021 Mlynčeky   RAKÚSY

Riaditeľ pretekov : Walter Renner ml.

Tajomník pretekov : Jozef Potok +421 905 218 712,  jozefpotokarex@gmail.com

Zdravotná služba : Horská služba Starý Smokovec.

Hlavný rozhodca : deleguje VRL

 

Štartujú kategórie :                                                                                                                                              

 Ženy A (2003 – 1982) Ženy B (1981 a starší) kadeti ( 2006 - 2004)

Elite VRL(2003-1992) Muži A (1991-1982)

Muži B (1981-1972) Muži C (1971-1962) Muži D ( 1961-1957) Muži E ( 1956 a starší)

Príspevok VRL : 12-,€. Pretekár s vlastním čipom 10,-€
Kadeti 8€, s vlastným čipom 5,-€

Prihlásenie:

On line na stránke Race Result .Pretekári , ktorí absolvovali

 preteky dostanú  pozvánku na preteky cez gmail . V prípade

 prvého štartu je potrebné sa zaregistrovať na stránke Race Result

na tomto linku:  https://my.raceresult.com/164917/registration

Pokiaľ vznikne problém pri prihlasovaní môžete napísať  mail  stancel@videocom.sk

MTB : Kadet      2006 -  2004          15   -   17 rokov

            Muži A    2003 – 1982          18  -    39 rokov

            Muži B    1981 -  1962          40 -     59 rokov

            Muži C    1961    a starší      61 rokov                                                                                                                           

            Ženy A    2006 -  1982         15  -     39 rokov

            Ženy B    1981  a staršie      40  rokov

 

 Pre kategóriu MTB  bude možné prihlásenie na mieste

Príspevok pre MTB : 10,00 €, kadeti 5,00€ v hotovosti pri prezentácii

Kancelária pretekov : 03.10.2021 od 09,00 hod do 10,30 hod. Mlynčeky  futbalové  ihrisko pri Kolibe. Rakúsy futbalové ihrisko

Štart prvého pretekára :       11 hod

Trať                                :        Mlynčeky  Rakúsy  -    Kežmarské žľaby

Dĺžka trate :                            6.8 km    prevýšenie 280 m

       

Podmienka štartu s ohľadom na opatrenia COVID-19 :

Pretekať môžu iba pretekári, ktorí sa prihlásia online na prihlasovacom linku ,alebo na gmail  www.vychodroadliga.eu . Povinné údaje sú, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, mail a tel. kontakt a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Do kancelárie pretekári budú vstupovať po jednom a z ochranou dýchacích ciest,  musia dodržiavať odstup 2 m v rade.

Pred vstupom do kancelárie je povinná dezinfekcia rúk.

Pretekárovi ktorý sa neprihlási online, nebude umožnené štartovať !!!!

Pretekári VRL sa po zaregistrovaní v kancelárii pretekov stávajú držiteľmi Národnej licencie a tým aj členmi SZC na dobu trvania pretekov. Národná licencia sa v kancelárii nevydáva, vydá sa v prípade poistnej udalosti na sekretariáte SZC.

 

Technické ustanovnia:

 

  • V kategórií MTB môžu štartovať pretekári s MTB a trekingovými bicyklami s hrúbkou  plášťa  minimálne 40 mm pod mieru 40 mm budú pretekári zaradený do kat. cestné bicykle.
  • Cyklokrosové   a bicykle typu gravel budú priradené k cestným bicyklom.
  • V prípade nedodržania tohto pravidla  organizátor má právo  pretekára diskvalifikovať.
  • V cene štartovného každý pretekár dostane suvenír  , obed a občerstvenie .
  • Prvý traja pretekári budú odmenený medailami a vecnými cenami.
  • Prvý pretekár v každej kategórií VRL dostane dres majstra kraja.
  • Po vyhlásení výsledkov  bude hodnotná tombola. 
  • V predošlých rokoch boli najvyššie ceny plazmový televízor a pračka od firmy Whirpool.
  • Každý účastník je povinný  vrátiť čip pri odjazde do cieľa.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

  • Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a tohto rozpisu