Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

                                    PROPOZICIE

                                     CK CYKLOŠPORT KEŽMAROK

                                 V spolupráci s mestom Kežmarok

                                                     Organizuje

                                                

                  KEŽMARSKO – TATRANSKÝ  CYKLOMARATON

6. kolo Východ road ligy                                                

 

Miesto konania: Kežmarok Hradné námestie č. 5  (predajňa bicyklov)

Dátum  podujatia: 11.07.2021

Riaditeľ pretekov: Jozef Potok

Organizátor pretekov: Jozef Potok  jozefpotokarex@gmail.com  Tel.číslo 0905 218 712

Zdravotná služba: FALC a.s                                    

Štart pretekov o 10:00 v Spišskej Belej za odbočkou na Sp.Stará Ves na parkovisku CIMA Slovakia.

Prezentácia: Hradné námestie č. 5 Kežmarok (predajňa bicyklov) od 7:30 do 9:00

Upozornenie: Najneskôr 9:30 presun na štart do Spišskej Belej 7 km asi 15 min na bicykli.

Z Kežmarku smer na Starú Ľubovňu a v Spišskej Belej smer na Sp Stará Ves.                           

Hlavný rozhodca: deleguje VRL a SZC

Štartujú: Ženy A (2003 – 1982) Ženy B (1981 a starší) kadeti ( 2006 - 2004) Elite VRL(2003-1992) Muži A (1991-1982) Muži B (1981-1972) Muži C (1971-1962) Muži D ( 1961-1957) Muži E ( 1956 a starší) 

Príspevok VRL: 12-,€. Pretekár s vlastním čipom 10,-€
Kadeti 8€, s vlastným čipom 5,-€

Prihlásenie: On line na stránke Race Result. Pretekári, ktorí absolvovali preteky dostanú pozvánku na preteky cez email . V prípade prvého štartu je potrebné sa zaregistrovať na stránke Race Result na tomto linku: https://my.raceresult.com/164917/registration

 Pokiaľ vznikne problém pri prihlasovaní môžete napísaťemail na jozefpotokarex@gmail. Alebo na email stancel@videocom.sk

Trať:  

Štart  Spišská Bela, Slovenská Ves , Reľov , Sp. Hanušovce , Sp. Matiašovce , Spišská Stará Ves , Červený Kláštor a späť cieľ v Spišskej Belej pri firme Javorina.

Dĺžka trate: 72 km prevýšenie 950 m

Trať kat.  hand bikerov:

Spišská Bela , Slovenská Ves , Reľov a päť cieľ v Spišskej Belej .

Dĺžka trate: 40 km

Porada sprievodných vozidiel: o 9:00 v priestoroch prezentácie.

Vyhlasovanie výsledkov: Hrad Kežmarok (tribúna)

Každý účastník dostane  občerstvenie a jedlo.

Prvý traja pretekári v každej kategórii získajú medaily a vecné ceny a dresy pre najrýchlejšieho pretekára do 49 rokov a nad 50 rokov.

Hygienické a bezpečnostné predpisy:

Do kancelárie pretekov je povolený vstup iba s ochranným prostriedkom horných dýchacích ciest FFP2.

Dodržuje sa bezpečnostná vzdialenosť 2 metre.

Z dôvodu stále pretrvávajúcej svetovej pandémie ochorenia COVID-19 sú všetci účastníci povinní dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné predpisy podľa nariadení Vlády SR.

V celom priestore pretekov  platia už skôr prijaté prísne hygienické a preventívne opatrenia.

Na viacerých kontaktných miestach budú nainštalované dezinfekčné prostriedky, spoločné priestory sú pravidelne dezinfikované a všetci organizátori sú vyškolení a vybavení ochrannými prostriedkami.

V záujme dodržiavania všetkých vyššie opísaných bezpečnostných opatrení môže pri vstupe do kancelárie prevádzkovateľ pristúpiť ku kontrole účastníka – jeho ochranných prostriedkov a k meraniu jeho telesnej teploty. Registračné a kontaktné miesta sú upravené tak, aby prichádzalo k minimálnemu kontaktu medzi účastníkmi .

Dôležité upozornenie:

- Z dôvodu súčasnej situácie bude možné iba online prihlasovanie pretekárov ako aj členov tímu (doprovodu).

- Pri registrácii klubu, zastupuje celý tím jedna osoba, s negatívnym AG testom všetkých členov tímu, nie starším ako 24 hodín od začiatku podujatia (podujatie začína registráciou 08.00. do  10.30

 

- Počty štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na požadované počty, podľa dátumu a prihlásenia.

- V prípade potreby limitovať počty účastníkov podujatia, si organizátor vyhradzuje právo časového posunu štartov jednotlivých kategórií, prípadne rozdelenie podujatia na viacero častí.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a tohto rozpisu

● Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú diskvalifikovaní !!

● pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na hlave

● pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny.

•          • Pri porušení pravidiel cyklistiky bude uložená časová penalizácia.

•          • Neprihlásené a neoznačené sprievodné vozidlá nebudú pripustené do konvoja.

 Technická pomoc a občerstvovanie z týchto vozidiel je možná podľa pravidiel SZC.

● Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.

.

Jozef Potok                         ________________________    ŠTK SZC: