Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
20.08.2020 | Vejle, Denmark Kongens Kær-løbet

Kongens Kær-løbet 2020

Torsdag den 20. august 2020

Maks. 90 deltagere

Kl. 19.00: Powerwalk 
Kl
. 19.20: Løb

Distance: 8,2 km

Vejle Idrætsforening arrangerer endnu engang Kongens Kær-løbet sammen med vores hovedsponsor Vejle Center Hotel. Torsdag den 20. august løber/powerwalker vi 8,2 km rundt om Kongens Kær. Smuk flad rute med chance for kig til havørne og fiskehejrer.

Kongens Kær er et sammenhængende sø- og vådområde på i alt 100 ha. Det ligger tæt på Vejle by. Tidligere var her græsmarker, som blev afvandet ved hjælp af kanaler og pumper. Naturgenopretning gennemført i årene 2004-2009 har nu omdannet arealerne til mudderflader, våde enge og søer. Stier, broer og udsigtstårne giver gode muligheder for at opleve det flotte landskab og det rige fugleliv, der er opstået her.
 

Parkering:
Det er bedst at parkere ved Vejle Center Hotel (målet).

Start:
Vi starter på stien ved krydset Ribelandevej/Bredstenvej, og målet er på stien, der løber lige forbi Vejle Center Hotel. 

Mål:
Vejle Center Hotel,hvor der efter løbet vil blive serveret forplejning på græsplænen. 

 

 

Eftertilmelding:
Det er muligt at eftertilmelde sig på løbsdagen kl. 18.00-18.45.
Eftertilmelding på løbsdagen koster 25,- kr. ekstra på begge distancer

Startnumre:
Til forhåndstilmeldte udleveres på Vejle Center Hotel på løbsdagen fra kl. 18.00 – 18.45.

Omklædning og bad: Vejle Atletik Stadion

Force majeure: I tilfælde af force majeure tilbagebetales startgebyret ikke.
Startgebyr tilbagebetales ikke i tilfælde af skader, sygdom m.v.
Hvis vi må aflyse på grund af nye udmeldinger vedr. COVID-19, tilbagebetales startgebyr (minus et gebyr på kr. 15,00).

 

Læs mere på www.vejle-if.dk

 

Related Events

Kongenskær løbet 2018

Groups

Vejle IF