Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2018-04-19 | Vejle, Denmark Kongenskær løbet 2018

Vi har i Vejle desværre ikke ROYAL RUN, men vi har sammen med vores hovedsponsor Vejle Center Hotel lavet et lidt “Kongeligt løb” ….nemlig Kongens Kær løbet.

Kongens Kær er et sammenhængende sø- og vådområde på i alt 100 ha. Det ligger som en miniudgave af amerikanernes Central Park, i nærkontakt med Vejle by. Tidligere var her græsmarker, som blev afvandet ved hjælp af kanaler og pumper. Naturgenopretning gennemført i årene 2004-2009 har nu omdannet arealerne til mudderflader, våde enge og søer. Stier, broer og udsigtstårne giver gode muligheder for at opleve det flotte landskab og det rige fugleliv som er opstået her.
(se mere på www.vejle-if.dk)

Related Events

Kongens Kær-løbet [2020]

Groups

Vejle IF