Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2018-05-27 | Krotoszyn, Poland XXXIX Bieg Krotosa

                                       

REGULAMIN XXXIX BIEGU KROTOSA

27 maja 2018r.

 


I . CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 
 2. Upowszechnianie rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Promocja zdrowego trybu życia i dbałości o zdrowie.
 4. Promocja miasta Krotoszyna. 

 

II.  ORGANIZATOR

Centrum Sportu i Rekreacji  WODNIK  w Krotoszynie Sp. z o.o.

 

III. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA

 1. XXXIX  Bieg KROTOSA odbędzie się 27 maja 2018 roku.
 2. Dystans Biegu wynosi 10 km.
 3. Trasa biegu przebiega ulicami miasta Krotoszyn wyłączonymi na czas Biegu z ruchu kołowego.
 4.  Trasa biegu będzie oznaczona, co 1 km.
 5. Miejsce startu i mety: RYNEK W KROTOSZYNIE.
 6. Start:  Godzina 11:00.
 7. Limit czasowy 1h 40 min.
 8. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, służb porządkowych organizatora oraz osób zabezpieczających trasę biegu. 

 

IV. PUNKT ODŚWIEŻANIA

 1. Punkt odświeżania będzie znajdował się na  ok. 5 km trasy. 
 2. Stoły w punkcie odświeżania rozstawione będą w kolejności:
  a) pojemnik z gąbkami,
  b) woda do gąbek,
  c) woda mineralna. 
 3. Organizatorzy nie przyjmują indywidualnych odżywek zawodników. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. XXXIX  Bieg KROTOSA rozegrany zostanie w otwartej formule. Do startu dopuszczeni zostaną zarówno zawodnicy krajowi, jak i zagraniczni.  
 2. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 27.05.2018 r. ukończą 16 lat. ( Posiadający pisemną zgodę rodziców, bądź prawnych opiekunów i zweryfikowali się w biurze zawodów.)
 3. Wszyscy zawodnicy startujący w XXXIX Biegu KROTOSA, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Biegu w dniu 27.05.2018.
 4. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie karty startowej. Karta zostanie przesłana na adres e-mail zaznaczony w zgłoszeniu / tutaj /. Należy ją wydrukować, podpisać zamieszczoną na niej zgodę startu na własną odpowiedzialność i zabrać ze sobą w celu weryfikacji. Jeżeli ktoś nie możesz osobiście odebrać pakietu startowego, wystarczy że przekaże podpisaną przez siebie kartę osobie, która odbiera pakiet za niego. Osoby, odbierające swój pakiet startowy, które nie będą ze sobą miały w/w karty startowej muszą posiadać dokument tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem.
 5. Rejestracja uczestnika XXXIX Biegu KROTOSA traktowana jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu. 
 6. Organizator zapewnia: 
 1. numer startowy + agrafki,
 2. pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg,
 3. pamiątkową  koszulkę techniczną do biegania
 4. posiłek regeneracyjny po biegu
 5. nagrody pieniężne dla zwycięzców poszczególnych kategorii.

 

VI. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia uczestników wraz z opłatą startową  XXXIX Biegu  Krotosa  przyjmowane są przy użyciu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej ……….
 2. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę startową, muszą zgłosić ten fakt przy zapisie, podając dane do faktury.
 3. Za zgłoszenie uważa się wpłynięcie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ opłaty startowej na konto organizatora.
 4. Zgłoszenia internetowe przyjmowane będą do  dnia  15.05.2018 r. Po tym terminie zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Zawodów od godziny 8:00 do godziny 10:00 dnia 27.05.2018 r. czyli w dniu zawodów .
 5. Organizator ustala następujące terminy oraz opłaty zgłoszeń:
 • zgłoszenia do 15 maja 2018 – opłata 50 zł,
 • zgłoszenia po tym terminie – opłata 70 zł,

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie dopuszcza możliwości zamian numerów startowych pomiędzy zawodnikami.

 1. Weryfikacja zgłoszenia oraz odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów mieszczącym się w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Olimpijskiej 10 w dniu 26 maja od godz. 10,00 do 19,00

W sobotę będzie również możliwość zapisów do Biegu od godz. 16,00 do 19,00 w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Olimpijskiej 10

 1. W dniu zawodów tj. 27 maja Biuro Zawodów czynne będzie tylko na Rynku  w godzinach 8:00 – 10:30

 

VII. SZATNIE

Organizator zapewnia szatnie - przebieralnie , toalety i natryski na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej przy           Olimpijskiej 10

 

VIII. KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja  XXXIX   Biegu KROTOSA prowadzona będzie w następujących kategoriach: 
 1. Generalna
 2. Kobiet
 3. Wiekowa kobiet:
 • kobiety od 16 lat do 19 lat
 • kobiety do 20 lat do 29 lat
 • kobiety od 30 lat do 39 lat
 • kobiety od 40 lat do 49 lat
 • 50 lat i powyżej
 1. Wiekowa mężczyzn:
 • mężczyźni od 16 lat do 19 lat
 • mężczyźni od 20 lat do 24 lat
 •  mężczyźni od 25 lat do 29 lat
 •  mężczyźni od 30 lat do 34 lat
 •  mężczyźni od 35 lat do 39 lat
 •  mężczyźni od 40 lat do 44 lat
 •  mężczyźni od 45 lat do 49 lat
 •  mężczyźni od 50 lat do 54 lat
 • mężczyźni od 55 lat do 59 lat
 • mężczyźni od 60 lat do 64 lat
 • mężczyźni od 65 lat do 69 lat
 • mężczyźni 70 lat i powyżej

 

 1. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rocznik urodzenia zawodnika.

 Klasyfikacja drużynowa – kluby sportowe, stowarzyszenia, kluby biegacza / liczy się łączny czas pięciu najlepszych wyników z danej drużyny /.

Najlepsi w Gminie Krotoszyn – po trzech najlepszych zawodników wśród kobiet i mężczyzn z Gminy Krotoszyn.

Najlepsi w Powiecie Krotoszyńskim - po trzech najlepszych zawodników wśród kobiet i mężczyzn z Powiatu Krotoszyńskiego.

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji. 

 

 


IX. NAGRODY

 1. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród, a także w przypadku nagród finansowych spełnienie przez zawodnika wymagań prawnych określonych w przepisach krajowych w zakresie polskiej ordynacji podatkowej i innych ustaw o podatku dochodowym.
 2. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 13:30.
 3. Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej :
 1. I miejsce   –650 zł  + puchar
 2. II miejsce – 400 zł 
 3. III miejsce –  300 zł

. Organizator jako płatnik pobierze od zwycięzcy 10% zryczałtowanego podatku do dochodów od osób fizycznych (podatek od wygranej), a pobrany podatek przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Nagroda nie zostanie wydana przed dokonaniem wpłaty podatku przez  ZWYCIĘZCE. 

 1. W przypadku niewydania nagrody, pozostaje ona własnością ORGANIZATORA.
 2. Zwycięzcy w kategorii  kobiet:
 1. I miejsce –  300 zł + puchar
 2. II miejsce –200 zł 
 3. III miejsce – 100 zł
 1. Zwycięzcy w kategoriach wiekowych:
 1. I miejsce – 70 zł
 2. II miejsce – 60 zł
 3. III miejsce – 50 zł
 1. W klasyfikacji drużynowej puchary za I, II i III miejsce.
 2. W Klasyfikacji Najlepsi w Gminie i Najlepsi w Powiecie – statuetki.
 3. Wszyscy nagrodzeni otrzymują również pamiątkowe dyplomy.
 4. Każdy zawodnik, który ukończy bieg, otrzyma okolicznościowy odlewany medal XXXIX Biegu KROTOSA przygotowany specjalnie na tę okazję .
 5. Nagrody finansowe nie dublują się.
 6. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu będą mieli szansę wylosować jedną z licznych nagród specjalnych .

 

 

X.  WYŻYWIENIE

Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny, bon na posiłek uczestnik Biegu otrzymuje podczas zgłoszenia w Biurze Zawodów razem z nr startowym i koszulką techniczną. 


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W ramach zawodów organizowanych w dniu 27.05.2018 r. od godz. 9:00 odbywać się będą biegi maluchów/6lat do rocznika 2011/, dzieci rocznik 2010-2009 ( ORLIK przy Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Olimpijskiej 10 ).
 2. Pozostałe dzieci i młodzież – RYNEK godz. 9:30
 • Bieg Rodzinny – wokół Ratusza
 • Bieg na 400 m  roczniki 2008-2007 dziewcząt
 • Bieg na 400 m  roczniki 2008-2007 chłopców
 • Bieg na 800 m  roczniki 2006-2005 dziewcząt
 • Bieg na 800 m  roczniki 2006-2005 chłopców
 • Bieg na 1000 m  roczniki 2004-2002 / dziewczęta /
 • Bieg na 1000 m  roczniki 2004-2002 / chłopcy /
 • Bieg na 1000 m roczniki 2001-1998  / chł. /
 • Bieg na 1000 m roczniki 2001-1998  / dz. /     
 1. XXXVIII  Bieg KROTOSA  odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Wszyscy uczestnicy XXXIX Biegu KROTOSA zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Podczas trwania biegu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów i osób działających w imieniu organizatora. 
 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.  
 5. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji. 
 6. Zasłanianie numeru startowego grozi dyskwalifikacją.
 7. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem dyskwalifikacji zawodnika. 
 8. Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Zawodów w dniu zawodów do godziny 13:20. 
 9. Protesty rozstrzyga Dyrektor XXXIX  Biegu KROTOSA.
 10. Decyzja Dyrektora XXXIX  Biegu KROTOSA jest ostateczna i nieodwołalna. 
 11. Protesty wniesione po terminie, o którym mowa w pkt. 10 nie będą rozpatrywane.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty skradzione podczas zawodów. 
 13. Organizator XXXIX  Biegu KROTOSA uznaje, że zgłaszający zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 14. Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji  XXXIX  Biegu KROTOSA , a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych dotyczących imprezy.
 15. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora XXXIX  Biegu KROTOSA 

 

 

 

                                                                                                                              Dyrektor XXXIX  Biegu KROTOSA

                                                                                                                                         Jacek Cierniewski

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu XXXIX Biegu Krotosa

W związku ze zmianami jakie wchodzą w życie od dnia 25.05.2018 dotyczących ochrony danych osobowych wprowadza się załącznik nr 1 do Regulaminu XXXIX BIEGU KROTOSA o następującej treści :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie, ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn;
 2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia udziału w "XXXIX Biegu Krotosa" oraz - jeśli wyrazi Pani/Pan taką wolę - w celu realizacji loterii promocyjnej "XXXIX Bieg Krotosa" i konkursu "W Krotoszynbie biegamy i o używkach zapominamy", na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. ze względu na to, że jest to niezbędne do Pani/Pana uczestnictwa w biegu i udziału w loterii promocyjnej lub konkursie;
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez administratora i organy podatkowe, w przypadku gdy udział w loterii promocyjnej lub konkursie będzie rodził skutki podatkowe;
 4.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji biegu, loterii promocyjnej lub konkursu oraz przez okres przechowywania danych wynikających z odrębnych przepisów, w tym podatkowych oraz przez okres niezbędnych do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z tych zdarzeń.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w biegu, loterii promocyjnej lub konkursie; odmowa podania danych skutkowała będzie niemożnością udziału w tych zdarzeniach. 

 

 

 

Groups

Timekeeper