Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2018-04-07 | Gråsten, Denmark Slotssø-Løbet

Start/mål: Den store Eg, ud for huset Skovvej 17, 6300 Gråsten


Ruter:       Der er en rundstrækning på 5,3 km, du kan vælge imllem rundeløb, her bestemmer du selv hvor mange runder du vil løbe eller halvmaraton og maraton.

Priser:
Rundeløb 90 kr,

børn til og med 12 år 50 kr

Halvmarathon 110 kr

Marathon 140 kr

 
Tilmelding:  30. Marts 2018
Fra 1. April + 20kr
Alle priser er inkl onlinegebyr.
 
 
 
Max deltagerantal 270 løbere.
Program:  Fra kl 9 til kl 11:30 er der udlevering af  Start nr. Ved indgangen til skoven, Skovvej samme sted som løbet starter fra.
 
Kl. 9.55 Velkomst info.
 
Kl. 10.00  Startskuddet går for maraton ruten.

Kl. 11:45 Info 

 
Kl. 12:00 Startskuddet går for rundeløbere distancen.

Kl 12:00 Startskuddet går for halv marathon

 


 
Ca fra kl. 13:00 vil der være løbende præmieoverrækkelse.
                  Præmier til nr. 1 og 2
                  Herrer, damer og børn (maraton, halvmaraton, 5.3 km, 10.6 km og 15,9 km )
                  
                  + lodtrækningspræmier på start nr. 
               

Omklædning: Der er fra kl 9.00 omklædning og bademuligheder i Ahlmannsparken, Ahlefeldtvej 4, 6300 Gråsten
 
Forplejning:  Der er væskedepoter med vand, energidrik, sodavand, kage og slik for hver runde (5.3 km).

Der vil være mulighed for at købe øl, vand og grillpølser. 
Diplom: Dette kan efterfølgende udskrives på run2u.dk

Der er medaljer til alle

Tidtagning: Foregår med chip. Husk startnummer placeres på maven.

Startnumre: Uddeles fra kl 9.00 ved start området, startnumre skal være afhentet senest 11:30.

Parkering: Der er parkering ved Ahlmannsparken, Ahlefeldtvej 4, 6300 Gråsten
Bemærk: Vi gør opmærksom på, at løbet sker under eget ansvar, og arrangørerne kan ikke gøres ansvarlige.

 

Da vi er rigtig mange løbere i skoven har vi besluttet at barnevogne og klapvogne ikke må være på ruten, dvs. at man skal kunne gå/løbe ruten for at deltage. Skulle man af en eller anden grund have et barn som ikke kan deltage p.g.a, f.eks. sygdom og gerne vil deltage, laver vi selvfølgelig en aftale om dette. Dette er for at tilgodese de løbere der løber på tid.


 Ved spørgsmål kontakt: tanja eller se mere på Facebook, gruppen Slotssø-Løbet


 

_______________________________________________

Welcome to Slotssø-løbet (Castle Lake Run)

Start/finish: At the great oak near the house Skovvej 17, 6300 Gråsten

Routes:       The track is 5,3 km, and you choose to run one (5,3km), two (10,6km) or three (15,9km) rounds. Or half marathon or full marathon p.

Prices
Round run 90 kr,

Children max 12 years 50 kr

Half marathon 110 kr

Marathon 140 kr

 
Due date 30. March 2018
From 1st of April + 20kr
All prices includes online fees.
 
Max number of participants: 270.
Program:  From 9am to 11:30am Start number are given out at the entrance of the forrest on Skovvej, where the run starts from.
 
Kl. 9.55 Welcome
 
Kl. 10.00  Start of the Matathon.

Kl. 11:40 Information
 
Kl. 11:50 Start for round runners.

Kl 12:00 Start for half marathon

 

From appr. 13:00 Victory Cermony

                  Prices for number 1 and 2
                  Men, women, children (maraton, halvmaraton, 5.3 km, 10.6 km og 15,9 km )
                  
                  + prices on start Start number

Clothes changes: From 9.00am clothes change, toilets and bathing are available in the City Sport Center in Ahlmannsparken, Ahlefeldtvej 4, 6300 Gråsten (free)


 
Refreshments: On the route is water, energy drink, soda, cake, fruit and candy for each round (5.3 km).

Also, there is possibilities to buy grill sausage, beer and water.
Diploma can be printed afterwards on run2u.dk

There are medals for all.

Time tracking with chip. Start number are placed in front.

Start number is given out between 9 and 11:30.

Parking: At Ahlmannsparken, Ahlefeldtvej 4, 6300 Gråsten. The run is at own risk.


Questions please contact: tanja or see Facebook, group Slotssø-Løbet

_______________________________________________