Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
30.04.2017 | Strečno, Slovakia 33. ročník Cezpoľného behu oslobodenia obce Strečno

OBEC STREČNO
usporiada
33. ročník CEZPOĽNÉHO BEHU OSLOBODENIA OBCE STREČNO
Strečno 2017

A. Všeobecné ustanovenia:
Usporiadateľ Obec Strečno
Termín 30. apríl 2017
Miesto pretekov obec Strečno, ulice: Sokolská, Mládeže, M.Ilovského, SNP, poľná cesta pod Kojšovú, odbočka na Pažite, dole Jarčiskom, ulice: Kováčska, Sokolská
 

Riaditeľ pretekov Bc. Dušan Štadáni - starosta obce
Hlavný rozhodca Ing. Róbert Benedig

Prihlášky Obecný úrad Strečno, Ulica Sokolská 487, PSČ 013 24, uzávierka prihlášok je 1 hod. pred štartom. Prihlásiť sa dá aj elektronicky na web stránke: www.strecno.sk

Kancelária pretekov bude otvorená od 10,00 hod v budove kultúrneho domu
Šatne v priestoroch telocvične v Strečne
Zdravotnícka služba usporiadateľ pretekov zabezpečí zdravotnícke hliadky z MO SČK na dvoch vyznačených stanovištiach na trase pretekov a v priestore cieľa
ROZPIS 
33. ROČNÍKA CEZPOĽNÉHO BEHU OSLOBODENIA OBCE STREČNO
B. Technické ustanovenia
Pravidlá preteká sa podľa pravidiel platných pre atletiku
Kategórie pretekov žiaci a žiačky (r. 2003 a mladší)
                             juniorky (r. 1999 - 2002)
                            ženy (r. 1998 a staršie)
                            juniori (r. 1999 - 2002)
                            muži do 40 rokov (r. 1978 - 1998)
                            muži do 50 rokov (r. 1968 - 1977)
                            muži nad 50 rokov (r. 1967 a starší)
Prezentácia v deň štartu od 10,00 hod v KD, pretekár obdrží štartovné číslo a el. čip po zaplatení 2,- Eur,
                           deti a juniori platia 1,- Eur.
Charakter trate bezprašné miestne komunikácie, prašné poľné cesty, lesný chodník
Časový program 13,00 hod. - nástup pretekárov
                        13,05 hod. - slávnostné otvorenie pretekov
                        13,10 hod. - štart


Rozsah pretekov jednotná trať v dĺžke 5 km
Občerstvenie na trati bude podaný čaj a v cieli občerstvenie
Vyhlásenie výsledkov uskutoční sa 30 minút po dobehnutí posledného pretekára
Ceny prví traja pretekári z každej kategórie obdržia diplom a finančnú odmenu. Z každej kategórie bude odmenený najrýchlejší pretekár z obce Strečno
Protesty možno podať do 10 minút po dobehnutí posledného pretekára do cieľa s vkladom 4 Eur

stiahnut rozpis pretekov ,  plagát