Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2015-01-10-2015-03-07 | Skrydstrup, Denmark Stilling DGI Cross sæson 2014 / 2015

  Der er glemt en sort H 2 O jakke i herre omklædning, kontakt Ib Stkkkebye som har den.

Der er forøget sikkerhed på flyvestation i Skrydstrup.

OBS! Venligst VIS STARTNUMMER ved indkørsel til Flyvestationen!

Der er øget kontrol p.g.a. skærpet sikkerhedsniveau. Kom i god tid!
Har man mistet eller ikke fået startnr udleveret i nu, vil vagten have en liste som han kan tjekke op på.

 

Uge 10, den 7.3.2015, Samlet afslutning - Skrydstrup

 

Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IFS) afvikler lørdag den 7. marts, 7. og sidste runde af denne sæsons crossløb. Ruten er ganske vist udlagt i et fladt område, men der vil være flere ’ujævnheder’ i terrænet, som kan udfordre løberen.

Adressen er: Flyvestation Skrydstrup, Lilholtvej 2. 6500 Vojens.

Der vil være adgang igennem hovedvagten fra kl. 12:30.

Der vil være skiltet til P-pladser. Følg i øvrigt anvisninger fra vagtpersonellet. (Se kort)

Omklædning og bad i gymnastiksalen.

Start og mål på forhindringsbanen. (Se kort)

… og efter løbet vil der være mulighed for en kop varm kakao.

Kl. 14:00 starter alle røde numre: Kvinder samt M14 og M70-M80 (Ca. 4,8Km)

Kl. 14:04 starter alle grønne numre: Børn op til M/K12 (Ca. 2,3Km)

Kl. 14:30 starter alle sorte numre: Mænd fra M16 til M70 (Ca. 7,0Km)

bane 2015

Regelsæt DGI vinter cross.

1.  Den sønderjyske Crossløbsserie i DGI afvikles hvert år i perioden oktober – marts. Serien består af syv runder, hvoraf de 4 første afvikles før jul og de sidste 3 efter nytår. Afviklingsplanen for den kommende sæson udsendes senest 1½ måned før 1. runde.

For at kunne deltage skal man være medlem af én af DGI’s lokalforeninger, eller være godkendt som ”prøvemedlem” af DGI Sønderjyllands Atletikudvalg.

De Sønderjyske Crossmesterskaber afholdes sammen med 5. runde

Deltagere fra foreninger uden for DGI Sønderjylland kan deltage i de sønderjyske crossmesterskaber, men kan ikke blive sønderjysk mester.  

2.    Aldersgrupper  Aldersgruppe bestemmes af fødselsår ved afsluttende ( 2015 ) løb i serien som anført nedenfor:

           Drenge/piger                      indtil 7 år
           Drenge/piger                          8-9 år
           Drenge/piger                        10-11 år
           Drenge/piger                        12-13 år
           Drenge/piger                        14-15 år
           Drenge/piger                        16-17 år
           Mænd/damer                        18-19 år
           Mænd/damer                        20-29 år
           Mænd/damer                        30-34 år
           Mænd/damer                        35-39 år
           Mænd/damer                        40-44 år
           Mænd/damer                        45-49 år
           Mænd/damer                        50-54 år
           Mænd/damer                        55-59 år
           Mænd/damer                        60-64 år
           Mænd/damer                        65-70 år.
           Mænd/damer                        70-75 år.

         

3.    Distancer  

Drenge/piger indtil 13 år:       2,5 km (1 omg.)
Drenge 14 - 15 år:               5 km (2 omg.)
Øvrige piger/damer:              5 km (2 omg.)
Mænd 16 – 74 år:                 6- 7,5 km (3 omg.)
Mænd 75 år og ældre:             4,5 km (2 omg.)


 

 

 

 

 

4.        Tilmelding m.m. 

4.1     Tilmelding: Deltagerne tilmelder sig til serien senest 14 dage før første løbsdag, efter følgende tillægges der et ekstra administrationsgebyr

4.2     Startgebyr: Gebyret opkræves ved tilmeldingen

4.3   Startnumre: Hver tilmeldt løber får tildelt et startnummer
(via klublederen). Løberne beholder det tildelte startnummer
 i alle runder. Den enkelte løber er selv ansvarlig for at
 medbringe startnummeret ved hver runde. Det er ved
 beskæring eller foldning ikke tilladt at ændre på størrelsen af
 startnummeret.
 En løber, der kommer i mål uden startnummer, kan ikke blive
 registreret som deltager.

       Mærkning af løbere, som løber 1 eller 2 omgange:
Den enkelte forening skal sørge for at disse løberes
startnummer markeres således:
       - grønt startnr. / for alle løbere, der løber 1 omgang
       - rødt startnr. / for alle løbere, der løber 2 omgange
       - sort startnr. / for alle løbere, der løber 3 omgange

4.4   Aldersklasse-markering 
skal bæres på ryggen. Det er den enkelte forenings (holdlederens) ansvar, at påse dette. 

5.        Afvikling: 

5.1     Resultater og pointgivning: Til vinderen i den enkelte aldersgruppe gives

       nr. 1  70 point
2   64 point
3   58 point
4   53 point
5   50 point
6   48 point
7   46 point
8   44 point
9   42 point
10 41 point
11 40 point osv. ned til 1 point er der mere end 50 i en gruppe får resten 1 point.

   5.1.2     Placering og protest
 

 I tilfælde hvor chippen giver en placering, som er dårligere end den visuelle, er det løberne selv som skal gøre Cross udvalget opmærksom på dette, begge løbere skal være enige om det.

5.1.3     Protest
Protesten skal indsendes senest 24 timer efter løbet til soenderjylland@dgi.dk.

5.2     Præmier:

5.2.1   Holdkonkurrence:

          1. Der er vandrepokal til den forening, hvis løbere tilsammen har opnået det største antal point sammenlagt fra alle 7 runder. Der er præmier til de foreninger, der opnår hhv. næsthøjeste og tredjehøjeste totalpoint.

          2. Vandrepokal til bedste ”Top 3”-forening, beregnet efter summen af point fra de 3 første i hver aldersklasse i alle 7 løb.

5.2.2     Individuel konkurrence:

          Der er præmier til nr. 1-2-3 i alle aldersklasser sammenlagt i 5 ud af 7 løb. Uanset antallet af deltagere i gruppen. For at komme i betragtning til præmie skal man gennemføre mindst tre løb.

          I tilfælde af pointlighed mellem to løbere afgøres placeringen på grundlag af følgende prioritering:

  1. Placering i sidste runde.
  2. hvis ingen af dem er med i sidste runde, er det tidligere runde der er gældende.  

6.       Praktiske oplysninger:

 

6.1     Den arrangerende klub sørger for opsætning af start område og mål.

6.2     Resultatliste vil kunne ses på DGI Sønderjyllands hjemmeside: Her placeres et link til Race Result

 7.       Foreningsskifte

under en igangværende crossløbsserie kan ikke lade sig gøre.

8.       Sønderjysk Mesterskab

8.1 En konkurrence som afvikles som en del af 5. runde.

Kun for deltagere fra sønderjyske klubber.

Der konkurreres individuelt og i hold.

8.2.Individuel konkurrence:

Der er præmier til nr. 1-2-3 i alle aldersklasser

8.3.Hold konkurrence:

Et hold består af 3 løbere fra samme klub fra samme aldersgruppe.

3. løbers placering er afgørende for holdets placering på ranglisten

Der er guldmedalje til 1. pladsen

Ved minimum 4 hold er der sølv til 2. pladsen.

Ved minimum 6 hold er der bronze til 3. pladsen

Holdgrupper:

Drenge/piger       indtil 7 år
Drenge/piger       8 - 9 år
Drenge/piger       10-11 år
Drenge/piger       12-13 år
Drenge/piger       14-15 år
Drenge/piger       16-17 år
Mænd/damer       18-19 år
Mænd/damer       20-29 år
Mænd/damer       30-39 år
Mænd/damer       40-49 år
Mænd/damer       50-59 år
Mænd/damer       60-69 år
Mænd/damer       70 år - .