Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
01.05.2024-03.05.2024 | Holstebro, Denmark Forsvarets Mesterskab i Militær femkamp

FORSVARETS MESTERSKAB AFHOLDES VED JYDSKE DRAGONREGIMENT, HOLSTEBRO


 

Indbydelse til Forsvarets Mesterskab i Militær femkamp 2024

 

Hermed indbyder Forsvarets Sanitetskommando, Center for Militær Fysisk Træning til Forsvarsmesterskabet i Militær femkamp.


DATO

1.-3. maj 2024

 

Arrangør: Mesterskabet arrangeres af Jydske Dragonregiment og gennemføres i Holstebro.

 

Stævneleder:

Stævneleder er Benny B. Kristensen som kan kontaktes på JDR-S2-VK10@fiin.dk

 

DELTAGELSE

Alle medarbejdere i Forsvaret eller frivillige i Hjemmeværnet & Beredskabsstyrelsen kan deltage uanset alder, køn samt teknisk og fysisk niveau. Stævnet er jf. ref. b. et Kategori B-arrangement og giver derfor jf. ref. a. mulighed for deltagelse i tjenestetiden, dog uden at medføre optjening af merarbejde.   

 

DISCIPLINER

Militær femkamp består af disciplinerne:

 • Skydning (200m, præcisions-/hurtigskydning)
 • Forhindringsbaneløb
 • Forhindringsbanesvømning (50m)
 • Terrænløb (4/8 km)

 

RÆKKER

 • Herre A (+4.800 p), B (4.000-4.799,9 p), C (Øvrige) og D (førstegangsdeltagere)
 • Kvinde A (+4.700 p), KB (Øvrige), KC (førstegangsdeltagere)
 • Old Boys (Mænd der inden årets udgang er fyldt 33 år)

 

HOLDDANNELSE

 • Klasserne A-C: 3 deltagere pr. hold, hvor to er tællende.

Holddannelse forud for konkurrencen.

 • Klasse D og OB: 2 deltagere pr hold, hvor begge er tællende.

Holddannelse efter sidste disciplin.

 • Klasserne KA og KB: 3 deltagere pr. hold, hvor de to er tællende
 • Klasse KC: 2 deltagere, hvor begge tællende. 

 

VÅBEN OG AMMUNITION

 • For klasse A, B, C, D, OB, KA, KB og KC kan GV M95, GV K96, GV M10 anvendes.
 • Rem må anvendes for at stabilisere skydestillingen. Magasinet må ikke berøre jorden og beskyttelsesbriller skal anvendes.
 • Deltageren medbringer eget tjenestevåben og tilhørende ammunition til opvarmning og konkurrence. Til konkurrencen skydes der 2x10 skud i forlængelse af 5-10 min opvarmning.

 

TRÆNING

Der vil være mulighed for træning på forhindringsbanen, kast og løb. Svømmeforhindrings

banen vil være mulig at afprøve forud for konkurrencestarten.

 

INDKVARTERING

Det vil være muligt at blive indkvarteret på Antvorskov Kaserne fra onsdag d. 1. maj.

 

FORPLEJNING

Cafeteriet på Antvorskov Kaserne vil være åben under hele konkurrence. Åbningstider frem

går af det endelige program.

 

FORELØBIGE PROGRAM

Onsdag d. 1. maj:

 • Ankomst, tilmelding og indkvartering
 • Træning på FHB, HGR-baner og løberuten
 • Holdledermøde

 

Torsdag d. 2. maj:

 • Skydning
 • Forhindringsbaneløb
 • Svømmeforhindringsbane (Slagelse Svømmehal)

 

Fredag d. 3. maj:

 • Håndgranatkast
 • Terrænløb
 • Præmieoverrækkelse

 

Der kan forekomme ændringer i det endelige program.

 

TILMELDING

Deadline for tilmelding fastsat til fredag 26. april 2024

 

 

STÆVNELEDER

Stævneleder er Steen Kreiner som kan kontaktes på GHR-S2-01@fiin.dk eller

telefon 51 36 71 85