Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

Zimná olympiáda architektov

je športovo-spoločenské podujatie, ktorého cieľom je rozšírenie spektra záujmových aktivít architektov.

(Na podujatí sa môžu zúčastniť pretekári, ktorí sa dopredu registrovali, kapacita podujatia je limitovaná)

Usporiadateľ:                    ARCHINFO      
Zabezpečenie pretekov: ARCHINFOSki,Golf & Hotel ResortTále                 
Organizačný výbor: Štefan Moravčík, Zuzana Moravčíková, Jakub Moravčík, Lukáš Šivec, Martin Sedláček -  ARCHINFO, Michal Šperka - Ski Tále, Elenka Šoltésová - SADOVSKY & ARCHITECTS,  Vladimír Balent - Saint Gobain, 

Podujatie sa skladá z častí:
Lyžiarske preteky architektov 
Lyžiarske preteky partnerov podujatia
Spoločenský večer

Účasť: 
Na zimnej olympiáde sa môžu zúčastniť architekti, ktorí sú absolventi ľubovoľnej architektonickej školy (na Slovensku, alebo v zahraničí) v odboroch: architektúra, urbanizmus, dizajn, resp. krajinná architektúra

Miesto: Ski Tále
Dátum: 9.2. 2024

"Malý obrovský slalom"  - dve kolá (započítava sa najrýchlejší čas)*
prevýšenie trate: 350 m , počet brán: 13 až 15

(Slalom má charakter nenáročného, trochu hustejšieho - obrovského slalomu, vymedzeného “obrákovými” dvojbránkami (nie klasické kĺbové slalomové tyčky)

Harmonogram

9. 2. 2024
8.30 - 10:00 registrácia účastníkov, vyzdvihnutie skipasu (štartovné číslo bude priradené podľa času registrácie**) Prosíme pretekárov aby si pripravili  dvojeurovú mincu (vratná záloha za skipas)
10.00 - 12.00 prvá meraná časť pretekov
11.30 - 13.00 ľahký obed (hustá polievka, pečivo - hocikedy v tomto časovom okne bude možné vypýtať si v “Stodole”)
13.15 - 15.00 druhá meraná časť pretekov
15.00 - 16.00 voľné lyžovanie
16.00 - 17.30 ubytovanie,  (Drobné občerstvenie v priestore objektu č. 3 “Registrácia / Klub”)
cca 17.30 (keď sa stredisku podarí pripraviť priestor po štandardnej dennej prevádzke) - začiatok spoločného večera - raut, vyhlásenie výsledkov, improvizovaný program s tombolou a sprievodným hudobným podmazom "architekti sebe" - pokým sa nám bude páčiť byť spolu...

Kategórie***

architekti(tky) - obrovský slalom:

muži
narodení 1984 a neskôr (do 40 rokov)
narodení 1983 až 1964 (40 až 60 rokov)
narodeni 1963 a skôr (nad 60 rokov)

ženy
narodené 1984 a neskôr (do 40 rokov)
narodené 1983 až 1964 (40 až 60 rokov)
narodené 1963 a skôr (nad 60 rokov)

architekti(tky) - snowboard:

muži
bez vekových kategórií

ženy
bez vekových kategórií

súťaž partnerov podujatia - lyže/snowboard:

muži
bez vekových kategórií

ženy
bez vekových kategórií

(Všetci účastníci budú pretekať na totožnej trati)

Ceny: Ocenení budú  víťazi v jednotlivých kategóriách. Vyhlásený bude aj najrýchlejší pretekár v celkovej klasifikácii

Štartovné je 25.- €
V  rámci štartovného majú všetci účastníci zabezpečené celodenné skipasy, ľahké občerstvenie v priebehu dňa,  večerný raut, ceny pre víťazov, Tombolu Partnerov podujatia. 

Štartovné je možné uhradiť na č. účtu: IBAN SK4511000000002931220772, Variabilný symbol: rodné číslo

Prosíme lyžujúcich pripraviť k registrácii dvojeurovú mincu - nakolko účastníci dostanú celodenné skipasy, ktoré po skončení pretekov vrátia a poplatok dostanú späť.

Zmena času a programu vyhradená (v prípade nepriaznivého počasia, alebo iných nepredvídaných okolností...)

Poznámky:

započítava sa rýchlejšia jazda (kolo). Každý účastník má vo vymedzených časových oknách (doobeda a poobede) možnosť absolvovať po jednej meranej jazde. Štartuje sa v zásade podľa prideleného štartovného čísla. Pre plynulosť pretekov je možné absolvovať v prípade voľnej trate meranú jazdu aj mimo striktného poradia (v prípade voľného okna na štarte). Prosíme však prednostne rešpektovať pretekárov s nižším štartovným číslom. Po meraných jazdách je možné využívať na voľné lyžovanie areál strediska bez obmedzení (všetky zjazdovky a vleky) v priebehu celého dňa. 

** štartovné číslo bude pridelené podľa času registrácie (bez rozdielu kategórií). 

***rozdelenie do kategórií bude pre zjednodušenie vykonané na základe dosiahnutia stanoveného veku v roku konania podujatia. Zmena vyhradená - alebo kategória môže byť zrušená (napr. menej ako traja účastníci v kategórii - budeme reagovať priamo na podmienky na mieste...)

Pokyny pre ubytovanie:

Ubytovať sa bude dať v zariadení Ski Tále (Hotel Stupka a Golf), kde bude stredisko (pre účastníkov olympiády) rezervovať do (10.1.2024) kapacitu (100 lôžok). (Ubytovanie sa dá rezervovať na: rezervacie@tale.sk , stupka@tale.sk, +421 48 6712 601) Pri rezervácii dôležité uviesť, že ide o preteky architektov. Kapacita sa bude obsadzovať podľa termínu prihlásenia.

Samozrejme ubytovanie je možné zabezpečiť si aj individuálne v množstve ďalších ubytovacích zariadení v okolí... Každý účastník si zabezpečuje ubytovanie podľa svojho rozhodnutia vo vlastnej réžii.

Po súťaži pripravujeme večerné spoločenské podujatie, kde sa architekti v neformálnom prostredí budú môcť navzájom porozprávať. 

Vzhľadom na to, že miesto konania večerného podujatia v “Stodole” bude pravdepodobne vzdialené od individuálnych ubytovaní viac, ako je vhodné na peší presun,  organizátor mieni zabezpečiť odchádzajúcim dopravu autom k blízkym ubytovacím lokalitám.  Pre istotu odporúčame priniesť si baterku, alebo čelovku na pohyb v nočných hodinách v exteriéri.

Ďakujeme veľmi pekne partnerom podujatia a produktovým partnerom za podporu a cenné rady pri príprave podujatia.

Partneri: Saint - GobainREDOX - ENEXmmcité skGEBERITDaikinProfirolSchneider ElectricSTAVMAXBB

Produktoví partneri: DOMO GLASSUrpinerVíno Matyšák