Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

JKBOZ GAVURKY RIDE 2024


Základné informácie


Organizátor: ŠPORTKLUB Dobrá Niva, o.z,
Kontakt: gavurkyrun@gmail.com
Riaditeľ pretekov: Rastislav Koštialik, 0915 802 774
                             Pavel Petruš, 0905 750 021
Zdravotná služba: lekár v pelotóne

Časomiera:             VIDEOCOM Stancel s.r.o.
Miesto konania:       Dobrá Niva, Námestie SNP
Dátum:                    5.5.2024, nedeľa o 10:30
Dĺžka trate:             104 km (3 km obcou o letmý štart, 101 km samotný pretek)
Trasa pretekov:        Dobrá Niva – Sása – Pliešovce – Zábava - Senohrad – Sucháň –Čebovce – Kosihovce – Opava – Cerovo – Litava – Sucháň - Senohrad – Zábava – Pliešovce – Sása – Dobrá Niva
Kontrola časového limitu: 52.kilometer. Účastníci preteku, ktorí nestihnú dosiahnuť 52. kilometer v čase 2:30 hodiny od ostrého štartu sú povinný odovzdať čip a štartovné číslo. Organizátor týmto pretekárom už následne negarantuje zabezpečenie v plnej miere.
Kategórie:

 • A - muži (do 29 rokov) ročník 1995 – 2024
 • B - muži (30 – 39 rokov) ročník 1985 – 1994
 • C- muži (40 – 49 rokov) ročník 1975 – 1984
 • D- muži (50 – 59 rokov) ročník 1965 – 1974
 • E- muži (nad 60 rokov) ročník 1900 – 1964
 • F– ženy (do 39 rokov) ročník 1985 – 2024
 • G– ženy (nad 40 rokov) ročník 1900 – 1984

(pri pretekároch mladších ako 18 rokov je nutný písomný súhlas rodiča)


Bodovacia súťaž
1. Dve prémie prvej kategórie – kilometer 2,2 a 16,1 Body pre umiestnených v poradí na prémii 1.kat. :
                             20 – 16 – 13 – 10 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3
2. Dve prémie druhej kategórie – kilometer 85,3 a 99,1 Body pre umiestnených v poradí na prémii 2.kat. :
                              15 – 12 – 10 – 8 – 7 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1

Odmeny
Celkové poradie:

 • 1. miesto: 150 EUR, cyklistický dres, trofej, šampanské
 • 2. miesto: 100 EUR, trofej, šampanské
 • 3. miesto: 70 EUR, trofej, šampanské
 • 4. miesto: 50 EUR
 • 5. miesto: 40 EUR
 • 6. miesto: 20 EUR
 • 7. miesto: 20 EUR
 • 8. miesto: 20 EUR
 • 9. miesto: 20 EUR
 • 10. miesto: 20 EUR

Poradie v kategórií:

 • 1. miesto: medaila + vecné ceny
 • 2. miesto: medaila + vecné ceny
 • 3. miesto: medaila + vecné ceny

Bodovacia súťaž:

 • 1. miesto: 50 EUR, cyklistický dres, šampanské
 • 2. miesto: 30 EUR
 • 3. miesto: 20 EUR

Registračné informácie
Registrácia: Iba online – do 4.5.,23:59. Prihlásenie, ani platba na mieste nebude možná.
Registrácia:  https://my.raceresult.com/277120/ 
Kancelária pretekov a výdaj štartového balíčka: Nám. SNP, Dobrá Niva
Prezentácia:                  5.5.2024, 8:00 – 10:00, pre urýchlenie prezentácie prosíme pripravte si doklad na identifikáciu (OP, vodičský preukaz, iný osobný doklad s fotografiou)
Štartovné:                      19 EUR do 15.3., 25 EUR do 28.4., 35 EUR po 29.4. len bankovým prevodom/platobnou kartou. Limit účastníkov je 150 (prvých 150 registrovaných a zaplatených). Podrobnosti o platbe sú zasielané na email po                                           registrácii. Registrácia je platná až po zaplatení štartovného poplatku. V prípade zrušenia pretekov (vyššia moc), sa štartovné vracia na účet pretekára vo výške upravenej o reálne nevyhnutne už vynaložené                                                náklady organizátora. Štartovné sa v prípade neúčasti na pretekoch nevracia ani neprenáša na iný rok.
Ceny: prví traja v každej kategórii
Zverejnenie výsledkov: zaslané mailom a sms správou každému účastníkovi, zároveň na: https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cyklistika-pre-vsetkych/kalendar-prop-vys

Harmonogram dňa:


8:00 – 10:00         Registrácia pretekárov
10:15 – 10:25       Poučenie pretekárov, príhovor
10:30 / 10:35        Štart pretekov/ostrý letmý štart
13:00 – 14:30       Príchod pretekárov do cieľa
13:00 – 15:00       Výdaj občerstvenia
14:00                     Vyhlásenie víťazov, poďakovanie
15:00                      Záver podujatia


Štartovací balík
- Štartové číslo na dres, pod sedlo a prilbu
- Čipové meranie času
- SMS a e-mail s výsledným časom a poradím + komplet výsledky
-  Sťahovací vak a multifunkčná šatka/buff
- 2x občerstvovacia stanica (na 20 km a na 81,5 km)
- Obed formou dvoch druhov cestovín v cieli
-  Neutrálne servisné vozidlo a zberné vozidlo
-  Zdravotné zabezpečenie
-  Foto servis
-  Neobmedzený pitný režim v mieste štartu a cieľa pretekov
-  Zabezpečenie trasy políciou a dobrovoľníkmi
Občerstvenie:
-  Prvá občerstvovacia stanica je pred obcou Senohrad na 20 km. K dispozícii bude voda, Coca Cola, iontový nápoj, čokoláda, banány, citróny, soľ
-  Druhá občerstvovacia stanica bude na tom istom mieste - smere jazdy, pri 81,5 km
-  Vlastné občerstvenie je možné každému z pretekárov vyviesť vo vozidle organizátora na občerstvovaciu stanicu. Požadované je potrebné priniesť k miestu prezentácie najneskôr do 10:00
-  Po príjazde do cieľa je pre každého pretekára pripravený obed formou mäsitých aj bezmäsitých cestovín, voda, kofola, iontové nápoje, ovocie
-  Pre sprievod a divákov bude pripravené občerstvenie – guľáš, kofola, pivo
Iné informácie
-  WC, hygienické zariadenie a možnosť prezlečenia je možná v kultúrnom dome priamo na námestí
-  Parkovanie je možné na vyhradených parkovacích plochách, prosím rešpektujte usmernenia organizátorov a dobrovoľníkov

Podmienky a pravidlá
-  Preteká sa podľa pravidiel cyklistiky a týchto propozícií
-  Každý pretekár, člen sprievodu a divák sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za ním spôsobené škody sebe alebo iným
-  Usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, alebo sprievodu, ani nimi spôsobené
-  Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a organizátorov, preteká sa za plnej premávky, križovatky a zmeny smeru jazdy budú zabezpečené grafickým značením, organizátormi a políciou
-  Z priebehu podujatia môžu byť/budú realizované fotografie a audiovizuálne záznamy a môžu byť/budú zverejnené na webovom sídle SZC, alebo FB stránke SZC a organizátora. Svojou účasťou dáva pretekár súhlas so zverejnením   materiálov na tieto účely
-  Prísny zákaz štartu bez prilby a štartového čísla, tieto sú povinné počas celých pretekov
-  Počas pretekov je možné sa zbaviť odpadkov len v priestore štartu, cieľa a občerstvovacej stanice. Pretekár, ktorý poruší toto ustanovenie bude diskvalifikovaný
-  Neutrálne mechanické vozidlo pre rýchle opravy, zberné vozidlo a lekársky doprovod bude na konci pelotónu
-  Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií, prípadne i na zrušenie podujatia v prípade nepredvídaných okolností

Podmienky spracovania osobných údajov

Prehlasujem, že štartujem na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, že zodpovedám za svoj zdravotný stav a som fyzicky spôsobilý absolvovať trať. Organizátor nezodpovedá za žiadne materiálne škody, straty na majetku ani škody na zdraví súvisiace s účasťou na podujatí ani s cestou a pobytom v mieste konania podujatia. Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v súlade s GDPR (Nariadenia Európskeho parlamentu Rady (EÚ) 2016/679 a podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorovi podujatia a jeho sprostredkovateľom ako i spoločnosti zabezpečujúcej časomieru na spracovanie štartovnej listiny a výsledkov podujatia. Súhlasím s vytvorením, spracovaním a šírením zvukového, obrazového alebo zvukovo obrazového záznamu z podujatia a jeho uverejnením v printových a obrazových médiách a s ich využitím na marketingové účely podujatia.

Informačná tabuľka dôležitých bodov na trati

Popis Kilometer Popis Kilometer
Štart 2,9 Kontrola čas. limitu 52,0
Ostrý štart 0,0 Bufet 2 81,5
Prémia 1.kat. 2,2 Prémia 2.kat. 85,3
Prémia 1.kat. 16,1 Prémia 2.kat. 99,1
Bufet 1 20,0 Cieľ 101,0