Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2024-03-09 | Aalten, Netherlands Track and Field Run 2024

Tijden:

13:00 uur Rinke ter Haar Architectuur 1 km jeugdcross.
13:10 uur Rinke ter Haar Architectuur 2 km jeugdcross.
13:45 uur Auto Winkelhorst 2 km Sprintcross.
14:00 uur Laufgefühl 5km Lange Cross.
14:45 uur J.R. Production 4x500mtr Jeugd estafette.
15:00 uur Jansen Eupe Schilderwerken 4x500mtr estafette
.

Inschrijfgeld Jeugdloop 1km en 2 km is 3,- euro
Inschrijfgeld sprintcross en 5km afstand is 5,- euro
Inschrijfgeld Estafettes per team 10,- euro


Waar gesproken wordt van loper(s), deelnemer(s), vrijwilliger(s) e.d. geldt m/v.

1. Deelnemers gaan akkoord met publikatie van deelnemerslijsten uitslagen en foto's in kranten en websites.
2. Deelnemen aan de wedstrijd is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
3. De deelnemer dient zich er vooraf, al of niet door raadpleging van een arts, van te vergewissen dat zijn gezondheid de voorziene inspanning toelaat.
4. De organisator is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen van deelnemers en begeleiders.
5. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast wordt.
6. Voor deelname aan de 5 km wedstrijd geldt een minimum leeftijd van 12 jaar.

 

Veel loopplezier toegewenst.

Track and Field Team AVA' 70