Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

(English Version Further Down)

OBS: Sidste tilmeldings frist 01-10-24 kl 23.59

Skanderborg Ultraløb

48-24-12 timers løb

Hvor.:
Dyrehaven 4, 8660 Skanderborg.
 

Dato og Tidspunkt.:
18. oktober til 20. oktober 2024


48 timers løbet skydes i gang 12.00 fredag 18.10.24, pris: 750 + gebyr inkl medalje
24 timers løbet skydes i gang 12.00 lørdag 19.10.24 Pris: 550 + gebyr inkl medalje
12 timers løbet skydes i gang 00.00 søndag 20.10.24 Pris 350 + gebyr inkl medalje (midnat, natten mellem lørdag og søndag) Vi løber solen op!

Tilkøb af Finisher trøje 250kr (Løbetrøje fra Liiteguard)
Hjælper billet koster 125 kr, (dækker kaffe/te)

Banens længde og tilstand.:
1000 m, dette er målt op præcist, således der kan sættes rekorder.

Startsted for 48-24-12 timers løb er samme sted, der vil være markering for hvor banen kan krydses når man skal frem til start.

400 meter er på løbebane med grus, 600 meter af er en blanding af grus, sti og fortov.

Logistikken.:
Parkering kan ske ved stadion, tennisbanerne, eller på parkeringspladsen ved Sølund, 300m vest for banen. Parkering skal overholde de regler og foreskrifter der er på det givende sted, deltagelse ved løbet giver ikke gratis parkering i områder med betaling eller tidsbegrænsning.
Toilet vil være til rådighed omkring banen.
Løbs deltagere har adgang til bad ellers er badefaciliteter til rådighed søndag mellem 13-16 i klubhuset.
Det er muligt at sætte telt op i det tilfælde man har brug for en base. Der vil være Overdækket ved start/mål, så det er muligt at stille en taske eller andet hvis dette ønskes, der vil være sikkerhed opsyn, men alt bagage eller andet, er på eget ansvar.

Der vil være Samarit/førstehjælp ved almene problemstillinger, der har brug for checkup.

Der vil være massør/behandler til stede i samarit teltet under hele løbet også natten.

Der vil blive ført manuel optælling af omgange.

Det er tilladt at have én hjælper med pr løber. Som må bevæge sig i modsatte retning af banen, indenfor løbesporet, hvor der udvises respekt for løberen. Dette er for at heppe, støtte og sørge for forplejning klargøres, forplejning må kun udleveres i telt/pause området.

Alle kan hente startnummer 08 -11 fredag, 08 -11 lørdag og 21 - 23 lørdag, ved Kiosken.

 


Selve løbet.:

Går du med drømmen om at presse dig selv både mentalt og fysisk, så får du en fantastisk mulighed centralt i Danmark. Løb så langt du/i kan indenfor den tilmeldte tid.  Løberen styrer selv hvordan de vælger at bruge tiden de har til rådighed.

Der vil i løbet af weekenden være forskellige slags underholdning for løbere, hjælpere og tilskuer.

Der udvises respekt fra 22-06 så der er forholdsvis ro på banen, således de der ønsker søvn, har mulighed for dette.

Banen vil være lyst op fra 17-07 og der vil blive serveret varm suppe/kaffe om natten fra 00-04 ved målområdet. En pandelampe er anbefalet.

Når tiden nærmer sig 12.00 om søndagen, har løberen fået udleveret en markering de skal sætte der hvor de når til ved løbets afslutning. Derefter vil der blive mål op, således præcise distance kan markeres og dette kan indrapporteres til de forskellige sider mm.


Tidstagning.:
Run2u står for tidtagningen, det vil være muligt at følge løbet live på hjemmeside og der vil være infoskærme ved målområde hvor stillingen står, og sidste løber i mål får detaljer om sidste runde.

Resultater vil blive sendt til DUV.de

Forsikringer/ansvar.:

Løberen er selv ansvarlig for sin egen sikkerhed under løbet, Skanderborg Ultra 48/24 kan ikke stilles til ansvar for skader sket under løbet.
Deltagelse i løbet er på eget ansvar og Skanderborg Ultra 48/24 kan ikke stilles til ansvar for eventuelle skader løberen eller andre pådrager sig før, under og efter løbet.

Løberen er selv ansvarlig for at have påmonteret chip, ved glemt chip, registreres omgangen ikke. Skanderborg Ultraløb 48-24 kan på ingen måder stilles til ansvar for chippen huskes af løberen.

Løberen er selv ansvarlig for at bære løbsnummer synligt set forfra, af hensyn til omgangstælleren.
 

Fortrydelsesret
Vi har ingen fortrydelsesret, al tilmelding er bindende, men navnet på billetten kan ændres, køberen er selv ansvarlig for at sælge sin billet videre via linket man modtager ved tilmelding. Navnet på billet/deltagernr skal stemme overens med løberen.

Løbere kan IKKE shoppe mellem distancerne hvis der sælges billet til anden deltager. en 48 timers billet er kun til 48 timer, osv.

Force Majeure
I tilfælde af aflysninger grundet force majeure, eller myndighedspåbud, som Skanderborg Ultra 48/24 ikke kan pålægges ansvar for, er det ikke muligt at få refundering eller erstatning i forhold til billet eller omkostninger i forhold til løbet eller deltagelse.

LØBENDE INFORMATION:

Følg Skanderborg Ultra 48-24-12 eller Skanderborg Ultra på Facebook for at få løbende opdateringer og information om løbet og andet omkring løbet.

 

Opdatering / Præmie

Der vil være præmier til 1. pladsen i hver distance 48-24-12 

Speciel designet medalje.

Se hjemmesiden for at se mere om præmier www.skanderborgultra.dk

Opdateres løbende.

 

(English Version)

OBS: The registration closes the 1. oktober 2024 at 23.59.

Skanderborg Ultrarun
48-24-12 hour run

Where.:

Dyrehaven 4, 8660 Skanderborg, Central Denmark

Date and Time:

October 18th to october 20nd , 2023

48 hour run starts friday, october 18th 2023 at 12.00, 

24 hour run starts saturday,  october 19th 2023 at 12.00

12 hour run starts sunday, october 20th 2023 at 00.00, (starting at midnight, between saturday and sunday) We run with the raising sun!

Finisher t-shirt can be added at a price ( T-Shirt From Liiteguard )

Helpers cost 15 euro, this incl. Coffee and the.

The Course

1000 m, which will be measured in case records will be broken.

400 m of the course is gravel, 600 m is a mix between gravel and sidewalk.

Logistics

Parking is possible near the stadium, ask officials for directions.

All parking has to be according to the rules, particapation in the event will in no way allow the runner or any other person to park illegaly.

Toilets will be available around the course

Runners will have showers available throughout the event.

Tents are allowed in case a runner wants his own base, the placing of these, will be given by an official.

Starting numbers can be attained 08-11.00 friday, 08-11 saturday and 20-23 saturday, by the starting area Kiosk.

 

The Event

The runners try to put as many km behind them as possible, in the given time.

During the event there will be different forms of entertainment, between 22-06, it will be expected that a surtain respect will be given to the contestants that wants to sleep. the course will be well lit from 17-07, and between 00-04, there will be soup in the goal area.

when the time approaches 12.00 sunday, every runner will need to make sure they have the marker given to them to begin with, they will place at the point they reach once the race is over.

Insurance and responsibilities

The runner is in charge of their own insurance, Skanderborg ultrarun 48-24-12 is in no way be held accountable for the injuiries any runner or helper get during the race.

The runner is in charge of making sure they are always wearing the chip while running, any laps completed without the chip, wont be counted, no matter what. the runner will at all times make sure they are wearing their number visible in front.

Cancallation

In case the runner is not able to participate, they them selves are in charge of giving the ticket to someone els, the ticket is non refundable, and tickets cant be switched between distances.

Force Majeure

In case the goverment demands cancellation or in any way the event has to be cancelled, where Skanderborg Ultrarun 48-24-12 cant be held accountable, there will be no tickets refundable, but the event will be posponed.

Facebook

Get the latest updates on "Skanderborg Ultraløb 48-24-12" or Skanderborg Ultra 

 

Update / Prices

Prices will be given to the best in each time slot of 48-24-12

Unique Medal for every participant, this is the first year so it will be ekstra special!

See the Webpage about more info on the prizes, these get updated on a running basis.

www.skanderborgultra.dk

 

 

Samarbejdsaftaler / Sponsors (tilgår løbende)

http://www.cpfysiotreatment.dk