Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

57. ROČNÍKA BEHU 17. NOVEMBRA,

ktorý je súčasťou

UNIVERZITNÝCH ŠPORTOVÝCH DNÍ 2023

 

USPORIADATEĽ:

Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity v Žiline

 

AC UNIZA

Slovenská asociácia univerzitného športu

 

 

TERMÍN:

10. november 2023 (piatok)

 

 

ŠTART A CIEĽ:

Veľký Diel – cca 150 m od telocvične T1

 

 

TRAŤ  PRETEKOV:

Veľký Diel  (cezpoľný beh - trávnatý povrch)

 

 

RIADITEĽKA  

PRETEKOV:

PaedDr. Ľudmila Malachová, malachova@uniza.sk

 

 

HLAVNÝ

ROZHODCA:

Mgr. Ján Valúch

 

 

PRIHLÁŠKY:

Posielajte cez prihlasovací formulár na: https://my.raceresult.com/266667/

uzávierka prihlášok je 8.11.2023 o 24,00 hod.

Vzhľadom ku zabezpečenej elektronickej časomiere je dodatočné prihlásenie pretekárov alebo akákoľvek zmena možná iba vo výnimočných prípadoch!

Informácie k registrácii: info@sporttiming.sk

 

 

PROPOZÍCIE a

VÝSLEDKY:

http://sporttiming.sk

http://utv.uniza.sk

 

 

ŠATNE A

PREZENTÁCIA:

 

 

 

 

UPOZORNENIE:

v telocvični T1 (areál vysokoškolských internátov - Vysokoškolákov 8014, Žilina)

mládež – od 8 30 do 9 30

vysokoškoláci a  dospelí – od 10 30 do 11 00

Pri prezentácii každý pretekár odovzdá vytlačené a podpísané prehlásenie pretekára a zákonného zástupcu!

 

Prehlásenie pretekára a zákonného zástupcu.

KATEGÓRIE A DĹŽKA TRATE:

 1. chlapci - roč. 2010 a ml.   1 okruh   (cca  800 m)
 2. dievčatá - roč. 2010 a ml.              1 okruh   (cca  800 m)
 3. chlapci - roč. 2007 – 2009             2 okruhy (cca 1 600 m)
 4. dievčatá - roč. 2007 – 2009  1 okruh   (cca  800 m)
 5. chlapci - roč. 2004 – 2006             2 okruhy (cca 1 600 m)
 6. dievčatá - roč. 2004 – 2006  1 okruh   (cca  800 m)
 7. vysokoškoláci                     2 okruhy  (cca 1 600 m)
 8. vysokoškoláčky                  1 okruh    (cca  800 m)
 9. ženy - roč. 2003 a st.         2 okruhy  (cca 1 600 m)
 10. muži - roč. 1983 – 2003     4 okruhy  (cca 3 200 m)
 11. muži - roč. 1982 a st.         4 okruhy  (cca 3 200 m)

 

 

ČASOVÝ                        

PROGRAM:

10 00  –  slávnostné otvorenie  v priestore štartu

10 10 –  štart kategórií mládež roč. 2010 a ml.

10 30 –  štart kategórií mládež roč. 2007 - 2009

11 00 –  štart kategórií mládež roč. 2004 – 2006

11 30 –  štart kategórií vysokoškolákov a dospelých

 

 

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV A CENY:

Výsledky jednotlivých  kategórií budú vyhlasované priebežne v priestore štartu. Prví traja pretekári v každej kategórií dostanú medaily a vecné ceny.

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA:

Slovenský Červený kríž

 

 

UPOZORNENIE:

Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

 

 

 

 

 

PaedDr. Ľudmila Malachová

riaditeľka pretekov