Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

Contact form

My first name:
My last name:
My bib number:
My email:
time zone:
Incorrect data (1):
Input:
Incorrect:
Correct:
Incorrect data (2):
Input:
Incorrect:
Correct:
Not listed in result list:
Contest:
Finished close to:
Approx. Finishing Time:
Clothing:
Other/Remarks:

Race director

Slovenský cykloklub je občianske združenie, ktoré vzniklo 30.6.1994 registráciou na Ministerstve vnútra SR pod spisovým číslom VVS/1-900/90-9748, aktívne funguje dodnes. Poslaním SCK zakotveným priamo v stanovách od jeho založenia je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v súvislosti s pohybovou aktivitou na bicykli. Ďalej je poslaním podieľať sa na vytváraní podmienok na pohyb na bicykli pre členov a širokú verejnosť.
Please enter the organizer's email
https://www.cykloklub.sk/formular/f..