Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2014-05-14/2014-05-15 | Høvelte, Denmark FSV mesterskaber i Militær Femkamp 14 - 15 maj ved Livgarden på Garderkasernen Høvelte

2. GENERELT

2.1. Mesterskabet er et mesterskab for tjenestegørende personel i Forsvaret, inklusive værnepligtige og civile ansat i Forsvaret, og afvikles som en individuel- og en holdkonkurrence.

2.2. Arrangerende myndighed udpeges af Forsvarets Idrætsudvalg (FIU) og beordres af Forsvarskommandoen (FKO). Udpegningen finder normalt sted 2 år før stævnet.

2.3. Mesterskabet afvikles en gang årligt, og gennemføres normalt efter nedenstående stævneprogram:
·      DAG 1: Ankomst, indkvartering, holdledermøde og lodtrækning. Skydning, Forhindringsbaneløb og Forhindringsbanesvømning.
·      DAG 2: Håndgranatkast, 4/8 km Terrænløb og Stævneafslutning med præmieoverrækkelse.

 

3. KONKURRENCEN

3.1. Konkurrencen gennemføres i henhold til ref. a. Stævneorganisationen skal være nøje afstemt til den pålagte opgave, idet det skal tilstræbes, at personelressourcerne holdes på et minimum. Det må dog ikke medføre, at konkurrencebestemmelserne ikke kan efterleves. Center for Idræt (CFI) yder faglig støtte efter behov.

3.2. Indbydelse udsendes af Forsvarets Sundhedstjeneste/CFI ca. 2 måneder før konkurrencen. Tilmelding jf. bilag 1 og 2. Endeligt program udsendes til deltagende myndigheder senest 8 hverdage før konkurrencen.

3.3. Præsidium udpeges af arrangerende myndighed, jf. ref. b, og indbydelse sker på vegne af FKO ved arrangørens foranstaltning.

3.4. Bestemmelser, deltagelse samt regler for holddannelse fremgår af tillæg.

3.5. Våben og ammunition til konkurrencen medbringes af deltagerne. Arrangøren skal sørge for faciliteter til forsvarlig sikkerhedsmæssig opbevaring af våben og ammunition.

3.6. Der udsættes præmier i forhold til antal tilmeldte således:

·      2 - 4 deltagere/hold:                             1 præmie.

·      5 deltagere/hold og derover:                3 præmier.

3.7. Resultatliste udsendes, eventuelt elektronisk, senest 2 hverdage efter konkurrencen og resultaterne skal være tilgængelige på FIIN og evt. på Internettet.

BESTEMMELSER FOR KLASSE- OG HOLDDANNELSE

1. KLASSER

Deltagerne opdeles i følgende klasser: A, B, C, D, OB, KA, KB og KC.

2. INDIVIDUEL- OG HOLDKONKURRENCE

2.1. Individuel konkurrence gennemføres i følgende klasser:

·      A: Mænd, der i indeværende eller foregående år ved Forsvars- eller Danmarksmesterskaberne samt internationale konkurrencer har opnået minimum 4.800 point.

·      B: Mænd, der jf. klasse A, har opnået 4.000,0 - 4.799,9 point.

·      C: Øvrige mandlige deltagere.

·      D: Åben (VPL, KSE, KS/OKS, BM m.fl.)

·      OB: Mænd, der inden årets udgang er fyldt eller fylder 33 år.

·      KA: Kvinder, der i indeværende eller foregående år ved Forsvars- eller Danmarksmesterskaberne samt internationale konkurrencer har opnået minimum 4.700 point.

·      KB: Øvrige kvindelige deltagere.

·      KC: Kvindelige deltagere, som deltager for første gang.

2.2. Holdkonkurrencen gennemføres således:

·      Klasserne A - C: 4 - 6 deltagere pr. hold, hvoraf de 4 bedste er tællende, uanset hvilken af klasserne A, B eller C de deltager i.

·      Klasse D og OB: 2 - 4 deltagere, hvoraf de 2 bedste er tællende.

·      Klasserne KA og KB: 2 - 4 deltagere pr. hold, hvoraf de 2 bedste er tællende, uanset hvilken af klasserne KA og KB de deltager i.

·      Klasse KC: 2 - 4 deltagere, hvoraf de 2 bedste er tællende.

 2.3. Forsvarsmesterskabet tilfalder den deltager/det hold, der i klasserne A - C og KA - KB, opnår højeste pointsum.

Den deltager som i klasserne B, C, D, KB, KC og OB opnår højeste pointsum, kåres som klassevinder.

Det hold som i klasserne D, OB og KC opnår højeste pointsum, kåres som klassevinder.

2.4. Såfremt der kun er 1 deltager/1 hold som stiller op i den pågældende klasse, vil der ikke gives præmier til denne deltager eller dette hold.