Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
21.09.2023/22.09.2023 | Høvelte, Denmark DM og DMI mesterskab Militær femkamp

Emne:

Indbydelse til Danmarks- og forbundsmesterskabet i Militær Femkamp 2023.

Ref.:

a. DMI stævnekalender 2023.

b. DMI love og bestemmelser kapitel 3 og 20 (se www.dmif.dk).

c. FSK Idrætsbefaling nr. 01-2022 af 02 FEB 2023.

Livgardens Idrætsforening (LGI) indbyder på vejen af Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) hermed til Danmarks- og forbundsmesterskaberne i Militær Femkamp den:

20.- 22. september. 2023.

Program for mesterskabet forventes klar i uge 33/2023.

Mesterskabet afvikles med støtte fra udvalget for Militær femkamp ved DMI.

Stævnet er et kategori C-arrangement, hvilket vil sige at der kan anvendes arbejdstid, men ikke optjenes merarbejde (arbejdstidsneutralt), jf. ref. c.

Militær Femkamp består af disciplinerne:

 • Skydning (200 m, præcisions-/hurtigskydning)
 • Forhindringsbaneløb
 • Forhindringsbanesvømning (50m)
 • Kast
 • Terrænløb (8/4 km)

Rækker:

 • Herre A (+4.800 p), B (4.000-4.799,9 p), C (Øvrige) og D (førstegangsdeltagere),
 • Kvinde A (+4.700 p), KB (Øvrige), KC (førstegangsdeltagere)
 • Old Boys (Mænd der inden årets udgang er fyldt 33 år)

Holddannelse:

·               Klasserne A-C: 3 deltagere pr. hold, hvor to er tællende.

       Holddannelse forud for konkurrencen.

·              Klasse D og OB: 2 deltagere pr hold, hvor begge er tællende.

       Holddannelse efter sidste disciplin.

·              Klasserne KA og KB: 3 deltagere pr. hold, hvor de to er tællende

             Holddannelse forud for konkurrence

·                    Klasse KC: 2 deltagere, hvor begge tællende. Holddannelse efter sidste disciplin.

Supplerende bestemmelser:

·       For klasse A, B, C, D, OB, KA, KB og KC kan GV M95, GV K96, GV M10 anvendes.

·       Rem må anvendes for at stabilisere skydestillingen. Magasinet må ikke berøre jorden og beskyttelsesbriller skal anvendes.

·       For at deltage i Forbundsmesterskaberne kræves det at deltageren er medlem i en af DMI´s forbunds foreninger.

·       For at deltage i Danmarksmesterskaberne kræver det at deltageren er medlem i en forening, som er tilknyttet Danmarks Idrætsforbund (DIF). DMI er medlem af DIF.

Der vil være mulighed for træning på kast, forhindringsbane og løb. Deltagerne skal være selvtransporterende mellem de forskellige disciplinsteder. Ligeledes bedes man medbringe egen ammunition til skydning.

Indkvartering

Det vil være muligt at ankomme og indkvartere på Garderkasernen i Høvelte fra onsdag den 20 september. Det forventes at indkvartering sker på belægningsstuer, hvor der vil forefindes sengelinned samt håndklæder.

Forplejning

Cafeteriet på Garderkaserne vil være åben under hele konkurrencen. se mere under fælles bestemmerlser.

Tilmelding

Tillmeldingen fortages på www.run2u.dk, sammen med ønsker om startorden og indkvartering. Ved problemer med tilmeldingen kontaktes Allan Kjær på mobil +45 29 90 51 78 eller Ib Stokkeby på mobil +45 25 52 13 17.

Deadline for tilmelding er mandag d. 11. september 2023.

Begivenheden er lagt op på DMI’s hjemmeside (www.dmif.dk ), samt Militær5Kamps facebookside.

Ved tvivlsspørgsmål eller behov for yderligere information, kontakt stævneleder XXX XXX, eller Udvalgsformand for femkamp Allan Kjær 2990 5178, mail: allankjaern@gmail.com.

Tidsplan

Program/tidsplan

ONS 20. SEP

1900 – 2000                    Holdledermøde                                                         Lokale tilgår, Garderkasernen

Det er muligt at anvende FHB, KAST og TN-løb fra 1200 og indtil gennemførelsen af konkurrencen, se mere under hver enkel disciplin

 

TOR 21. SEP

0900 – 0915                    Åbning af stævne                                                      Garderkasernen, FHB banen

0930 – 1100                    Forhindringsbane                                                      Garderkasernen, FHB banen

1230 – 1430                    Svømmeforhindringsbane                                         Farum svømmehal

1530 – 1900                    Skydning                                                                   Hanebjerg skydebane

 

FRE 22. SEP

0830 – 1200                    Kast                                                                           Garderkasernen

1330 – 1500                    Terræn løb                                                                 Garderkasernen og øvelsesplads

1530 – 1600                    Præmieoverrækkelse og afslutning

 

Fælles bestemmelser

 1. Ankomst

Ved ankomst kontakter holdleder sig til stævneleder og tilmeldingsliste kontrolleres, og indkvartering kan udleveres.

 1. Stævnekontor

Oprettes ikke til konkurrencen. Der skal tages kontakt til stævneleder eller hjælper ved behov.

 1. Betaling for civil deltagelse

Alle deltagere fra idrætsforeninger i forsvaret deltager gratis, grundet deres forenings tilknytning til Dansk Militært Idræts forbund (DMI). I så fald man ikke er en del af dette vil der være et deltagergebyr på 300,- kr. for de to dages konkurrence.

BEMÆRK: Deltagelse i DM konkurrencen kræver medlemskab af en idrætsforening indenfor Danmarks Idræts Forbund (DIF). Det er DMI, men der findes også mange andre muligheder.

 1. Indkvartering

Der indkvarteres ved Garderkasernen.

 1. Våbenkammer

Våben opbevares ved Garderkasernen. Kontakt ansvarlig for ind og udlevering. Ved ankomst om onsdagen skal der tages kontakt for opbevaring indtil dagen efter.

 1. Information

Al information, herunder startlister, resultater, evt. ændringer o.l. fås gennem stævnekontoret. Kontaktmulighederne er hjemmesiden for resultatformidling, eller Messenger gruppen for DM 2023 Høvelte.

 1. Resultatformidling

Se skærm ved stævnekontoret eller online på nettet på www.milpent.dk eller gennem link på facebook/Messenger.

 1. Transport

Selvtransport. Koordinering kan evt. gøres i Messenger gruppen.

 1. Forplejning

Der vil være åben i CAF på Garderkasernen. Åbningstiderne er:

MORGEN:               0600 – 0900

MIDDAG:                1100 – 1300

AFTEN:                    1700 – 1900

 

Stævneleder for LG                                                                                                          Vicegeneralsekretær DMI

XXX XXX                                                                                                                          Jan N Vesterhede