Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

Biskupický beh

Hlavný organizátor: OZ Biskupičan a MČ Podunajské Biskupice

Organizačný tím: OZ Biskupičan, MČ Podunajské Biskupice

Organizátor a zodpovedná osoba: Mgr. Stanislav Koiš

Miesto a dátum konania: Uzbecká ulica - trávnata plocha pri Pošte

Dátum: Nedeľa - 25.6.2023
Disciplína: - amatérsky  beh,

- povrch: Čiastočne asfaltový,

-  trať: okruh má 5km

- 5 km Nordic walking  -  NW pretek je súčasťou bežeckého podujatia, preteká sa v technike s paličkami Nordic Walking

Prezentácia: 13.5.2023 od 08:30 hod do 9:45 hod priamo v mieste konania behu - Trávnata plocha - Uzbecká ulica

Predpokladaný časový harmonogram podujatia:

08:00 – 9:45 hod -  prezentácia bežcov a preberanie štartovných čísiel

9:50 hod rozcvička bežcov

10:00 hod štart behu na 6 km

10:05 hod štart NW všetky kategórie

11 :30 hod vyhodnotenie

K behu vás povzbudí hudobný program!

Technické zázemie:
úschovňa v priestoroch registrácie  a šatňa.

Účastnícky limit: 200 bežcov, Účastnícky limit môže byť upravený na základe rozhodnutia organizátora.

Časový limit: 2 hodiny

Kategórie: 5 km trasa:
muži – ženy: hlavné kategórie do 39 rokov,
muži – ženy: kategórie veku 40 – 49 rokov,
muži – ženy: kategórie veku 50 – 59 rokov,
muži – ženy: kategórie veku nad 60 rokov

Nordic Walking:
6km - muži – ženy: prvé 3 miesta, bez rozdielu veku

Štartovný balíček obsahuje:

  • štartové číslo s čipom na meranie času
  • občerstvenie na trati
  • rýchla zdravotná a záchranná služba na trati a v cieli behu
  • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške
  • možnosť využiť šatne na prezlečenie sa
  • možnosť odložiť si osobné veci v úschovni
  • predajný stánok partnerov podujatia
  • originálna účastnícka medaila

Prihlasovanie, registrácia bežcov:
Bežec je zaregistrovaný a pripísaný na štartovú listinu až po uhradení štartovného poplatku na účet organizátora behu.

Po vyplnení a odoslaní registračného formulára obdržíte informačný mail s potrebnými údajmi k ukončeniu registrácie.

V prípade neuhradenia štartovného poplatku do stanoveného termínu, si organizátor vyhradzuje právo Vašu nekompletnú registráciu stornovať.

Po pripísaní úhrady na účet, alebo po uskutočnení platby kartou bude zaktualizovaný zoznam bežcov, ktorí uhradili štartovné.

Oznámenie neúčasti :
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 17.6.2023 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. Oznámenie o neúčasti je potrebné vykonať zaslaním emailu na adresu kultura@mupb.sk

Výmena bežca:
V prípade ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať Vaše štartové číslo na iného účastníka (s jeho súhlasom), môžete tak urobiť písomne (emailom) najneskôr do 15.6.2023 Kontaktovať nás však musí osoba ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi (Meno, priezvisko, rok narodenia, email, telefón, dĺžka trasy (6km), klub (nepovinne).

Štartovné číslo preberá už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná. Úkon preregistrácie (zmena bežca alebo trasy) je možná za poplatok 5 EUR. Požadovaná zmena bude po vykoná po prevode manipulačného poplatku na bankový účet organizátora

Meranie časov a výsledky:
Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť . Čip tvorí súčasť štartového čísla a bude odovzdaní na prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke  na web stránke podujatia. Bežci budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

Odmeny:
V každej kategórií prví 3 bežci dostanú trofeje.

Poistenie:
Každý bežec štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou bežcov na podujatí. Pred štartom odporúčame bežcom absolvovať lekársku prehliadku. 

Zdravotná a záchranná služba: bude zaistená v priestore štartu a cieľa a na trase behu.

Pokyny pre bežcov:
Parkovanie je možné na vyznačených parkoviskách v okolí.


Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (zákon č. 8/2009 Z.z.) a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomierua spracovanie výsledkov podujatia.

Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. V prípade nepriaznivého počasia, ktoré by malo vplyv na povrch bežeckej trasy, si organizátor vyhradzuje právo zmeny trasy.

Partneri podujatia:
Za podporu podujatia ďakujeme:
MČ Podunajské Biskupice

Kontaktné údaje:
kultura@mupb.sk

0903128615

 

#result;#vysledky;#beh;#sporttiming;