Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2023-06-10 | Otrokovice, Czech Republic „Cyklojízda 2023“ Dubnica nad Váhom – Otrokovice

7. ročník cyklistické jízdy
„Cyklojízda 2023“
Dubnica nad Váhom – Otrokovice

Tech. zabezpečení:

Mestský úrad Dubnica nad Váhom (SK) a Otrokovická BESEDA, s.r.o. (CZ)
Ředitelka závodu: Mgr. Andrea Blajsková, Mestský úrad Dubnica nad Váhom, Bratislavská
434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, tel.: +421 918 117
028

Termín: Sobota 10. 6. 2023

Start: 10:00 – Mestský úrad Dubnica nad Váhom (GPS: 48.9577706N, 18.1653122E)
Délka tratě: 86 kilometrů
Trať: Dubnica nad Váhom – Borčice – Nemšová – Horné Srnie // Brumov-Bylnice –
Štítná nad Vláří-Popov – Jestřabí – Rokytnice – Hostětín – Pitín – Bojkovice –
Záhorovice – Nezdenice – Šumice – Uherský Brod – Prakšice – Pašovice –
Částkov – Nedachlebice – Bílovice – Topolná – Napajedla – Otrokovice
(Kvítkovice - náves)

Cíl: Otrokovice / Kvítkovice – ul. K. H Máchy (GPS: 49.196929N, 17.544179E)
Časový limit: 6:00 hodin (do 16.00 hod)
Zdrav. zabezpečení: RZP, a.s., Legionárska 3735, Trenčín

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o., Peroutkovo nábř. 434,Zlín

Přihlášky: Od 3. 5. 2023 do 5. 6. 2023 na stránkách www.otrokovickabeseda.cz nebo na
www.otrokovice.cz. V elektronickém formuláři musí být vyplněny všechny
povinné údaje a potvrzení souhlasu s „Podmínkami účasti na Cyklojízdě
2023“.

Prezentace:

a) 10. 6. 2023 od 6.00 do 6.40 hodin v Otrokovicích, na nám. 3. května, za
Otrokovickou Besedou, směrem k Dřevnici (GPS: 49.206608N, 17.535504E)
b) 10. 6. 2023 od 8.00 do 9.30 hodin v Dubnici nad Váhom, na Bratislavské ul.
434/9, před budovou MÚ (GPS: 48.9577706N, 18.1653122E)

Startují:

Všichni přihlášení účastníci, kteří svou účast potvrdí na prezentaci před
startem. Přihláška na místě prezentace před jízdou není možná. Jízdy není
možné zúčastnit se bez elektronické registrace.

Startovné:

Kč 125,- pro české účastníky / € 5,- pro slovenské účastníky.

Číslo účtu v CZK: 27-209750267/0100
Číslo účtu v EUR: SK03 5600 0000 0044 0503 3001, VS 100620232

Do zprávy pro adresáta uveďte jméno účastníka závodu!

Podmínky účasti:
 elektronická registrace
 souhlas s Podmínkami účasti na Cyklojízdě 2023 – elektronické odsouhlasení
 cyklistická přilba povinná
 všichni závodníci jsou povinni pohybovat se jen po vyhrazených cestách, dbát pokynů
pořadatelů a odpadky odhazovat pouze v označených zónách / občerstvovacích stanicích
 osoby mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce,
který odevzdají organizátorům akce při prezentaci
 závodit v duchu fair play a dbát na osobní bezpečnost a bezpečnost ostatních
Hodnocení: V každé kategorii budou vyhlášeni a oceněni tři nejrychlejší závodníci jedoucí
na klasickém kole. Účastníkům jedoucím na elektrokole náleží veškeré výhody
uvedené v oddíle „Registrace zahrnuje“ (níže), ale nejrychlejší z nich nebudou
vyhlášeni ani oceněni.

Kategorie:
 jízdní kolo – muži do 40 let
 jízdní kolo – ženy do 40 let
 jízdní kolo – muži 40 let a starší
 jízdní kolo – ženy 40 let a starší
Označení trati: Trať bude viditelně označená šipkami s logem závodu.
Registrace zahrnuje:
 startovní číslo a bidon (sportovní láhev) s logem akce
 měření dosaženého času – zapůjčeným čipem (pokud jej účastník nevrátí do 18:00 dne
závodu, bude mu účtována sankce 500,- Kč nebo € 20,-)
 pamětní list s uvedením dosaženého času
 dvě občerstvovací stanice během závodu (Hostětín, Pašovice) a občerstvení v cíli
 doprovodný program
 zdravotní a pořadatelskou službu
 přepravu z Otrokovic na místo startu (jen do naplnění přepravní kapacity – max. 90 osob)
 přepravu z cíle do Dubnice nad Váhom (jen do naplnění přepravní kapacity – max. 90 osob)
Doprava z Otrokovic do Dubnice nad Váhom: Dva cyklobusy pro registrované účastníky budou
odjíždět od zadní části budovy Otrokovické Besedy v 7 hodin. Pamatujte na skutečnost, že nějakou
dobu trvá dát kolo na vozík! Pořadatelé tímto žádají o dochvilnost!
Doporučení před závodem:
 kontrola technického stavu Vašeho kola
 uzavření úrazového pojištění na den závodu
Informace, zástupci pořadatelů:
 Mgr. Andrea Blajsková, mobil: +421 918 117 028, e-mail: andrea.blajskova@dubnica.eu
 Zdenek Čík, mobil: +420 601 556 264, e-mail: cik@otrokovickabeseda.cz
Závěrečné ustanovení:

Jízda probíhá za plného silničního provozu podle pokynů organizátorů a
policie. Všichni účastníci jízdy jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, platná v ČR a SR.
Pořadatel neručí za škody, které způsobí účastníci nebo jejich doprovod, ani za škody, které
účastníkům a jejich doprovodu vzniknou během jízdy. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu
propozic této akce.


V Dubnici nad Váhom 17. 4. 2023 Mgr. Andrea Blajsková, v.r.ředitelka závodu

Groups

SportChip.cz