Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

Antalet är begränsat till 275 löpare totalt.

 Det brukar bli fullt väldigt fort så passa på.

Den vackra och kuperade banan på 27 km sträcker sig från Morlanda på Orusts västra sida till Svanesund i öster och är en del av Kuststigen Bohuslän. Sträckan går främst på mindre stig/led i mycket varierad terräng, både naturmässigt men även underlagsmässigt.

Lättare lunch ingår i anmälningsavg.

Facebook 

Gäller Löpning

Inbjudan.www.orusttvars.se

Tävlingen sker på egen risk.

Anmälan ses som definitiv och återbetalas ej.
Principen är att den som vill byta sin startplats, hittar sin ersättare själv.
Namnbytet kan ske på plats senast kl 10.00 på tävlingsdagen, medtag den anmälde löparens anmälningsbekräftelse.

Ändringar av namn  efter att anmälan är gjord skall email skickas till Arenatime: info@arenatime.se

Önskar du ett kvitto på din betalning, gå in på deltagarlistan och "klicka" på ditt namn

Tävlingen genomförs av Svanesunds GIF

Tidtagningsfunktionen utföres av ArenaTime AB

Groups

Arenatime