Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

12. PIKO-BIKE MARATON 2023

a

2.kolo SLOVENSKÉHO POHÁRA GRAVEL 2023

 

 

miesto konania:                   Komárno, Reštaurácia APÁLI (pri Mŕtvom ramene Váhu)

 

termín:                                  10.septembra 2023,  v nedeľu

 

usporiadateľ:                       Cyklistický klub PIKO-BIKE Komárno, Meštianska 3018, tel.: 0948 045115

 

trate:                                      ROAD (47 km)  –      kat.: všetky typy bicyklov

  •  kat.: e-Bike
  •  kat.: Rekumbent              

 

                                               RACE (57 km)  –       kat.: cestné bicykle

 

                                               MTB (50km)     –      kat.: MTB

                                                                         –       kat.: Gravel

 

občerstvenie:                       ROAD jedno, MTB a RACE  dve občerstvenia. V cieli možnosť  zakúpenia teplej stravy v penzione Apáli.

 

informácie:                           www.piko-bike.sk/cyklisticke-akcie/ , www.facebook.com/piko.bike.maraton ,

                                               mail: cup@piko-bike.sk  tel.:0948 045115, alebo osobne v predajni bicyklov PIKO-BIKE.

 

časový harmonogram:       7.30-9.30            Registrácia

                                               8.00-9.40            Postupný štart v 10 min. intervaloch

                                               10.00                  Štart 2.kola Slovenského poháru GRAVEL          

                                               cca. 14.00          Vyhlásenie výsledkov a tombola

vekové kategórie:

 

Trať ROAD:

 

1.  juniori                               chlapci do 18 rokov              nar. 2005 a neskôr

2.  juniorky                            dievčatá do 18 rokov            nar. 2005 a neskôr                             

3.  muži                                 muži 19-39 rokov                                  nar.1984-2004

4.  ženy                                  ženy 19-39 rokov                                  nar.1984-2004

5.  master muži                    muži 40-59 rokov                                  nar.1983-1964

6.  master ženy                     ženy 40-59 rokov                 nar.1983-1964

7.  seniori                              muži  nad 60 rokov               nar.1963 a skôr

8.  seniorky                           ženy  nad 60 rokov                               nar.1963 a skôr

9.  rekumbent                       bez rozdielu veku a pohlavia

10.e-bike                               bez rozdielu veku a pohlavia

 

Trať MTB:

 

1.  juniori                               chlapci do 18 rokov              nar. 2005 a neskôr

2.  juniorky                            dievčatá do 18 rokov            nar. 2005 a neskôr                             

3.  muži                                 muži 19-39 rokov                                  nar.1984-2004

4.  ženy                                  ženy 19-39 rokov                                  nar.1984-2004

5.  master muži                    muži 40-59 rokov                                  nar.1983-1964

6.  master ženy                     ženy 40-59 rokov                 nar.1983-1964

7.  seniori                              muži  nad 60 rokov               nar.1963 a skôr

8.  seniorky                           ženy  nad 60 rokov                               nar.1963 a skôr

9.  gravel muži                      muži 19-39 rokov                                  nar.1984-2004

10.gravel ženy                      ženy 19-39 rokov                                  nar.1984-2004

11.gravel master muži         muži nad 40 rokov                                nar.1983 a skôr

12.gravel master ženy         ženy nad 40 rokov                                nar.1983 a skôr

 

Trať RACE:

 

1.  muži                                 muži do 39 rokov                                 nar. 2004 a neskôr

2.  ženy                                  ženy do 39 rokov                                  nar. 2004 a neskôr

3.  master muži                    muži 40-59 rokov                                  nar. 1983-1964

4.  master ženy                     ženy 40-59 rokov                 nar. 1983-1964

5.  senior muži                     muži nad 60 rokov                                szül.1963 a skôr

6.  senior ženy                      ženy nad 60 rokov                               szül.1963 a skôr

 

štartovné:                             Juniori a Juniorky 8,- €, predregistrovaní 4,-€,  všetky ostatné kategórie 10,- €, predregistrovaní  5,-€.

                                               Registrácia je platná až úhradou štartovného u organizátora. Platba je možná v hotovosti v                                                                                        predajni bicyklov PIKO-BIKE, Komárno, Meštianska 3018, alebo prevodom na účet SK45 7500 0000 0040 2089 3094                                                                 var.symbol: meno a rok narodenia účastníka. Zaplatené štartovné nie je možné prepísať na inú osobu. Štartovné                                                              pokrýva vratné štartovné číslo s čipom, lístok na tombolu, občerstvenie  na trati (voda, iontový nápoj, ovocie, müsli).

 

prihlášky:                              Do súťaže sa možno prihlásiť on-line www.piko-bike.sk/cyklisticke-akcie/ do polnoci  07.09.2023, alebo osobne na                                                        mieste pretekov, Deti do 15 rokov musia prihlásiť osobne ich zákonný zástupca.

 

 

 

Pre účastníkov  2.kola SLOVENSKÉHO POHÁRA GRAVEL:

 

Usporiadateľ:               Cyklistický klub PIKO-BIKE Komárno

 

Organizátor:                Slovenský zväz cyklistiky – Cyklistika pre všetkých

 

Miesto a dátum

konania:                     Komárno,  10.septembra 2023 o 10.00 h.

 

Riaditeľ pretekov:        Ing. Kamil Kovács, cup@piko-bike.sk, 0948045115, 0905263448

 

vekové kategórie:        podľa pravidiel SZC 2023.

 

trať:                             je zhodná s traťou PIKO-BIKE MARATONU  MTB (50km)

 

štartovné:

                                   Muži Elite, Muži Masters 1, 2, Ženy Elite, Ženy Elite, Ženy Masters 1: 20,-€

                                   Muži Masters 3, Juniori, Juniorky, Ženy Masters 2: 10,- €

                                               Registrácia je platná až úhradou štartovného u organizátora. Platba je možná v hotovosti v                                                                            predajni bicyklov PIKO-BIKE, Komárno, Meštianska 3018, alebo prevodom na účet

                                   SK45 7500 0000 0040 2089 3094 

                                   var.symbol: meno a rok narodenia účastníka.

                                   Zaplatené štartovné nie je možné prepísať na inú osobu. Je možná aj platba na mieste, za                         dvojnásobnú sumu!

 

Hlavný rozhodca:        Miloš Lisický , tel.: 0911 104 333

 

Zdravotné

zabezpečenie:             Medcom Komárno

 

Prihlášky:                    Do všetkých kategórií kola Slovenského pohára GRAVEL sa prihlasuje elektronicky na stránke                          www.cyklistikaszc.sk.

 

                                   Elektronické registrácie budú ukončené vo štvrtok 07. septembra 2023, o 24.00 h.

Technické

ustanovenia:                Na pretekoch 2.kola SLOVENSKÉHO POHÁRA GRAVEL štartujú pretekári s Licenciou SZC                         na rok 2023 s platným štartovným číslom 2023.

 

 

 

 

Všeobecné pokyny:

 

     Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť! Za prípadné zranenia, technické problémy s bicyklom, ani za škody vzniknuté, alebo spôsobené účastníkom, organizátor súťaže nezodpovedá! Trať pretekov prechádza z časti po riadnej cestnej komunikácii v plnom prevoze, preto je potrebné v týchto častiach dodržiavať pravidlá cestnej premávky, ( zákon č.8/2009 z.z.). Riadne upevnená, nasadená prilba je povinná po celej trati !

        Ku štartu budú pripustení len pretekári  s upevneným štartovným číslom a riadne nasadenou cyklistickou prilbou! Na celej trati je zakázané využiť akúkoľvek cudziu pomoc! Nie je povolené vzájomné tlačenie, ťahanie ani ťahanie inými vozidlami, ani používanie sprievodného vozidla. Účastníci, ktorí prijmú vonkajšiu pomoc, prípadne sa ich pomocníci budú pohybovať na trati s motorovými vozidlami, budú z pretekov vylúčení. Protesty možno podávať písomne, max. 10 minút po príchode do cieľa a zložení kaucie 10,-€.  Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu !

 

Vyhlásenie účastníka:

Odoslaním osobných údajov  vyjadrujem svoj súhlas so všeobecnými pokynmi pretekov a zaväzujem sa k dodržiavaniu propozícií a pokynov usporiadateľov. Dobrovoľne súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. a ich použitím na potreby týchto pretekov v rozsahu všetkých polí formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov na web stránkach prevádzkovateľa a na web stránkach jeho zmluvných partnerov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín. Zároveň súhlasím so zverejnením mojich fotografii, videí z pretekov a ich využitím na marketingové, reklamné a propagačné účely. Súhlasím, aby moja e-mailová adresa bola usporiadateľmi a organizátormi pretekov použitá na marketingové účely aj na posielanie informačných e-mailov o novinkách z jednotlivých pretekov. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. dávam tento súhlas pre usporiadateľa a prevádzkovateľa: predajňa bicyklov PIKO-BIKE s.r.o. IČO: 53066961  a jeho zmluvných partnerov: Videocom Štancel IČO: 36485195.