Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

PROPOZÍCIE

„BEH REVÚCKYM CHOTÁROM“ - 4.ROČNÍK

15.APRÍL 2023 (sobota)

 

Miesto konania: Revúca a okolie
Usporiadateľ :     Atletický oddiel ISKRA pri ZŠ J.A.Komenského v Revúcej
Spoluorganizátor:SMZ, a.s. Jelšava, Občianske združenie Vyšší level
Termín pretekov: 15.apríla 2023, v sobotu o 10:00 - 15,00 hod
Typ pretekov:     kros
Štart/cieľ:           ZŠ J.A.Komenského v Revúcej
Prezentácia:       areál ZŠ J.A.Komenského. Komenského 7, Revúca , od 8.30 do 9.30 hod.
Online registrácia : do 9.4.2023
Štartovné :
Hlavné preteky: online registrácia 12 €, registrácia v deň pretekov 20 €

Hobby trať : online registrácia 6 €, registrácia v deň pretekov 15 €
deti, žiaci – zdarma – nebude možné registrovať deti v deň pretekov


V štartovnom je pre prvých 100 pretekárov Hlavných pretekov zahrnutý štartovný balíček – čelenka s logom pretekov a tyčinka, pre prvých 20 pretekárov Hobby trate – čelenka s logom pretekov.


Upozornenie: Poistenie pretekárov nie je zahrnuté v štartovnom, pretekári sa pretekov zúčastňujú dobrovoľne, sú si vedomí svojho zdravotného stavu a pretekajú na vlastné riziko. Usporiadateľ nezodpovedá za škody na zdraví a majetku počas pretekov. V prípade neúčasti pretekára na pretekoch sa štartovné nevracia. Štartovné bude vrátene len v prípade zrušenia pretekov.


Zdravotná služba: zabezpečená
Občerstvenie:     Organizátor v cieli a na trati zabezpečí občerstvenie, nápoj pre všetkých pretekárov a obed zdarma.
Časomiera:        zabezpečuje Time4fun – štartovné čísla je potrebné po dobehnutí vrátiť.
Výsledky budú zverejňované priebežne počas pretekov. Oficiálne výsledky budú zverejnené na webovom portáli beh.sk a na webovej a fb stránke školy
Organizačný výbor:
Vedúca pretekov: Mgr. Jana Vavreková 0949 674 668, vavrekovajana@gmail.com
Tajomník:           Ing. Marcel Vavrek 0949 719 786, vavrekmarcel@gmail.com
Sponzori :
SMZ, a.s. Jelšava
Občianske združenie Vyšší level
Kategórie a disciplíny:
Muži od 50 rokov (roč. narodenia 1973 a starší) - 22 km, 8,5 km a 2,5 km
Ženy od 40 rokov (roč. narodenia 1983 a staršie) - 22 km, 8,5 km a 2,5 km
Muži do 49 rokov (roč. narodenia 1974 a mladší)- 22 km, 8,5 km a 2,5 km
Ženy do 39 rokov (roč. narodenia 1984 a mladšie) - 22 km, 8,5 km a 2,5 km
Starší žiaci - ročník narodenia 2007 – 2010  – 2 km
Staršie žiačky - ročník narodenia 2007 – 2010 – 2 km
Mladší žiaci - ročník narodenia 2011 - 2012  -1km
Mladšie žiačky- ročník narodenia 2011 - 2012 – 1 km
Najmladší žiaci- ročník narodenia 2013 – 2014 – 500 m
Najmladšie žiačky- ročník narodenia 2013 – 2014 - 500 m
Prípravka –  chlapci ročník narodenia 2015 – 2016  250 m.

Prípravka –   dievčatá ročník narodenia 2015 – 2016  250 m.
Deti z materských škôl –  chlapci 100m.
Deti z materských škôl -  dievčatá 100m.
Pozn. : v prípade nízkeho počtu prihlásených pretekárov – menej ako 5 v jednotlivých disciplínach sa vekové kategórie zlúčia, resp. pri vysokom počte detí sa kategórie rozdelia podľa ročníkov narodenia.
Ceny:
V kategórii dospelí Hlavné disciplíny získavajú prví traja pretekári diplom, pohár, medailu a vecné ceny

V kategórii dospelí Hobby trať získavajú prví traja pretekári diplom a medailu
V kategórii deti, žiaci – diplom, medailu a vecnú cenu získajú prví traja pretekári.
Finančnú odmenu získa prvý pretekár a pretekárka v absolútnom poradí a to v behu na 22 km vo výške 60 € a v behu na 8,5 km vo výške 45€. Finančnú odmenu získa aj pretekár a pretekárka, ktorí vytvoria traťový rekord a to v behu na 22 km vo výške 60 EUR a v behu na 8,5 km vo výške 45 EUR.
Šatne a sprchy: k dispozícii v areáli ZŠ J. A. Komenského, Revúca
Parkovanie: v okolí ZŠ, resp. do 100 m od školy – ul. I. Krasku., ul. Magnezitárov a ul.Komenského – areál bývalého OD Magnezit.
Popis trate: kopcovitý terén, lesné chodníky – 95 % ,asfaltový chodník, detské kategórie antuková bežecká dráha
Časový rozvrh pretekov:
8,30 – 9,30 prezentácia, preberanie štartovných čísel a čipov
9,40 – otvorenie
9,45 – popis trate
10,00 – štart disciplíny –beh na 8,5 km

10,05 – štart disciplíny –beh na 2,5 km
10,10 – štart disciplíny –beh na 22 km
10,20 – štart disciplíny – beh na 100m
10,30 – štart disciplíny – beh na 250m
10, 40– štart disciplíny – beh na 500m
10,50 – štart disciplíny – beh na 1 km
10,50 – štart disciplíny – beh na 2 km

Vyhlásenie výsledkov

deti, žiaci  - priebežne po dobehnutí

hobby trať beh na 2,5 km – 12.30

hlavná disciplína beh na 8,5 km - 12.45
hlavná disciplína beh na 22 km - 13.00

Obed - od 12.00

Počas celého podujatia sa budú realizovať sprievodné podujatia – ukážky Detskej atletiky, streľba z laserových pušiek, jazda na pedalkárach a ďalšie.

V prípade nepriaznivého počasia sa súťaže detských kategórií  – len materské školy a prípravka presunú do telocvične školy.

 

 

#result;#vysledky;#revúca;#beh;#time4fun;