Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
PROPOZÍCIE

56. ROČNÍKA BEHU 17. NOVEMBRA,

ktorý je súčasťou

UNIVERZITNÝCH ŠPORTOVÝCH DNÍ 2022

 

USPORIADATEĽ:

Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity

 

Academic Žilinská univerzita

Slovenská asociácia univerzitného športu

 

 

TERMÍN:

3. november 2022 (štvrtok)

 

 

ŠTART A CIEĽ:

Veľký Diel – cca 150 m od telocvične T1

 

 

TRAŤ  PRETEKOV:

Veľký Diel  (cezpoľný beh - trávnatý povrch)

 

 

RIADITEĽKA  

PRETEKOV:

PaedDr. Ľudmila Malachová

 

 

HLAVNÝ

ROZHODCA:

Mgr. Ján Valúch

 

 

PRIHLÁŠKY:

Posielajte cez prihlasovací link:

https://my.raceresult.com/222744/registration

 

najneskôr do 2. 11. 2022 o 12,00 hod.

Vzhľadom ku zabezpečenej elektronickej časomiere je dodatočné prihlásenie pretekárov alebo akákoľvek zmena možná iba vo výnimočných prípadoch!

Informácie: malachova@uniza.sk

 

 

PROPOZÍCIE a

VÝSLEDKY:

http://utv.uniza.sk

http://sporttiming.sk

 

 

ŠATNE A

PREZENTÁCIA:

 

 

 

 

UPOZORNENIE:

v telocvični T1 (areál vysokoškolských internátov - Vysokoškolákov 8014, Žilina)

mládež – od 8 30 do 9 30

vysokoškoláci a  dospelí – od 10 30 do 11 00

Pri prezentácii každý pretekár odovzdá vytlačené a podpísané prehlásenie pretekára a zákonného zástupcu!

 

Prehlásenie pretekára a zákonného zástupcu.

 

KATEGÓRIE A DĹŽKA TRATE:

 1. chlapci - roč. 2009 a ml.   1 okruh   (cca  800 m)
 2. dievčatá - roč. 2009 a ml.              1 okruh   (cca  800 m)
 3. chlapci - roč. 2006 – 2008             2 okruhy (cca 1 600 m)
 4. dievčatá - roč. 2006 – 2008  1 okruh   (cca  800 m)
 5. chlapci - roč. 2003 – 2005             2 okruhy (cca 1 600 m)
 6. dievčatá - roč. 2003 – 2005  1 okruh   (cca  800 m)
 7. vysokoškoláci                     2 okruhy  (cca 1 600 m)
 8. vysokoškoláčky                  1 okruh    (cca  800 m)
 9. ženy - roč. 2002 a st.         2 okruhy  (cca 1 600 m)
 10. muži - roč. 1982 – 2002     4 okruhy  (cca 3 200 m)
 11. muži - roč. 1981 a st.         4 okruhy  (cca 3 200 m)

 

 

ČASOVÝ                        

PROGRAM:

10 00  –  slávnostné otvorenie  v priestore štartu

10 10 –  štart kategórií mládež roč. 2009 a ml.

10 30 –  štart kategórií mládež roč. 2006 - 2008

11 00 –  štart kategórií mládež roč. 2003 – 2005

11 30 –  štart kategórií vysokoškolákov a dospelých

12 15 –  vyhlásenie výsledkov všetkých kategórií v telocvični T1

 

 

CENY:

Prví traja pretekári dostanú medaily a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

 

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA:

Slovenský Červený kríž

 

 

UPOZORNENIE:

Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

 

 

 

 

 

PaedDr. Ľudmila Malachová

riaditeľka pretekov

 

stiahnuť rozpis pretekov