Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

1. októbra 2022 sa uskutoční 38. ročník Lesného behu lyžiarov o putovný pohár starostu obce Hybe v kategórii žiakov, dorastu a dospelých. Miestom podujatia je Areál bežeckého lyžovania Hybe.

 

Organizátori podujatia:

 • OZ v POHYBE
 • KBBL TJ Tatran Hybe
 • Obec Hybe

Prihlášky: 

 • On-line do 30. septembra 2022 do 24:00 hod.
 • V deň preteku od 8:00 do 9:30 hod. (dvojnásobné štartovné!!!) pri prezentácii. Prezentácia sa uskutoční v budove TJ Tatran Hybe nad futbalovým ihriskom v Hybiach.

 


Štart prvej detskej kategórie sa uskutoční o 10:00 hod. Kategórie detí - Dievčatá A, Chlapci A, Dievčatá B, Chlapci B, Dievčatá C a Chlapci C - sa registrujú priamo na prezentácii v budove TJ Tatran v deň podujatia.

 

Kategória      Dĺžka trate     Ročníky               Čas štartu

Dievčatá A    100 m              2017 a mladší      10:00

Chlapci A       100 m              2017 a mladší      10:03

Dievčatá B     200 m             2015 - 2016          10:06

Chlapci B        200 m             2015 - 2016          10:09

Dievčatá C     300 m             2013 - 2014           10:12

Chlapci C        300 m            2013 - 2014           10:15


 

Protesty:

Do 15 min. po vyvesení predbežných výsledkov hlavnému rozhodcovi za poplatok 10 €.

Činovníci :

 • Predseda org. výboru: Ing. Karol Pavlíček (starosta obce Hybe)
 • Riaditeľ pretekov: Ing. Peter Lehotský
 • Tajomník pretekov: Ing. Ján Žiška
 • Hlavný rozhodca: Pavol Škerda
 • Veliteľ tratí: Milan Rajniak, Bc. Ján Žiška, Mgr. Pavol Gonda
 • Hospodár pretekov: Mgr. Andrea Šuchtárová
 • Veliteľ kontrol: Ing. Jaroslav Zuskin
 • Technické zabezpečenie: Ing. Jaroslav Piovár
 • Zdravotná služba: Bc. Oliver Žiška
 • Časomiera: preteky.snowski.sk, Katarína Lizuchová, Prekážka 725/15, 033 01 Liptovský Hrádok

Informácie: www.hybe.sk, Ing. Peter Lehotský (0905 234878)