Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2022-10-01 | Veľký Horeš, Slovakia VII. Nagygéresi Kerékpárverseny

VII. ročník Veľkohorešského cyklomaratónu

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

Oficiálna informačná stránka súťaže:

Umiestnenie súťažného centra:

 • Veľký Horeš (Slovensko), Obecný úrad, Družstevná ulica 333/2

A verseny időpontja:

 • 01. október 2022, sobota, 10:00 hod.

Hlavný patrón súťaže:

 • Ing. Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja

Usporiadateľ:

 • Obecná samospráva Veľký Horeš
 • PaedDr. Zoltán Pál, starosta obce
 • JUDr. Štefan Bružeňák, Klub priateľov športu Košice, licenčne registrovaný na SCZ
 • v spolupráci s DHZO Veľký Horeš a s miestnou organizáciou Červeného kríža

Spoluorganizátori:

 • Vass József- Kisvárda és Környéke Bringások sportegyesület
 • Kállai Krisztán- Laktát Sport Team sportegyesület

Cieľ a poslanie cyklomaratónu:

 • ukázať a spropagovať mladým ľuďom, ale i širšej verejnosti, cestu k zdravému životnému štýlu, zvýšiť a rozvinúť kvalitu ich života v oblasti športu;
 • motivovať k pravidelnej pohybovej aktivite veľkú skupinu mládeže i dospelých;
 • upriamiť pozornosť cyklistov na ich postavenie účastníka cestnej premávky a s tým súvisiacu povinnosť dodržiavať pravidlá a predpisy;
 • uplatniť myšlienky Fair play, ako dodržiavanie pravidiel, športové priateľstvá a rešpektovanie ostatných.

Trate súťaže:

 • Krátka: 30,1 km
 • Dlhá: 67,7 km

Mapy a pôdorysy tratí:

 • KRÁTKA TRAŤ: jazdí sa po miestnych komunikáciách
 • Dĺžka: 30,1 km
 • Prevýšenie: 31 metrov

 • DLHÁ TRAŤ: jazdí sa po miestnych komunikáciách
 • Dĺžka 67,7 km
 • Prevýšenie: 258 metrov

Vekové skupiny súťažiacich:

 • Krátka trať:
  • ​​U18 (od 12 do 17 rokov)
  • Elite (od 18 do 39 rokov)
  • Master (od 40 do 49 rokov)
  • Senior (50 a viac rokov)​
 • Dlhá trať:​
  • U23 (od 16 do 22 rokov)
  • Elite (od 23 do 39 rokov)
  • Master (od 40 do 49 rokov)
  • Senior (50 a viac rokov)

Pri určovaní vekových skupín sa berie do úvahy kalendárny rok

Online registrácia:

Registrácia na mieste

 • V deň súťaže poskytujeme možnosť registrácie v súťažnom centre v čase od 08:00 do 09:30

Štartovné:

Číslo účtu: SK07 0200 0000 0000 1472 7622

SWIFT-BIC: SUBASKBX

Názov banky- Všeobecná úverová banka -VUB, pobočka Trebišov, M. R. Štefánika 3197/32

Príjemca- Obec Veľký Horeš

 • Do 15 rokov: 5,00 EUR na osobu,
 • Nad 15 rokov: 10,00 EUR na osobu,

Preteky sa začínajú pomalým štartovým navedením za železničný priechod na konci obce Veľký Horeš (cca 700 m), kde sa na signál hlavného rozhodcu začína ostrý štart.

Štartovný poplatok zahŕňa:

 • účasť v súťaži,
 • štartovné číslo,
 • zabezpečená trasa,
 • časomiera pomocou čipov,
 • lekárska služba,
 • orvosi szolgálatot,
 • pohár, medaila, pamätný list pre ocenených,
 • obed.

ČAS ŠTARTU:

 • Krátka trať: 10:15,
 • Dlhá trať: 10:00,

Preteky sa začínajú pomalým štartovým navedením za železničný priechod na konci obce Veľký Horeš (cca 700 m), kde sa na signál hlavného rozhodcu začína ostrý štart.

Časomiera:

 • Preteky sú merané pomocou čipového systému Raceresult s presnosťou na stotiny sekundy.
 • V súťaži sa používa absolútny čas, hodiny štartujú v rovnakom čase pre všetkých súťažiacich v každej vzdialenosti.
 • Hodnotenie vekovej skupiny je určené poradím príchodu do cieľa.
 • Výsledky súťaže môžete sledovať online na nasledujúcom odkaze:

POUŽITIE ČIPU ČASOVAČA:

 • Čip musí byť pripevnený k členku pomocou dodaného pásika na suchý zips.
 • Výsledok súťažiaceho, ktorý si neupevní čip na určené miesto, nebude hodnotený.

ZABEZPEČENIE SÚŤAŽNÝCH TRÁS:

 • Trasa súťaže je zabezpečená vodiacim autom a na križovatkách budú premávku riadiť vyslaní dispečeri.
 • Pretekárom, ktorí sa odtrhnú z vedenia, nebude udelené vedenie autom, je pre nich POVINNÉ dodržiavať pravidlá cestnej premávky a dať prednosť v jazde!
 • Na trase pretekov sú železničné priecestia, cez ktoré pri červenej signalizácii je zakázaný prejazd. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok diskvalifikáciu zo súťaže.
 • Pretekárov zastavíme na červený signál pri železničnom priecestí a opäť štartujeme s prihliadnutím na časové rozdiely.

VYHODNOTENIE, OCENENIA, VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV:

 • Víťazom rôznych vzdialeností pretekov je pretekár, ktorý prejde zvolenú vzdialenosť v najkratšom čase, bez použitia vonkajšej pomoci a v súlade s pravidlami.
 • Prví traja muži a ženy vo vekových skupinách oboch pretekov budú ocenení pohármi.
 • Všetci účastníci dostanú pamätný list.
 • Vyhlásenie výsledkov začína najneskôr 5 minút po dojazde posledného pódiového pretekára štartujúceho na dlhej trati.
 • Pretekov sa môžu zúčastniť aj cyklisti na elektrobicykli, ich výsledok však do výsledného poradia nebude započítaný.

ŠPECIÁLNA CENA:

 • pretekár na dlhej trati, ktorý najrýchlejšie absolvuje výstup na Cejkovský kopec, získa špeciálnu cenu (pohár), „King of the Cejkov climb” ktorú ponúka Laktát Sport Team.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

 • Súťaže sa zúčastňuje každý na vlastnú zodpovednosť, organizátori nezodpovedajú za prípadné úrazy a z nich vyplývajúce škody.
 • Každý účastník sa dobrovoľnou registráciou zaväzuje, že akceptuje pravidlá súťaže, súhlasí so zaradením do filmových a obrazových materiálov zhotovených o súťaži, ako aj s ich použitím na reklamné účely a nemôže za to požadovať náhradu.
 • Súťažiaci vyhlasuje, že je zdravotne v poriadku a je pripravený na súťaž.
 • Používanie uzavretej prilby s tvrdou škrupinou je povinné!
 • Používanie lakťovej opierky v terénnej súťaži je zakázané!
 • Počas súťaže sa neodporúča používať slúchadlá.
 • Súťaž sa uskutoční aj za daždivého a nepriaznivého počasia.
 • Proti súťažným situáciám, ktoré tu nie sú uvedené, je možné sa odvolať do 10 minút od príjazdu posledného pretekára, o čom rozhoduje súťažný súd do vyhlásenia výsledkov. Proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať.
 • Organizátori nezodpovedajú za ceniny a majetky súťažiacich.
 • Deti do 14 rokov sa môžu zúčastniť súťaže len so súhlasom rodiča.