Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

GANRUN 2022

Obec Gánovce organizuje beh GANRUN

v rámci DŇA OBCE GÁNOVCE

7. ročník Gánovce, okres Poprad, 3. 9. 2022

Propozície

Hlavný organizátor: Mgr. Michal Materný

Dátum a miesto konania pretekov: 03. 09. 2022 od 10:00 h, štart a cieľ na futbalovom ihrisku (ul. Športová), štart dospelých o 11:15 h

Informácie: Mgr. Michal Materný, tel. č.: 0907 992 141; www.ganovce.sk, FB:  Ganrun – cezpoľný beh Gánovce alebo Gánovce – oficiálna stránka obce; www.beh.sk, e-mail: starosta@ganovce.sk

Prihlášky: web: https://my.raceresult.com/176767/ alebo na mieste pretekov (preferujeme prihlasovanie cez web)

Prezentácia: na  mieste od  8:30 hod, najneskôr pol hodiny pred štartom disciplíny – žiadame účastníkov o rešpektovanie týchto pokynov!!!

Štartovné: 6,-€ dospelí, deti a žiaci 0,-€, dorastenci 2,-€ (platba na mieste)

Vyhlasovanie výsledkov: detské kategórie – po dobehnutí starších žiakov, dorastenci a dospelí – cca 12:30,

Parkovanie: plocha pri futbalovom ihrisku

Šatne: budova pri futbalovom ihrisku

Občerstvenie: nápoj, ovocie

Trať: detské kategórie –futbalové ihrisko; dospelí – asfalt cca 30 %, lesné chodníky a makadam cca 70  % - futbalové ihrisko ul. Hlavná – ul. Filická – po cyklotrase k obaľovni – po asfaltovej ceste k ohnisku za lomom – chodník nad lomom – Kvetnica – štôlňa Strieborná – lesný chodník k cyklotrase do Gánoviec pod lesom a späť. Prevýšenie približne +  220 m.

Ceny: prví traja v každej kategórii obdržia medaily, diplomy a vecné ceny,

Námietky: Možno podať 15 min. od oficiálneho vyhlásenia výsledkov

Upozornenie: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Štartujú pretekári včas prihlásení, dospelí s platnou lekárskou prehliadkou, nie staršou ako 1 rok na vlastné náklady a riziko. Za zdravotný stav, riziko mládeže, detí zodpovedá rodič príp. organizácia. Usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté počas pretekov, neručí ani za  prípadné  škody  na  majetku  počas  pretekov.  Organizátor  si  v prípade  potreby vyhradzuje  právo  na  organizačné  zmeny  týkajúce  sa  pretekov. Účastník  svojou registráciou súhlasí so spracovaním osobných údajov a ich zverejnením vo výsledkovej listine podľa zákona 18/2018 Z.  z.  o ochrane osobných údajov. Účastníci sú povinní rešpektovať hygienické opatrenia v čase konania pretekov a pri vyhlasovaní výsledkov, v súlade s aktuálnymi protiepidemickými opatreniami, vyhlásenými Úradom verejného zdravotníctva SR a organizátorom.  Organizátor zabezpečuje bezpečnosť bežcov počas pretekov, tí sú však povinní rešpektovať pravidlá cestnej premávky, nakoľko táto bude iba regulovaná.

 

Časový rozpis a dĺžka tratí:

od 10:00 h:

Deti 2013 a mladšie - 100 m (chlapci a dievčatá)

Najml. Žiaci / najml. žiačky 2011 – 2012 - 300 m

Mladší žiaci / mladšie žiačky 2009 - 2010 - 900 m

Starší žiaci / staršie žiačky 2007 - 2008 - 1 200 m

Dorastenci / dorastenky 2005 - 2006 - 3 000 m (spolu s BEHOM ZDRAVIA, t. j. o 11:15)

 

Štart dospelých o 11:15 h:

Muži od 18 –39 rokov - 9,3 km

Muži od 40 –49 rokov - 9,3 km

Muži od 50 –59 rokov - 9,3 km

Muži od 60 –69 rokov - 9,3 km

Muži nad 70 rokov - 9,3 km

 

Ženy od 18 –39 rokov - 9,3 km

Ženy od 40 –49 rokov - 9,3 km

Ženy nad 50 rokov - 9,3 km

BEH ZDRAVIA – 3 km – VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE (muži a ženy samostatne, dorastenci a dorastenky samostatne)

 

Prajeme príjemný športový zážitok.

 

#result;#vysledky;;#sporttiming;#iliasovce;#beh;#videocom