Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2023-06-03 | ODENSE N, Denmark Odin Race 2023

Sidst opdateret D.1/6-2023

 

ODIN RACE

2023

 

 

*English below 

 

Kom til Odenses største OCR-løb som OCR Odense arrangerer.

 

I Odins ånd, der favner Odense, skal vi på en rejse igennem Den Nordiske Mytologi og møde forhindringer, der fortæller om myter og sagn. Vi skal igennem Asgård, Midgård, Udgård med over 25 forhindringer, kæmpe os igennem Ragnarok og udfordres af vikinger og valkyrier, inden vi ankommer til Valhallas Port og bliver inviteret ind i Odins Borg.

 

Dato 2023

3. juni 

 

Hvem kan deltage

 • Der er tilmelding til Elite (M/K fra 15 år og Junior fra 13 år), Open Race (fra 15 år), Familier (fra 6 år).
 • Alle under 18 år skal have en godkendelse fra eller deltage sammen med en forælder/værge.
 • Børn over 6 år kan deltage i følgeskab med en voksen i Familier heats.
 • Virksomheder med medarbejdere/kolleger kan deltage sammen som hold i Open Race.

 

Distancen er 5 km med start og mål i Odins Odense Jernalderlandsbyen i det nordlige Odense. Ruten går igennem Næsby Ådal og Stavis Åen - igennem skov og å på en fantastisk rute med lidt højdemeter.

Man skal igennem en sø, og der vil være alternativ gårute i søen til ikke-svømmere.

 

Sted

Odins Odense Jernalderlandsbyen, Store Klaus 40, 5270 Odense N

Parkering langs Store Klaus på venstre side af vejen. Tag hensyn til beboere og overhold generelle parkeringsregler.

 

Priser

Voksen (over 15 år samt Junior Elite) 399kr

 • fra 1. januar 499 kr
 • fra 1. april 599 kr
 • på raceday 699 kr

 

Børn/unge (under 15 år) 249 kr

 • fra 1. januar 299 kr
 • fra 1. april 349 kr
 • på raceday 399 kr

 

(administrationsgebyr per deltager 15 kr)

 

I tilfælde af aflysning tilbagebetales startgebyret minus administrationsgebyret på 15 kr.

 

Valhalla / Race City

Løbet foregår i og omkring Odins Odense Jernalderlandsbyen og billetten giver fri adgang til opleve Jernalderlandsbyen. Da Odins Odense Jernalderlandsbyen er et museum kræves der indgangsbillet, og der tilhører 2 fribilletter til alle tilmeldte til at tage familie og venner med. Har man flere end to gæster med, gives en specialaftalt indgangspris til dem. Når man ankommer til Odin Race går man ind i indgangen/butikken, hvor man oplyser om deltagerens navn og derved udleveres fribilletterne.

 

Så tag hele familien med ind i Valhalla og modtag løberne i målområdet. Køb mad og drikke og se hvad boderne ellers byder på. Der er aktiviteter for både børn og voksne. Mytefortællinger, mjødsmagning og oldtidsleje kan være noget af det, I kan opleve.

 

Program / Heats

Elite Briefing kl. 9.30

Elite start kl. 10.00

Open Race start 11.00

Præmieoverrækkelse elite kl. 13.00

Familier start kl. 13.00

 

Afhentning af startnummer og chip

Afhentning af startnumre sker på dagen ved startområdet og kan afhentes 30 min før starttid.

Husk at aflevere din chip ved målstregen! Der er opkræves et gebyr på 250 kr for ikke-afleveret eller mistet chip.

 

Tidstagning

Der er tidstagning på dagen via chip som direkte livestreames på denne side under LIVE, så du kan se din tid, efter du er kommet i mål.

 

Toilet og omklædning

Der er toiletter hos Odins Odense og omklædning foregår i opsatte udendørsbåse.

 

 

___________________________________

English

 

Attend the biggest OCR Race in Odense arranged by OCR Odense.

 

In the spirit of Odin, who embraces Odense, we are going on the journey through Norse Mythology and meet obstacles that tells us about myths and legends. We will go through Asgard, Midgard and Udgard with over 25 obstacles, fighting through Ragnarok and challenged by vikings and valkyries before we arrived at the gate of Valhalla and invited into Odins castle.

 

Date 2023

June 3rd

 

Who can participate

- Bookings for Elite (M/F from 15 yrs and Junior from 13 yrs), Open Race from 15 yrs, Families from 6 yrs.

- Everyone under 18 yrs needs an approval from parent/guardian and children must be participating along side an adult.

- Children over 6 yrs can participate with a parent/guardian/adult i Families heats.

- Companies with employees can participate as a team in Open Race.

 

The Route

The distance is 5 km which starts and finishes in Odins Odense Iron Age Village in northern Odense. The route goes through Næsby Ådal and Stavis Åen - in woods and streams at a fantastic route with some altimeters.

We also swim through a lake and there will be alternative routes for non-swimmers.

 

Location

Odins Odense, Store Klaus 40, 5270 Odense N

Parking in the left side of Store Klaus. Pay attention to residents and comply with parking rules.

 

Prices

Adult (over 15 yrs and Junior Elite) 399 dkkr

 • from January 1st 499 dkkr
 • from April 1st 599 dkkr
 • on raceday 699 dkkr

 

Kids/teenagers (under 15 yrs) 249 dkkr

 • from January 1st 299 dkkr
 • from April 1st 349 dkkr
 • on raceday 399 dkkr

 

(Administration fee per participants 15 dkkr)

 

In case of cancellation the start fee except the administration fee will be repaid.

 

Valhalla / Race City

The race is in and around Odins Odense Iron Age Village and the ticket includes entrance tickets to experience the Iron Age Village. Because Odins Odense is a museum entrance tickets is required for everyone and the participant of Odins Race get in for free and gets 2 free entrance passes for family members or friends. If you have more than 2 guests there is a special price for them. When you arrive at Odin Race as a guest you go to the entrance/shop and inform of participants name. Then you will receive your free entrance passes and/or special prize.

 

So bring along your family and come to Valhalla and greet the participants at the finish line. Buy food and drinks and see what else the place offers. There will be activities for adults and kids. Myth tellings, mead drinking and ancient games can be some of the activities present.

 

Program / Heats

Elite Briefing 9.30 AM

Elite start 10.00 AM

Open Race start 11.00 AM

Elite Prize Giving at 1.00 PM

Families (Familier) start 1.00 PM

 

Pick Up (race number and chip)

Pick up race number and chip in the starting area 30 minutes before racing.

Remember to hand in chip at the finish line! A fee will be giving for not handing in or lost chip.

 

Timekeeping

Timekeeping on race day will be live-streamed directly on this page under LIVE. You will be able to see your time after crossing the finish line.

 

Toilet and changing rooms

There are toilets at Odins Odense and changing takes place in outdoor stalls.

 

___________________________________

 

 

Arrangør / Organizer

ODIN RACE / OCR Odense ApS

Odense, Denmark

www.ocrodense.dk

info@odinrace.dk

 

Hashtag #odinrace2023

facebook.com/odinrace

facebook.com/ocrodense

instagram.com/odinrace

instagram.com/odenseocr

 

 

Billede