Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

Štefete: štafete su mešovite, sastoje se od dva člana ženskog i dva člana muškog pola. Formiranje štafeta je slobodno ( članovi štafete ne moraju biti iz istog kluba ) ali se za plasman na državnom prvenstvu računaju samo štafete sastavljene od takmičara registrovanih za isti klub.

Prijavljivanje za mešovite štafete je:

1. Muškarac

2. Žena

3. Muškarac

4. Žena