Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

11. PIKO-BIKE MARATON 2022

Komárno-Kolárovo-Komárno

miesto konania:                   Komárno, Reštaurácia APÁLI (pri Mŕtvom ramene Váhu)

termín:                                  11.septembra 2022, v nedeľu

usporiadateľ:                       predajňa bicyklov PIKO-BIKE,  Komárno, Meštianska 3018, tel.: 0948 045115

trate:                                      ROAD (47 km) – všetky typy bicyklov

                                               RACE (57 km) – len cestné bicykle

                                               MTB (50km) – MTB bicykle

občerstvenie:                       ROAD jedno, MTB a RACE  dve občerstvenia. V cieli možnosť  zakúpenia teplej stravy v penzione Apáli.

informácie:                           www.facebook.com/piko.bike.maraton , www.maraton.piko-bike.sk , mail: cup@piko-bike.sk 

                                              tel.:0948 045115, alebo osobne v predajni bicyklov PIKO-BIKE.

časový harmonogram:        7.30-10.00          Registrácia

                                               8.00-10.00          Postupný štart v 10 min. intervaloch

                                               cca. 14.00          Vyhlásenie výsledkov a tombola

vekové kategórie:

Trať ROAD:

1.  juniori                               chlapci do 18 rokov                nar. 2004 a neskôr

2.  juniorky                            dievčatá do 18 rokov              nar. 2004 a neskôr                             

3.  muži                                  muži 19-39 rokov                    nar.1983-2003

4.  ženy                                  ženy 19-39 rokov                    nar.1983-2003

5.  master muži                     muži 40-59 rokov                   nar.1982-1963

6.  master ženy                     ženy 40-59 rokov                    nar.1982-1963

7.  seniori                              muži  nad 60 rokov                 nar.1962 a skôr

8.  seniorky                           ženy  nad 60 rokov                 nar.1962 a skôr

9.  rekumbent muži             muži  - bez rozdielu veku

10.rekumbent ženy              ženy  - bez rozdielu veku

11.e-bike muži                      muži  - bez rozdielu veku

12.e-bike ženy                      ženy  - bez rozdielu veku

Trať MTB:

1.  juniori                               chlapci do 18 rokov                nar. 2004 a neskôr

2.  juniorky                            dievčatá do 18 rokov              nar. 2004 a neskôr                             

3.  muži                                  muži 19-39 rokov                    nar.1983-2003

4.  ženy                                  ženy 19-39 rokov                    nar.1983-2003

5.  master muži                    muži 40-59 rokov                     nar.1982-1963

6.  master ženy                    ženy 40-59 rokov                      nar.1982-1963

7.  seniori                              muži  nad 60 rokov                  nar.1962 a skôr

8.  seniorky                           ženy  nad 60 rokov                  nar.1962 a skôr

Trať RACE:

1.  muži                                 muži 19-39 rokov                       nar. 1983-2003

2.  ženy                                 ženy 19-39 rokov                       nar. 1983-2003

3.  master muži                    muži 40-59 rokov                       nar. 1982-1963

4.  master ženy                    ženy 40-59 rokov                       nar. 1982-1963

5.  seniori                             muži  nad 60 rokov                    nar. 1962 a skôr

6.  seniorky                          ženy  nad 60 rokov                    nar. 1962 a skôr

 

štartovné:       Juniori a Juniorky 5,- €, predregistrovaní 2,-€, všetky ostatné kategórie 10,- €, predregistrovaní  5,-€.                             

Registrácia je platná až úhradou štartovného u organizátora. Platba je možná v hotovosti v  predajni bicyklov PIKO-BIKE, Komárno, Meštianska 3018, alebo prevodom na účet SK45 7500 0000 0040 2089 3094    var.symbol: meno a rok narodenia účastníka.

Zaplatené štartovné nie je možné prepísať na inú osobu. Štartovné  pokrýva vratné štartovné číslo s čipom, lístok na tombolu, občerstvenie  na trati (voda, iontový nápoj, ovocie, müsli).

prihlášky:                                                                                    

Do súťaže sa možno prihlásiť on-line www.piko-bike.sk do polnoci 09.09.2020, alebo osobne na mieste pretekov  , Deti do 15 rokov musia prihlásiť osobne ich zákonní zástupcovia.

Všeobecné pokyny:

Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť! Za prípadné zranenia, technické problémy s bicyklom, ani za škody vzniknuté, alebo spôsobené účastníkom, organizátor súťaže nezodpovedá! Trať pretekov prechádza z časti po riadnej cestnej komunikácii v plnom prevoze, preto je potrebné v týchto častiach dodržiavať pravidlá cestnej premávky, ( zákon č.8/2009 z.z.). Riadne upevnená, nasadená prilba je povinná po celej trati !

Ku štartu budú pripustení len pretekári  s upevneným štartovným číslom a riadne nasadenou cyklistickou prilbou! Na celej trati je zakázané využiť akúkoľvek cudziu pomoc! Nie je povolené vzájomné tlačenie, ťahanie ani ťahanie motorovými vozidlami, ani používanie sprievodného vozidla. Účastníci, ktorí prijmú vonkajšiu pomoc, prípadne sa ich pomocníci budú pohybovať na trati s motorovými vozidlami, budú z pretekov vylúčení. Protesty možno podávať písomne, max. 10 minút po príchode do cieľa a zložení kaucie 10,-€.  Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu !

 

Vyhlásenie účastníka:

Odoslaním osobných údajov  vyjadrujem svoj súhlas so všeobecnými pokynmi pretekov a zaväzujem sa k dodržiavaniu propozícií a pokynov usporiadateľov. Dobrovoľne súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. a ich použitím na potreby týchto pretekov v rozsahu všetkých polí formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov na web stránkach prevádzkovateľa a na web stránkach jeho zmluvných partnerov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín. Zároveň súhlasím so zverejnením mojich fotografii, videí z pretekov a ich využitím na marketingové, reklamné a propagačné účely. Súhlasím, aby moja e-mailová adresa bola usporiadateľmi a organizátormi pretekov použitá na marketingové účely aj na posielanie informačných e-mailov o novinkách z jednotlivých pretekov. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. dávam tento súhlas pre usporiadateľa a prevádzkovateľa: predajňa bicyklov PIKO-BIKE IČO: 22710353  a jeho zmluvných partnerov: Videocom Štancel IČO: 36485195.