Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
29.08.2022 | Liptovská mara - Dechtáre, Slovakia MARA SWIM 2022 -Preplávanie Liptovskej Mary

MARA SWIM

Preplávanie Liptovskej Mary

Maďarsko má preplávanie Balatonu.. Slovensko má - preplávanie Liptovskej Mary! Skús si s nami zaplávať 3,55 km po šírke, z jedného brehu na druhý. Portál PREPLÁVAM.TO srdečne pozýva všetkých plavcov na nultý ročník Mara Swim. 

Podmienkou účasti je dobrá nálada a fyzická plavecká zdatnosť na zdolanie nášho jedinečného prírodného skvostu stredného Liptova. 

Tak čo? Preplávam to?

 

Termín: 29.8.2022 (pondelok - štátny sviatok)

Miesto: Liptovská Mara, Liptov

Štart a registrácia: pláž pri bufete Zátoka, Liptovská Mara

Trasa: pláž pri bufete Zátoka - Dechtáre, 3,55 km

Časový limit: 2,5 h

Teplota vody: 25° 

Kapacita: 300 plavcov

Mapka trasy:

Predbežný časový program: 

9:00 otvorenie

9:00-10:30 vyzdvihnutie štartovacieho balíčku 

10:30 rozcvička

10:45 popis trate a príprava na štart

11:00 štart MARA SWIM 

13:00 limit pre preplávanie, občerstvenie

13:00 vyhlásenie výsledkov

Čo zahŕňa štartovné:

Štartovné číslo s meracím čipom, darčeky od partnerov

Šatňa, úschovňa pre veci, toalety

Občerstvenie v cieli (ovocie, voda, guláš)

Vodní záchranári a zdravotná služba

Diplom k stiahnutiu zdarma

Výsledok zaslaný cez  email.

Prví traja pretekári v jednotlivých kategóriách, vecné ceny.

Cena štartovného: 

Online registrácia do 14.agusta 19€

Online registrácia od 15.augusta 21€

Registrácia na mieste 23€

 

Bez uhradenia štartovného je prihláška neplatná. Štartovné musí byť uhradené v deň podania prihlášky. Pokiaľ usporiadateľ neobdrží štartovné do troch dní od registrácie, bude prihláška stornovaná.

Plavcom, ktorí sa nezúčastnia pretekov, štartovné nebude vrátené.

V prípade nepriaznivého počasia (odporúčanie vodných záchranárov a SHMÚ), ktoré by  mohlo ovplyvniť bezpečnosť plávania, bude preplávanie Liptovskej Mary zrušené. Uhradené štartovné automaticky presunieme na ďalší ročník.

Presunúť štartovné na iného plavca do 26.augusta bude možné bezplatne. Po tomto termíne za poplatok 5€.

Podmienka účasti:

Prihlasujúci/plavec je zodpovedný za svoj zdravotný stav a spôsobilosť odplávať celú uvedenú trať. Každý pretekár je povinný si podrobne preštudovať uvedené body na čestnom prehlásení a pri vyzdvihnutí štartovného balíčka nám ho podpísané predloží. Pretekári mladší ako 18 rokov štartujú na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu.

Hodnotené kategórie:

Ženy do 39 rokov

Ženy do 49 rokov

Ženy do 59 rokov

Ženy 60+

Muži do 39 rokov

Muži do 49 rokov

Muži do 59 rokov

Muži 60+

Celkový víťaz:

MARA SWIM ženy

MARA SWIM muži

Záverečné ustanovenia podujatia: 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu a časového rozvrhu.

Pretekári môžu štartovať iba v plavkách určených na plávanie na otvorenej vode alebo v bazéne, prípadne v plaveckých neoprénov podľa pravidiel v diaľkovom plávaní (viď. teplota vody). Sú povolené plavecké čiapky, plavecké okuliare a štipec na nos. Žiadne iné plavecké pomôcky nie sú povolené. 

Nakoľko to nie sú oficiálne preteky spadajúce pod sekciu diaľkového plávania SPF a môže sa zúčastniť aj široká verejnosť, pre zvýšenie bezpečnosti odporúčame štartovať s plaveckou bójkou, do ktorej si viete odložiť nevyhnutné veci a po doplavaní na druhý breh nemusíte čakať, kým si vyzdvihnete odložené veci u nás. 

#result;#vysledky;#sporttiming;#preplavamto;#Liptovskamara