Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
01.09.2022 | Poprad Kvetnica, Slovakia 0. ročník Primátorská desiatka 2022

 

Propozície

0. ročník Primátorská desiatka 2022

konanej dňa 1. 9. 2022 na počesť Dní sv. Egídia

Usporiadateľ:           Mesto Poprad, MsÚ Poprad

                                   Atletický klub Steeple Poprad

Termín a miesto:       štvrtok 1. september 2022 od 10,00 h, Poprad Kvetnica časť Strelnica

                                   Štart kat. dospelí 1.9.2022 o 10,00h Poprad Kvetnica časť Strelnica

                                   Štart kat. detí a mládež od 10,10h Poprad Kvetnica časť Strelnica

Prihlasovanie (registrácia): je kompletná po zaplatení štartovného

                                    on-line do 26.8.2022 18,00hod prostredníctvom

                                    0. ročník Primátorská desiatka 2022, 01.09.2022 : : my.race|result (raceresult.com)

                                   Registrácia 1.9.2022 od 8,30 h v modrom stane mesto Poprad Kvetnica časť Strelnica

Riaditeľ pretekov:.   Ing. Jana Pálková

Hlavný rozhodca:     Jozef Dubašák

Trať:                          Dorast a dospelí – povrch asfalt a terén

                                   Deti – povrch asfalt

Pravidlá:                    Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií

Informácie:               Ing. Jana Pálková, MsÚ Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad, č.t. 0910 890 486, e-mail: sport@msupoprad.sk

Štartovné:                  5€ dospelý pokiaľ je prihláška online, deti a mládež zadarmo

                                   Štartovné prihlásených na mieste 10€ v prípade voľnej kapacity

Šatne:                         V priestoroch registrácie stan na prezlečenie. Usporiadateľ neručí za škody pretekárom vzniknuté ani nim spôsobené.

Ceny:                         prví traja v každej kategórii obdržia diplomy a trofeje, suveníry, pre každého detského pretekára sladkosť

Protesty:                    protest s vkladom 10,-€ treba doručiť hlavnému rozhodcovi do 15 minút po  skončení disciplíny písomne.

Vyhlásenie výsledkov:  po skončení jednotlivých kategórii priebežne v priestoroch štart/cieľ

Dôležité upozornenie:  Všetci účastníci pretekov štartujú na vlastné nebezpečie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií. Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť. Zároveň prehlasuje, že jeho zdravotný stav a fyzická kondícia mu umožňuje absolvovať preteky, a že bude počas celého podujatia dodržiavať zásady fair-play, pokyny organizátorov a polície. Počas pretekov sú účastníci povinní mať štartovné číslo viditeľne pripevnené vpredu na trupe. Číslo nemôže byť upevnené na iných častiach tela (na nohe, chrbte a pod.). Len účastníci s viditeľným štartovným číslom majú prístup na občerstvenie na tratiach. Počas pretekov nie je na trati z dôvodu bezpečnosti povolené pohybovať sa so psom, kočíkom, na bicykli či s inými kolesovými vozíkmi. Pre pretekárov z dôvodu bezpečnosti platí zákaz používania slúchadiel.

Časový limit: stanovený na 3:00hoh (do 13,00hod). Po tomto limite usporiadateľ negarantuje výsledkový a občerstvovací servis. O presiahnutom limite bude informovať záverečný cyklista, označený rozhodca alebo organizátori na občerstvovacích staniciach.

Časový rozpis a dĺžka tratí:

Muži : 

 • M        vek 18 – 39 rokov (rok narodenia 2004 – 1983)
 • M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1973 – 1982)
 • M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1963 – 1972)
 • M60 – vek 60 rokov a viac (rok narodenia 1962 a skôr)

Ženy:

 • F        vek 18 – 39 rokov (rok narodenia 2002 – 1983)
 • F40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1973 – 1982)
 • F50 – vek 50 rokov a viac  (rok narodenia 1972 a skôr)

Deti:

 • Deti 1 vek do 7 rokov                        (2015 a mladšie)                     100m trať
 • Deti 2 vek 8-9 rokov                          (rok nar. 2013 - 2014)             300m trať
 • Najml. žiaci a žiačky                           (rok nar. 2011 - 2012)             600m trať (2x300m)
 • Mladší žiaci/žiačky                              (rok nar. 2009 - 2010)            1000m trať (2x500m)
 • Starší žiaci/žiačky                               (rok nar. 2007 - 2008)            1500m trať (3x500m)
 • Dorast                                                 (rok nar. 2005 - 2006)            3000m

V prípade, že bude v kategóriách menej ako 5 pretekárov – kategórie môžu byť zlúčené ale vyhodnotia sa samostatne tak ako je v rozpise.

Pri kategóriách do 17 rokov sa zlučujú mladšie kategórie do starších. Pri kategóriách nad 18 rokov sa zlučujú staršie kategórie do mladších.

Parkovanie: doprava do miesta podujatia individuálna. Parkovanie osobných automobilov bude možné v priestoroch Kvetnického lomu prípadne pri zverníku Kvetnica. Parkovanie bicyklov v priestoroch štart/cieľ pri Strelnici.         

Ing. Jana Pálková, v.r.                                                                      Jozef Dubašák, v.r.

              riaditeľ pretekov                                                                                hlavný rozhodca

Stiahnúť rozpis pretekov: https://old.sporttiming.sk/vysledky/20220901_kvetnica/Prop_Prim%C3%A1torska%20desiatka%202022.pdf

#result;#vysledky;;#vysoketatry;#sporttiming;#tatranska lomnica