Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2022-08-15 | Oksbøl, Denmark Forsvaret og Politiets Jubilæums Cup 3 Afd Enkeltstart

 

PROGRAM

 

DMI forbundsmesterskab og DPIF / DMI Jubilæums Cup i Landevejscykling 2022


Den 15. og 16. August 2022

Arrangør:

Oksbøl Militære Idrætsforening (OMI)


 
VELKOMST

Oksbøl Militære Idrætsforening er glade og stolte over at være udpeget som arrangør af Forsvarets mesterskabs og samtidig en afdeling af DPIF / DMI Jubilæums Cup i Lande-vejscykling 2022.
Konkurrencerne afvikles ca.15 km. Vest for OKSBØL by og rundt om Vrøgum plantage med et snus af Oksbøl øvelses terræn NORD. Det er vores håb at såvel deltagere som ledere vil finde rammerne tilfredsstillende, så man kan se tilbage på opholdet i Oksbøl med glæde.

Det er vores mål, at konkurrencerne gennemføres på en fair måde og i god sportslig ånd, hvilket vi håber alle vil bidrage til.

Jeg ønsker alle deltagere held og lykke i konkurrencerne og byder hermed alle velkom-men til Oksbøl og omegn.


Per Mørkeberg
Formand for OMI

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER


PROGRAM/TIDSPLAN

Mandag den 15 august - Enkeltstart

Kl 1000-1100 Registrering Enkeltstart
Kl 1030-1130 Ruten er åben for gennemkørsel og træning. (ingen poster opstillet)
Kl 1130     Instruktion ved disciplin leder.
Kl 1200      Første start
Kl 1430 ish      Alle ryttere forventes i mål.
Kl 1445 ish      Præmieoverrækkelse enkeltstart.
Kl 1500      Stævneplads lukker.   

Tirsdag den 16 August - linjeløb


Kl. 0930-1130 Ruten er åben for gennemkørsel og træning (ingen poster opstillet)
Kl. 1000-1130 Registrering linjeløb.
Kl. 1145      Instruktion ved disciplinleder
Kl. 1200-1500 Linjeløb
Kl. 1200     Start klasse 1
Kl. 1205     Start klasse 2
Kl. 1210     Start klasse 3
Kl. 1215     Start klasse 4, kvinder og motionister.
Kl. 1500     Alle ryttere forventes i mål
Kl. 1515     Præmieoverrækkelse / spisning og stævneafslutning
Kl. 1530      Stævnekontor og stævnepladsen lukker

Ved få deltager, kan klasser slås sammen.

STÆVNEORGANISATION
Stævneleder            OING Per Mørkeberg        Tlf. 53 80 38 90
Sekretariat            SSG Jesper Lassen        Tlf. 25 55 25 80
        

Tidtagning & resultater    RUN2U

TRANSPORT til Enkeltstarts området
Stævnepladsen med start og slut er Vestager lidt Vest for Billum. Indkørsel skal ske fra Tarphagevej (463) ind på Kildegårvej, derved undgås det at deltagerene kommer ind på ruten. Parkering SKAL ske ved Billum Hallen (se skitse) Start og mål er ved den blå cyk-list.


TRANSPORT til Linjeløbets området.
Start og mål forgår ved OKSBØL Stadion området. Start (nord ud) og mål (Syd ud) på Øst-parken. Parkering ved Station, tilkørsel fra Syd af Østergade


 

VED ANKOMST
Ved ankomst melder deltager sig på stævnekontoret/sekretariatsvognen på stævneplad-sen. Tilmeldingslisten kontrolleres og løbsnumme + tidtagningschip m.m. udleveres.

 

STÆVNEKONTOR/SEKRETARIATSVOGN
Stævnekontor er oprettet i sekretariatsvogn ved stævnepladsen. Holdledere anmodes stærkt om, at melde om ikke fremmødte rytter, så tidligt som muligt.
For en god ordens skyld skal det nævnes, at yderligere tilmelding IKKE længere er muligt!

INDKVARTERING
Ved egen foranstaltning.

FORPLEJNING
Ved linjeløbet er muligt købe mad og drikke i forbindelse med løbet, ved start og mål.

BAD & OMKLÆDNING.
Ved linjeløbet forefindes toiletter, bad og omklædnings faciliteter på OKSBØL stadion.

TRÆNING PÅ RUTERNE
Ruten er åbne for træning. Afmærkning og skiltning opsættes til enkeltstarten den 15 au-gust fra kl 0830. Træning på ruten frem til k. 11.30. For Linjeløbet den 16 august fra kl. 0830. Træning på ruten  


TIDTAGNING
RUN2U forestår registrering af tid og resultatformidling. Der vil blive udleveret en chip der skal monteres efter nærmere anvisning. Der medfølger en monteringsvejledning og den enkelte deltager er selv ansvarlig for korrekt montering før start.
Tidtagningschippen skal afleveres efter ankomst i mål. Deltagerne hæfter for chippen og ikke modtagne eller manglende chip vil efterfølgende bevirke, at den pågældende idræts-forening afkræves kr. 300 pr. stk. i erstatning.

RESULTATER
Publiceres på stævnepladsen umiddelbart efter løbs afslutning samt på RUN2U  

PRÆMIER
Præmieoverrækkelse sker umiddelbart efter afslutning af enkeltstarten ved start og mål området, for linjeløbet ved OKSBØL stadion.
Der er præmier til nr. 1, 2 og 3 ­ alt efter antal startende i den enkelte klasse. Antal præmi-er opgives inden start.
Der er ikke præmie til motionsklassen.

SANITETSTJENESTE
På stævnepladserne forefindes en førstehjælpstaske ved sekretaria-tet/tidstagningsvognen..
Ved alvorligt uheld ringes 112 og Stævneledelsen orienteres.

FØLGEBIL/MC ved linjeløbet
På ruterne kører flere MC Task Force samt følgebil som samler evt. udgåede ryttere og deres cykler op. Man transporteres til målområdet, og her SKAL den udgåede rytter melde sig til stævnekontoret.

 

AFFALD
Alle opfordres til at benytte de opstillede affaldsstativer. Under løbet er det et krav, at man medtager sit affald, herunder rester fra cykelreparationer og lignende.

REGLEMENT
DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, kap. 3. og DMI bestemmelser for
landevejscykling, kap. 11 (udg. FEB 2020). Find det på DMI hjemmeside www.dmif.dk.

PROTESTER
Evt. protester skal indgives jf. DMI reglement kap. 3.


Enkelt start

STÆVNEPLADS
•    Stævnepladsen ligger i Vesterager, på Kildegårdvej. her forefindes sekretariatet og tidtagningsteamet.
•    Der forefindes toiletter ingen toiletter.
•    Parkering på anvist P-område skal overholdes.


RUTEN m.m.
•    Er en ud og hjem rute på ca. 15 km, med to vendepunkter, på offentlig vej (se rutekort).
•    Højdeprofil er lav ()
•    Deltagerne skal cykle frem til start ca. 2 min. før starttid for kontrol af hjelm og cykel.
•    Start gruppe Senior B må ikke kører med enkelstarts/TRI styr.
•    Enkeltstarten gennemføres som en individuel konkurrence i klasserne Senior A, Mænd Senior B, Old Boys/H40+, Veteran/H50+, Super Veteran/H60+ og Kvinder.
•    Pace af andre ryttere og køretøjer er forbudt, 25 m reglen er obligatorisk og betyder at en rytter der indhentes af en bagfra kommende rytter, skal falde tilbage. Reglen bort-falder på de sidste 1000 m.
•    Stat interval bliver min 30 sek. Starttider udgives når deltager antal kendes.
•    Start række følge skal være Kvinder, Superveteran/H60+, Mænd Senior B, Vete-ran/H50+, Old Boys/H40+, og Mænd Senior A alle i lodtrækningsrækkefølge for klas-serne. DMI kan dog foretage seedning i klasserne (dog ikke Superveteran/H60+ og Senior B)
•    Ruten er ikke spærret for den øvrige trafik. (kun den sidste km før mål)
•    Ruten er markeret med skilte de steder ruten svinger.
Det indskærpes overfor alle deltagere, at man SKAL følge færdselsloven, køre i højre side og udvise overblik, specielt i kryds m.m.
•    Der er afstandsmarkering før mål ved 1000m, 500m & 100m.
•    Det anbefales at køre ruten igennem i bil eller på cykel, inden løbsstart.
•    Der skal køres med en godkendt cykelhjelm.
•    Løbsnummer skal benyttes og sidde midt/højt på ryggen.
•    Følgebil eller anden hjælp under afvikling er ikke tilladt.
Efter målgang skal rytterne køre til stævnepladsen, hvor tidtagningschip afleveres på sekretariatsvognen.


LINJELØBET

STÆVNEPLADS
•    Stævnepladsen ligger ved OKSBØL STADION på Østerparken her forefindes sekreta-riatet og tidtagningsteamet.
•    Der forefindes toiletter samt bad og omklædnings faciliteter ved Oksbøl Stadion
•    Parkering på anvist P-område skal overholdes.


 

 

RUTEN m.m..
•    Er en 21 km rundstrækning på offentlig vej + 2*2 km start og opløbs loop (se rutekort).
•    Højdeprofil er lav ()
•    Starten bliver frigivet efter de første 2 km.
•    Ruten er ikke spærret for den øvrige trafik. (kun den sidste km før mål)
•    De forskellige rækker kører følgende antal omgange/distancer:
•    Rundstrækning á 21 km gennemkøres jf. nedenstående
•    Klasse 1. /18+    ca. 105 km 5 omgange    
•    Klasse 2. /40+    ca. 84 km 4 omgange    
•    Klasse 3. /50+    ca. 63 km 3 omgange    
•    Klasse 4. /60+    ca. 63 km 3 omgange
•    Kvinder (ingen aldersbegrænsning) + Mænd Senior B, ca. 45 km, 2 omgange    
•    Ruten er markeret med skilte de steder ruten svinger.
Det indskærpes overfor alle deltagere, at man SKAL følge færdselsloven, køre i højre side og udvise overblik, specielt i kryds m.m.
•    Der er afstandsmarkering før mål ved 1000m, 500m & 100m.
•    Det anbefales at køre ruten igennem i bil eller på cykel, inden løbsstart.
•    Der skal køres med en godkendt cykelhjelm.
•    Løbsnummer skal benyttes og sidde midt/højt på ryggen.
•    Deltagerne skal cykle frem til start ca. 5 min. før starttid for kontrol af hjelm og cykel.
•    Følgebil eller anden hjælp under afvikling er ikke tilladt. Dog må deltagere fra samme forening gerne hjælpe hinanden, dog ikke overdrage cykelramme.
•    Det er ikke tilladt at anvende triathlonstyr.
•    Efter målgang skal rytterne køre til stævnepladsen, hvor tidtagningschip afleveres på sekretariatsvognen.

 

HUSK at det er motionsløb.
Hjælp og pas på hinanden – og jer selv.

 


I henhold til politiets løbstilladelse skal følgende indskærpes:
•    Færdselslovens bestemmelser skal overholdes
•    Der vi være kørende og stationært personel på ruterne. Deres anvisninger SKAL ef-terkommes.


Dertil kommer flagposter som er opstillet relevante steder på ruterne. De er tydeligt afmær-ket med refleksveste og deres vejvisning skal også følges.