Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

Propozície Beh Nádeje 2022

Hlavný organizátor: POMOCNÍČEK o.z.

Termín konania: 17.9.2022

Miesto konania: Camping Sereď, štart spred Campingu

 • Štarty jednotlivých behov

Detský beh: 10:00

Hobby beh: 11:00

Hlavný beh: 11:10

Hobby beh a Hlavný beh má svoju vlastnú trať.  Hobby beh má trať dlhú 4,5km a Hlavný beh 8,5km. Oba behy budú vyhodnotené po dobehnutí posledného bežca Hlavného behu.

 • Prihlasovanie a registrácia

on-line do 11.9.2022 na stránke www.behnadeje.sk

– osobne v sobotu 17.9.2022 od 8:30 v Seredi, Camping Sereď (Hobby a Hlavný beh)

– prihlasovanie na Detský beh IBA na mieste (od 8:30 do 10:00)

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových balíčkov: V sobotu 17.9.2022 od 8:30 v Seredi, Camping Sereď.

 • Štartovné

2€ Detský beh – všetky kategórie – registrácia iba na mieste

10€ Hobby a Hlavný beh online na www.behnadeje.sk

10€ Hobby a Hlavný beh na mieste

Možnosti platenia štartovného:

a) bankovým prevodom (podrobnosti zašleme po registrácii mailom) Zaplatené štartovné sa späť nevracia.

b) v hotovosti na mieste

 • Kategórie

Detský beh

 • Dievčatá do 6 rokov trasa 100m  (rok narodenia 2016 a mladšie)
 • Chlapci do 6 rokov trasa 100m  (rok narodenia 2016 a mladší)
 • Dievčatá od 7-10 rokov trasa 250m (rok narodenia 2015 – 2012)
 • Chlapci od 7-10 rokov trasa 250m (rok narodenia 2015 – 2012)
 • Dievčatá od 11-15 rokov trasa 500m (rok narodenia 2011 – 2007)
 • Chlapci od 11-15 rokov trasa 500m (rok narodenia 2011 – 2007)

Hobby beh

 • Ž34     Ženy od 16 do 34 rokov (rok narodenia 2006 – 1988)
 • Ž35     Ženy od 35 do 49 rokov (rok narodenia 1987 – 1973)
 • Ž50     Ženy od 50 rokov a viac (rok narodenia 1972 a skôr)
 • M39    Muži od 16 do 39 rokov (rok narodenia 2006 – 1983)
 • M40    Muži od 40 do 49 rokov (rok narodenia 1982 – 1973)
 • M50    Muži od 50 rokov a viac (rok narodenia 1972 a skôr)

Hlavný beh

 • Ž34     Ženy od 16 do 34 rokov (rok narodenia 2006 – 1988)
 • Ž35     Ženy od 35 do 49 rokov (rok narodenia 1987 – 1973)
 • Ž50     Ženy od 50 rokov a viac (rok narodenia 1972 a skôr)
 • M39    Muži od 16 do 39 rokov (rok narodenia 2006 – 1983)
 • M40    Muži od 40 do 49 rokov (rok narodenia 1982 – 1973)
 • M50    Muži od 50 rokov a viac (rok narodenia 1972 a skôr)

Štartový balíček bežcov zahŕňa

 • prvých 100 bežcov získa bežecké tričko
 • štartové číslo
 • čip v štartovom čísle na meranie času
 • občerstvenie na trati občerstvenie v cieli
 • jablko a napolitánka
 • guláš

Štartový balíček detských bežcov zahŕňa

 • samolepiace štartovné číslo s detským motívom
 • sladká odmena

Poistenie

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Meranie časov a výsledky

Časomieru zabezpečuje firma VIDEOCOM Štancel, s.r.o.

Výsledky

Zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na stránke www.behnadeje.sk

Kontakty

Rudolf Miškolci, 0918 561 012, behnadeje@pomocnicek.sk

Ceny

Vyhodnotení a ocenení budú 3 najlepší v každej kategórii. Každý z troch ocenených získa medailu a diplom.

Absolútny víťaz Hobby behu a Hlavného behu získa víťazný pohár.

Zdravotná služba

V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii zdravotná služba.  

Trasa

Detský beh – štart detského behu spred Campingu s cieľom v mieste štartu, rovná trasa s pevným asfaltovým povrchom.

Hobby beh – (4500 m) – štart Hobby behu je spred Campingu, pokračuje smerom k Bistru Raketa cez železný most, pri kasárňach trasa pokračuje rovno popod hrádzu po vyšľapanej trávnatej ploche. Potom sa trasa stáča smerom doprava k záhradkám po spevnenom povrchu po vyznačenej trase. Späť do Campingu do cieľa sa vracia po hrádzi po cyklotrase s asfaltovým povrchom. Trasu tvorí cca 50% asfalt, 30% trávnatá plocha, 20% spevnený povrch

Hlavný beh – (8500 m) – štart Hlavného behu je spred Campingu, pokračuje smerom k Bistru Raketa cez železný most, pri kasárňach trasa pokračuje rovno popod hrádzu po vyšľapanej trávnatej ploche. Potom sa trasa stáča smerom doprava k záhradkám, po spevnenom povrchu po vyznačenej trase. Smeruje doprava k mŕtvemu ramenu Váhu, okolo ramena Váhu do Horného Čepeňa. Späť do Campingu do cieľa sa vracia po hrádzi po cyklotrase s asfaltovým povrchom. Trasu tvorí cca 50% asfalt, 30% trávnatá plocha, 20% spevnený povrch

Zabezpečenie dopravy a bezpečnosť účastníkov behu

Všetky komunikácie po trase behu budú zabezpečené organizátormi behu, organizačná služba bude označená. O súčinnosť bude požiadaná Mestská polícia Sereď.

Parkovanie pre účastníkov behu

Možnosť parkovania v okolí Campingu.

Úschovňa osobných vecí

Pre každého bežca je zabezpečený priestor na odloženie osobných vecí.

 

Spracoval: Rudolf Miškolci

#result;#vysledky;#sered;#beh;#sporttiming;