Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2023-06-17 | Tønder, Denmark "DRIVVEJEN"
{DK:

Adventure Cyclings "DRIVVEJEN"

Drivvejen er en af de ældste og dengang vigtigste handelsruter i Danmark.

Den blev primært brugt til, at transportere kvæg og andre værdifulde vare ned til de store markedspladser i Tyskland, Holland og Belgien.

Den dag i dag, kan man stadig finde spor fra fortiden ned langs den gamle handelsrute.

Som deltager i dette event, oplever du det “rigtige” Danmark. Drivvejen snore sig fra Thyborøn til Tønder, ned igennem nogle af de mindst befolkede områder vi har her hjemme. Store skov områder, hede landskaber, træk færger og store åbne vider er bare lidt af det der venter dig på denne fantastiske tur i kvæg drivernes hjulspor.

 

Koncept

Løbets konge distance er 350km. Starten går ved solopgang kl. 04:36 d. 17. Juni 2023 i Thyborøn.

Hovedudfordringen er, at nå til Tønder inden solen går ned igen kl. ca. 22:06.

“From dawn till Dusk”

 

Der bliver ligeledes en halv distance på 175 km fra Varde (start ved Bikein) til Tønder samt en 50 og 100 km distance med start og mål i Tønder.

Løbet køres efter GPS og bliver mere “Adventure” inspireret. 

En uges tid inden løbet fremsendes GPX fil med ruten - du er selv ansvarlig for at hente filen ned samt finde vej via GPS.

 

I kategorien "Unsupported" kan du køre løbet unsupported..

Dvs. du skal kunne klare dig selv hele vejen. Vi vil hjælpe med en guide til, hvor du kan tanke vand, muligheder for at finde proviant mm.

På 350km ruten vil der være en “Drop Zone” ved Bikein i Varde. Her medbringer vi en taske for dig, som du kan pakke med det du måtte behøve ca. halvvejs på turen.

Kører du i "Supported" klassen vil der være depoter på ruten med energi fra vores samarbejdspartnere.

 

Velkommen til Adventure Cyclings “DRIVVEJEN”

 

Seed groups / Start grupper

Supported

Et startnummer i "Supported" klassen giver dig den ægte Gravel stemning. Om du ønsker, at kører internt race mod vennerne eller få en fed dag sammen med andre Gravel-entusiaster er op til dig. Men du vil stadig gerne have hele oplevelsen af et ægte Gravel-event med god mad og drikke efter løbet og mulighed for at vinde fede lodtrækningspræmier. Der vil ligeledes være depoter undervejs.

I "Supported" gruppen skal du ikke bekymre dig om feltets hurtigste væddeløbere, da de allerede er sendt afsted. Du skal bare koncentrer dig om at få en fed dag.

Indeholdt i "Supported" tilmeldingen er:

 • Startnummer med tidstagningschip

 • Adgang til optjening af Unsupported Explorer-point til ranglisten for flest gennemførte løb

 • Depoter på ruten

 • Mulighed for at vinde fede lodtrækningspræmier

 • Fantastisk rute på GPX som kan køres på eventdagen efter specialaftale med div. lodsejere

 • Forplejning efter løbet

 • Finisher medalje

 • Mulighed for at deltage på E-bike (E-Bikes kører deres egen rangliste)

 

Unsupported

Vil du helt frem i startboksen sammen med andre der ønsker et decideret race, så er det her du hører til. Gruppen sendes afsted som den første gruppe på ruterne og alle kører med tidstagningschip i startnummeret.

I denne gruppe gives point til 1. – 20. pladsen. Pointene bruges til at finde en samlet vinder i sæsonens Adventure Cycling Event serie. Der uddeles præmier til Top 5 i denne klasse. 

Du kan kun deltage i Unsupported klassen på fuld/længste distance.

 

Deltager du i Unsupported klassen, er du derfor sikret de bedste betingelser for et Gravel Race i ægte unsupported stil.

Indeholdt i Unsupported tilmelding er:

 • Startnummer med tidstagningschip

 • Adgang til optjening af Adventure Cycling Unsupported-point til sæson-ranglisten

 • Mulighed for at vinde fede præmier

 • Fantastisk rute på GPX som kun kan køres på eventdagen efter specialaftale med div. lodsejere

 • Forplejning efter løbet

 • Finisher medalje

 • Competition klassen køres kun på længste distance

 • Du kan ikke deltage på E-Bike i denne klasse

 

Start- og målområder

Startområde for 350km distancen er:

Danhostel Thyborøn

Harboørevej 10

7680 Thyborøn

Starttid: 04.36

 

Startområde for 175km distancen er:

BikeIn Varde

Ribevej 31

6800 Varde

Starttid: 09.00

 

Startområde for 50 og 100 km samt målområde for alle distancer er:

Kvickly Tønder

Plantagevej 38

6270 Tønder

Starttid 100 km: 12:00

Starttid 50 km: 13:00

Her serveres mad og drikke til alle deltagerne når ankommer til mål.

 

Program

Fredag:

Kl. 15:30: Bussen kører fra Tønder mod Thyborøn

Lørdag:

Kl. 04.36: Start for 350 km Unsupported og Supported distancen i Thyborøn (Cut-Off kl. 23:30)

Kl. 09:00: Start for 175 km i Varde - start ved BikeIn i Varde.

Kl. 12.00: Start for 100 km distancen i Tønder - start ved Kvickly i Tønder

Kl. 13.00: Start for 50 km distancen i Tønder - start ved Kvickly i Tønder

Kl. 15:30: Første ryttere på 100 og 175 km distancerne forventes i mål

Kl. 16:30: Første ryttere på 350 km distancen forventes i mål

Kl. 23:30: Målområdet i Tønder lukker

 

Distancer og priser

350 km Supported og Unsupported / Gravel eller Landevej: 600 DKK* 

175 km Supported / Gravel eller Landevej: 400 DKK*

100 km Supported / Gravel eller Landevej: 300 DKK*

50 km Supported / Gravel eller Landevej: 175 DKK*

* Early bird rabat på -15% frem til 31.08.2022 på alle distancer

Max. antal deltagere pr. distance: 100 personer

Bemærk: Din tilmelding er bindende. Vi refunderer ikke startgebyret ved afbud og du kan ikke få dit startnummer overført til et andet event.

Dog er det muligt at videregive dit startnummer til en anden, hvis du selv er forhindret i af deltage.

 

Transport & Overnatning

Vi tilbyder tilkøb at bustransport fra Tønder til Thyborøn og fra Tønder til Varde dagen inden løbet. Dvs. du kan sætte din bil i Tønder, hoppe på bussen og når du ankommer til mål dagen efter, holder din bil og venter.

En busbillet koster 475 DKK inkl. fragt af cykel. Der er 50 pladser - først til mølle! 

 

Forbered dig på et af de til dato største Gravel eventyr i Danmark.

 

Gravel hilsner

Mads Christensen, Stefan Ernst og Anita Blichfeldt

Adventure Cycling

 

OBS:

Du deltager på eget ansvar.

Adventure Cyclings Drivvejen Unsupported eller M-Event ApS står ikke til ansvar for evt. person eller materiel skade i forbindelse med løbet.

Cykelhjelm er obligatorisk for alle.

Du må kun deltage på e-bikes i Supported klasserne.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Det endelige program kan forventes senest 1 måned før eventet afholdes.

 


 

 

 
|EN:

Adventure Cyclings "DRIVVEJEN"

 

"Drivvejen" is one of the oldest and then most important trade routes along the danish west coast - from the north all the way to the borrder to Germany.

It was primarily used to transport cattle and other valuable goods down from the Northern Jutland to the major marketplaces in Germany, the Netherlands and Belgium.

To this day, one can still find traces of the past down along the old trade route.

As a participant in this event, you experience the “real” Denmark. The driveway winds from Thyborøn to Tønder, through some of the least populated areas we have here in Denmark. Large forest areas, heat landscapes, tow ferries and large open expanses are just a few of what awaits you on this amazing ride in the cattle drivers' trail.

 

Concept

The King distance is 350km and starts at sunrise at ca. 04:36AM on 17th of June 2023 in Thyborøn.

The main challenge of the event is to reach Tønder before sunset at ca. 22:06.

“From Dawn to Dusk”

 

There will also be a half distance of 175 km from Varde to Tønder and a 50 and 100 km distance with start and finish in Tønder.

The race is run according to GPS and becomes more "Adventure" inspired.

One week before the race, the GPX file is sent with the route - you are responsible for downloading the file and finding your way via GPS.

 

The race is unsupported if you attending the "Unsupported" class.

Ie. you need to be able to fend for yourself all the way. We will help you with a guide to where you can refuel water, opportunities to find provisions etc.

On the 350 km route there will be a "Drop Zone" in Varde. Here we bring a bag for you, which you can pack with whatever you need approx. halfway on the trip.

Supported riders will meet feed zones with energy from our sponsers.

 

Welcome to Adventure Cyclings “DRIVVEJEN UNSUPPORTED”

 

Seed groups / Start Groups

Supported

Supported class gives you the real Gravel vibe. Whether you want to race internally against friends or just want to have a great day with other Gravel enthusiasts – is all up to you. You will still want the whole experience of a real Gravel event with good food and drink after the race, goodie bag and the opportunity to win cool raffle prizes.

In the Supported group, you don’t have to worry about the fastest riders in the event, as they already have been sent off before you. You just have to concentrate on having a great day.

Included in the Supported registration are:

 • Start number with timing chip
 • Access to earn Adventure Cycling Supported points to the rankings for most completed races
 • Opportunity to win cool raffle prizes
 • Fantastic route on GPX which can be run on the event day by agreement with local landowners
 • Food/drinks after the race
 • Finisher medal
 • E-Bikes are allowed in this class (with separate rankings)
 • Feed Zones with energy from our sponsers

 

Unsupported

If you want to be in front in the starting box with other riders who want a race day, this is where you belong. The group is starts as the first group and everyone rides with a timing chip in the start number.

In this group, points are given to 1st - 20th place. The points are used to find an overall winner in the seasons Adventure Cycling Event series. Top 5 will be awarded with prizes in this class. 

If you participate in the Unsupported class, you are therefore guaranteed the best conditions for a Gravel Race.

The Unsupported Class is only available for the events full/longest distance.

Included in the Unsupported registration are:

 • Start number with timing chip
 • Access to earn Adventure Cycling Unsupported points for the season rankings
 • Opportunity to win cool prizes
 • Fantastic route on GPX, which can only be ridden on the event day by agreement with local landowners
 • Food/drinks after the race
 • Finisher medal
 • Only full/longest distance
 • No E-bikes allowed in this class

 

 

Strat and Finish area

Start area for 350km is:

Danhostel Thyborøn

Harboørevej 10

7680 Thyborøn

Start time: 04.36

 

Start area for 175km is:

BikeIn Varde

Ribevej 31

6800 Varde

Start time: 09.00

 

Start area for 50 and 100km and finish area for all distances is:

Kvickly Tønder

Plantagevej 31

6270 Tønder

Start time 100 km: 12:00

Start time 50 km: 13:00

The finish area for all distances is located in Tønder. Food and drinks are served to all participants when arriving at the finish line.

 

Program

Friday:

Kl. 15:30: Departure with bus towards Thyborøn.

Saturday:

Kl. 04.36: Start for the 350 km Unsupported and Supported distance in Thyborøn (Cut-Off at 23:30)

Kl. 09:00: Start for 175 km in Varde

Kl. 12.00: Start for the 100 km distance in Tønder

Kl. 13:00: Start for the 50 km distance in Tønder

Kl. 23:30: The finish area in Tønder closes

 

Distances and prices

350 km Supported and Unsupported / Gravel or Road: 600 DKK*

175 km Supported / Gravel or Road: 400 DKK*

100 km Supported / Gravel or Road: 300 DKK*

50 km Supported / Gravel or Road: 175 DKK*

* Early bird discount -15% to 31.08.2022 on all distances.

Max. number of participants per distance: 100 people

Note: Your registration is binding. We do not refund the entry fee if you are unable to attend and you cannot have your entry number transferred to another event.

However, it is possible to pass on your start number to someone else if you you are prevented from participating.

 

Transport & Hotels

We offer bus transport from Tønder to Thyborøn and from Tønder to Varde the day before the race. You can park your car in Tønder, jump on the bus and when you arrive the finish line next day, your car will wait for you there.

A bus ticket costs 475 DKK incl. freight by bicycle. There are 50 seats - first come, first served!

 

Prepare for one of the biggest Gravel adventures to date in Denmark.

 

Gravel greedings,

Mads, Anita & Stefan

Adventure Cycling

 

NOTE

You participate at your own risk.

Adventure Cyclings "Drivvejen Unsupported" or M-Event ApS is not responsible for any human injury or property damage in connection with the race.

Helmet is mandatory for everyone.

You may only participate on E-bikes in the Supported category.

We reserve the right to make changes to the program.

The final program can be expected no later than 1 month before the event is held.

}