Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

   Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity

  AC UNIZA

  Olympijský klub Žilina

 

  usporiadajú

  BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA    2022

 

  Podujatie sa uskutoční pri príležitosti slávnostného otvorenia

  Atletického štadióna UNIZA.

  27. jún 2022 (pondelok)

 

 

ORGANIZÁTORI:

Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity

AC UNIZA

Olympijský klub Žilina

 

TERMÍN:

27. jún 2022 (pondelok)

 

RIADITEĽKA

PRETEKOV:

PaedDr. Ľudmila Malachová

 

HLAVNÝ

ROZHODCA:

Mgr. Ján Valúch

 

MIESTO

PRETEKOV:

Atletický štadión UNIZA

 

PROPOZÍCIE,

VÝSLEDKY:

http://utv.uniza.sk

http://sporttiming.sk

 

PRIHLÁŠKY:

Posielajte cez prihlasovací formulár na  https://my.raceresult.com/208513/

 

uzávierka prihlášok je 26.6.2022 o 15,00 hod. Vzhľadom ku zabezpečenej elektronickej časomiere je dodatočné prihlásenie pretekárov alebo akákoľvek zmena možná iba vo výnimočných prípadoch!

Informácie: malachova@uniza.sk

 

PREZENTÁCIA:

od 11,15 do 12,15 hod.

basketbalové ihrisko vedľa atletickej dráhy,

(v prípade nepriaznivého počasia telocvičňa T1, areál vysokoškolských internátov Veľký diel).

Pri prezentácii každý pretekár odovzdá vytlačené a podpísané prehlásenie pretekára a zákonného zástupcu!

Prehlásenie pretekára a zákonného zástupcu.

KATEGÓRIE, DĹŽKA TRATE, ŠTART:

  1. chlapci a dievčatá – roč. 2012 a mladší,

dĺžka trate 200m – štart o 12,30 hod.

(po ukončení slávnostného otvorenia Atletického štadióna UNIZA),

----------------------------------------------------------

  1. chlapci a dievčatá – roč. 2009 – 2011,

dĺžka trate 400m – štart o 12,40 hod.,

----------------------------------------------------------

  1. chlapci a dievčatá – roč. 2006 – 2008,

dĺžka trate 800m – štart o 12,50 hod.,

----------------------------------------------------------

  1. chlapci a dievčatá – roč. 2003 – 2005,

dĺžka trate 800m – štart o 13,00 hod.

 

 

 

VYHLÁSENIE

VÝSLEDKOV,

CENY:

vyhlásenie výsledkov bude pod dobehu posledného pretekára. Prví traja pretekári z každej kategórie dostanú medaily.

 

 

 

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA:

Slovenský Červený kríž

 

 

 

UPOZORNENIE:

pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

 

 

ŠATNE  A  SOCIÁLNE ZÁZEMIE:

sú k dispozícii priamo na štadióne.

 


PaedDr. Ľudmila Malachová

riaditeľka pretekov

Na stiahnutie:

rozpispretekov:

GDPR

Prehlasenie pretekára