Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2022-04-23 | Osiek, Poland Gravel Karp Adventure 2022

Godz. 7:00-9:30 – Biuro zawodów (odbiór numerów startowych, nadajników GPS)
Godz. 9:00 -10:00 - Otwarcie linii Startu dla uczestników Gravel Karp Adventure
Godz. 16:00 – Spodziewani pierwsi zawodnicy kończący Gracel Karp Adventure
Godz. 19:30 – Zamknięcie linii mety
Godz. 20:00 – dekoracja zwycięzców Gravel Karp Adventure