Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2022-05-17-2022-08-23 | Fyn, Denmark TacTic Cup 2022

TACTIC CUP 2022

 

BEMÆRK, Chip som ikke er blevet tjekket og godkendt ved Jørgen Dyrvig (tidtager) kan ikke garanteres en tid og vil heller ikke få tid ved manglende tid i afdelingerne !!!!

Dette gælder også hvis chippen ikke er korrekt monteret i den udleverede holde !!

HUSK AT FÅ SKIFTET DIN CHIP VED TIDTAGER HVIS DINE TIDER DRILLEDE VED SIDSTE AFDELING.

 

Løbsafvikling for 2022:

Løbsdato

Arrangør

Løbsform

17. maj

Kæden

Linieløb Link til detaljer

 14. juni

CMO

Linieløb Link til detaljer 

9. August

Team Taasinge

Linieløb Link til detaljer

23 august

LPdc

Linieløb Link til detaljer 

 

Nærmere oplysninger om tid og sted kan ses på den arrangerendes klubs hjemmeside senest 14 dage før løbsdatoen.

Alle løbsdage er tirsdage og der startes kl. 18.00.

 

Nyheder, Focus punkter m.v. for 2022:

 • Sikkerheden ved løbene har fortsat høj prioritet, når vi såvel planlægger som afholder løbene, og igen i år med 2 MC’er til hvert felt og med flagposter placeret rundt på rundstrækningerne.
 • Vi har ligeledes fokus på at skabe en kultur i cuppen, hvor der tænkes mere på at køre efter forholdene og vise hensyn frem for at vinde en placeringsfordel i felterne på bekostning af egen og ikke mindst andres sikkerhed. Det er således ikke OK, at forsøge at opnå fordele ved at køre forkert rundt om helleanlæg, køre i venstre side af vejen når vejen er delt af fuldoptrukne striber eller ikke følge de anvisninger flagposterne og MC’erne kommer med. (Dette betyder DNF for dem der ikke overholder disse regler )
 • Der må ikke smides affald på ruten, hverken før, under eller efter løbene og vi følger de parkeringsanvisninger den arrangerende klub har oplyst om i forhold til hvor vi kan eller ikke kan parkere i forhold til ruten. Vi vil gerne kunne komme igen.
 • Der bliver igen en førertrøje i de enkelte grupper til den førende rytter. Uddeling heraf sker 15 minutter før første start. Den der har førertrøjen på, er ikke forpligtet til at bærer rygnr. Den førende rytter er forpligtet til at have førertrøjen på og overholdes dette ikke mister rytteren halvdelen af de indkørte point for denne afdeling. Førertrøjen er løbende kun til låns.
 • Det er altid den lokale kontaktperson fra ens egen klub, der har ansvaret for at videreformidle resultaterne fra løbene til egne medlemmer. Resultaterne vil dog også i år kunne ses online hos FMCT.
 • Der er fortsat 6 grupper med ens regler for alle grupper. Vi har ikke rene pige/dame grupper, men de er selvfølgelig meget velkomne og er de i tvivl om de kan være med er gruppe 6 et godt sted at få dette afprøvet. Har man styrken til mere, melder man sig selvfølgelig bare til i nogle af de andre grupper.
 • Det opfordres til, at den arrangerende klub også sørger for, at der er forplejning til rytterne efter løbene.
 • Der er produktpræmier til de fem første i hver gruppe fra TACTIC 
 • Gennemfører man ikke alle omgange, bedes man oplyse dette ved tidtagningen, således at vi ikke venter forgæves eller sætter eftersøgninger i gang efter manglende ryttere.
 • Har man glemt sin chip til en afdeling kan der mod 100,- lånes en lånechip som skal afleveres STRAKS efter målgang. Pengene redunderes ikke ved aflevering.

 

 

Tilmelding:

Tilmeldingen foregår gennem din klub. Du skal henvende dig hos den ansvarlige for tilmeldingen til motionscuppen i din egen klub. 
Den ansvarlige for den enkelte klub har ligeledes til opgave at foretage en kritisk gennemgang, og at sørge for at rytterne kommer i de rigtige grupper. 
Klubben sørger for samlet betaling til Martin Olander Andersen Kæden, på mail martinolander86@hotmail.com samt betaling til 6880-0001056935 senest den 8. maj 2022

Du tilmelder dig alle løb i 2022. Deltagelse koster kr. 300 for hele løbsserien i 2022. 

Hvis ens chip er kontrolleret og fundet god af FMCT skal denne anvendes.

Er ens chip for gammel eller uvirksom kan der lånes chip af cuppen som skal afleveres efter sidste afd.

Ved manglende aflevering af lånt chip faktureres man 650,-

Efteranmeldelser efter 8.maj accepteres, såfremt der er ledige pladser. Prisen er lige meget hvornår kr. 300.. Henvendelser herom kan rettes til Martin Olander Andersen Kæden på mail: martinolander86@hotmail.com

Kontaktpersonen i din klub sørger for online tilmeldingen af alle ryttere fra egen klub og herunder for betalingen for deltagelsen.

Gruppeinddelingen afgøres i første omgang af klubben men cupledelsen forbeholder sig ret til at flytte ryttere jævnfør reglerne.

Når du er tilmeldt Motionscuppen skal du selv holde dig orienteret, enten via din klubs hjemmeside eller din klubs kontaktperson for cuppen. Du har selv ansvar for at være klar 5 minutter før start.

BEMÆRK !! Ønsker du at være hjælper til en afdeling eller flere afdelinger kan du nu tilmelde dig under "Hjælpere" i tilmeldingen. Du vil så blive kontaktet af den arrangerende klub hvis de har brug for din hjælp.

 

Regler for TACTIC Cup 2022:

 

Ansvar:
Enhver deltager på eget ansvar og skal overholde færdselsreglerne.

Klubberne påtager sig ikke noget ansvar, såfremt der skulle ske styrt eller andre skader ved deltagelse i Motionscuppen.

 

Cupledelsen

Består af :

Cupleder: Martin Olander, Kæden

Økonomi: Henrik Petersen, Team Alé

Protest mv.: Søren Hansen, CMO

 

Løbsledelsen:
Nedsættes til det enkelte løb af den arrangerende klub, der har ansvaret for det enkelte løbs afvikling og herunder modtagelse og behandling af eventuelle protester m.v.

 

Deltagere:
Medlemmerne af CMO, Gislev Cycling, Kerteminde CK, Kæden Nr. Lyndelse, Le Pedaleur de Charme, Midtfyens CC, Nyborg CK, Svendborg CC, Team Alé,  Team Taasinge kan deltage i motionscuppen.

Der er dog følgende to undtagelser:

 • For at kunne deltage må man ikke være født senere end i år 2006.
 • Ryttere der har licens til A-klassen på landevej kan ikke deltage.

Det er selvfølgelig ikke tilladt at udlåne sin chip og rygnr. til andre og overtrædelse heraf kan medføre udelukkelse.

Gruppeinddeling:
Der køres i 6 grupper fordelt efter styrke, hvor nedennævnte hastigheder er gennemsnits hastigheder ved et linieløb. Ved løb uden bakker og uden vind vil gennemsnitshastighederne dog ofte være en del højere.
 

Gruppe 1 Hastighed over 38 km/t. Distance ved linieløb normalt 65 - 75 km.

Gruppe 2 Hastighed 37-38 km/t. Distance ved linieløb normalt 65 - 75 km.
Gruppe 3 Hastighed 36-37 km/t. Distance ved linieløb normalt 65 - 75 km.
Gruppe 4 Hastighed 34-35 km/t. Distance ved linieløb normalt 50 - 65 km.
Gruppe 5 Hastighed 30-33 km/t. Distance ved linieløb normalt 50 - 65 km.

Gruppe 6 Hastighed under 30 km/t. Distance ved linieløb normalt 50 - 65 km.

I tvivlstilfælde afgør cupledelsen suverænt, i hvilken klasse deltagerne tilhører.
Så selvom du er klassificeret i en gruppe ved tilmelding, kan du risikere at blive flyttet. Der findes 3 hovedgrunde til at det kan ske og de er:

1. En gruppe er overtegnet. Vi tilstræber at der ikke bliver mere end 50 i hver gruppe. 

2. Vi mener at en deltager er KLART fejlvurderet.

3. Vi mener at klubberne vurderer for forskelligt i forhold til hinanden.

Tvangsflyttes en rytter eller rykker en gruppe op følger halvdelen af rytterens eventuelle optjente points med i den nye gruppe.

Endelig klasse inddeling, afgøres når antallet af klubbernes forhånds tilmeldinger er indkommet, efter den 1. maj 2022.

OBS: En gruppe kan dog kun få lov til at køre som en selvstændig gruppe, såfremt der minimum er 15 tilmeldte ryttere til gruppen. Ved færre end 15 tilmeldte ryttere kommer gruppen til at starte sammen med en anden gruppe.

 

Udstyr:
Cykelhjelm er påbudt.
TRI-STYR eller styrforlængere må ikke være monteret på cyklen. Dog er dette tilladt hvis der afholdes enkeltstart, men ikke ved holdløb.

Der skal bæres godkendt klubtrøje. Kan dog udelades ved enkeltstart, men ikke ved holdløb.
Det udleverede nummer skal sættes bag på trøjen og nummeret skal være synligt.

Den udleverede chip skal være monteret på cyklen nederst på forgaflen i den udleverede holder.

Overtrædelse af et af ovenstående punkter vil som hovedregel betyde diskvalifikation.

Det udleverede rygnummer er cuppens ejendom og er gældende for alle 5 afdelinger og skal efter sidste afdeling afleveres tilbage til cuppen. Afleveres dette ikke retur bliver man opkrævet 100 kr. Den enkelte klub hæfter i den forbindelse for egne ryttere.

Chippene ejes enten af en selv eller af ens klub. Cuppen tilbyder at tilbagekøbe chip til følgende priser:

Er chippen op til 1 år: 300 kr., op til 2 år: 225 kr. op til 3 år 150 kr. og op til 4 år 75 kr.

 

Løbene:
Afdelingerne og ruterne er på forhånd anmeldt og bør kunne ses på den arrangerende klubs hjemmeside senest 14 dage før løbets afvikling, herunder oplysninger om det antal omgange som skal gennemkøres, starttidspunkterne for de enkelte grupper m.v. Der opfordres dog til at klubberne gerne må offentliggøre ruterne i god tid.

En optimal rutelængde vurderes, at være på mellem 16 og 19 km.

Falder en rytter af sin gruppe, må han ikke blande sig i afgørelsen i et efterfølgende felt.

Indhentes en rytter med en omgang, er det ikke tilladt at tage pace på den/de overhalende ryttere.

Hvis en gruppe indhenter en anden gruppe, skal den gruppe, der bliver indhentet lade de andre køre forbi og må ikke tage pace.

Der må ikke smides affald på ruten, hverken før, under eller efter løbene.

Rullesten er fejet i sving. Tydelig afmærkning ved alle sving i form af pile eller levende poster med gule veste og flag. Flagposter kan ligeledes med fordel bruge fløjter på udsatte steder.

Den arrangerende klub sikre selv eventuelle indhentelser af tilladelser fra vejmyndigheder og politi mv.
Færdselsreglerne skal overholdes.

Efter man er kommet i mål, må målområdet ikke passeres igen af hensyn til chiptidtagningen.

 

Konkurrencer:

En individuel i hver gruppe med præmier til den samlede cups nr. 1, 2, 3, 4 og 5 i hver af de 6 grupper. Præmierne består af produkter fra TACTIC.
 

Pointsystem individuel konkurrence:
Der gives points i hver gruppe for sig.
Alle afdelinger tæller med i konkurrencen, dog ikke holdløb.

I hver afdeling køres om følgende point:

 1. plads 10 point
 2. plads 8 point
 3. plads 6 point
 4. plads 5 point
 5. plads 4 point
 6. – 15. plads 2 point

Herefter alle der gennemfører 1 point.

Ved pointlighed mellem flere ryttere gælder følgende:
Så er det placeringen i sidste pointgivende løb, der tæller.

Rytternes placeringer og point afgøres efter tiderne som måles af chipsystemet.

 

Protest:
Protest over placeringer eller for brud på reglerne:

Såfremt resultaterne offentliggøres på løbsstedet samme aften, skal protest nedlægges senest 15 minutter efter resultatet er blevet offentliggjort.

Protesten skal nedlægges mundtlig til den lokale løbsledelse. Løbsledelsen forsøger at klare protester med det samme og forsøger om der kan opnås enighed på stedet. Er dette ikke tilfælde bliver det op til cupledelsen at træffe en afgørelse.

Såfremt resultaterne først bliver offentliggjort på nettet, er fristen for protester senest kl. 20.00 dagen efter løbet og kun på mail. Her er det cupledelsen der træffer en afgørelse.

Afgørelser truffet af cupledelsen kan ikke appelleres.

Alle modtagne protester behandles ved høring af involverede parter.

Inden du indgiver en protest for brud på reglerne, er det måske en god idé lige at vende forholdet med den kontaktperson, der repræsentere din klub for cuppen. 


Afgørelser:
Spørgsmål som ikke er nævnt i reglerne eller andre tvister afgøres suverænt af cupledelsen.