Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2022-09-17 | Kruså, Denmark Grænseløbet
{DK:

Velkommen til Grænseløbet

Det 36. grænseoverskridende motionsløb 

Det 35. grænseoverskridende motionsløb afholdes lørdag den 17. september 2022 med start fra Grænsehallerne, Harkærvej, 6340 Kruså.
5,15 km. og 11,55 km
Start kl. 14.00
Der er er mange motionsløb i Danmark, men kun et hvor deltagerne passerer den dansk-tyske grænse to gange - oven i købet uden at vise pas - velkommen til Grænseløbet i Kruså !
Det første Grænseløb blev afviklet i 1985. Såvel dengang som nu er det Grænseløbets mål at arrangere et løb af høj sportslig kvalitet, der sikrer, at såvel eliteløberen som motionisten får en sportslig og behagelig oplevelse ved at deltage. Dertil kommer turen over grænsen uden at vise pas. En ekstra oplevelseder er muliggjort i samarbejde med de dansk-tyske grænsemyndigheder.
Fra at være et lokalt løb med 336 deltagere har Grænseløbet stabiliseret sig til et løb med ca. 1400 deltagere. Deltagere der er mødt frem fra hele Danmark og store dele af Tyskland - og som aldersmæssig har spændt fra de unge under 10 år til de ældre over 80 år.

Tilmeldingen starter den 04. april 2022 .

Tilmelding

 

Online gebyr er indeholdt i priser. 

Rute Voksen Børn

5,15 km

90 kr

50 kr.

11,55 km 

130 kr.

110 kr


For eftertilmeldinger og ved ændring af tilmeldingen på løbsdagen opkræves et gebyr på DKK 20,00. Der er mulighed for eftertilmelding på løbsdagen indtil kl. 13.00.

Det er ikke muligt at deltage i "Grænseløbet´s 11,55 km rute" uden gyldig pas. Vi gør opmærksom at de danske myndigheder kan kræve forevisning af gyldigt legitimation.

Startnummer afhentes på løbsdagen ved henvendelse til informationskontoret i Grænsehallerne fra kl. 11:00
 

Bemærk

Alle har med deres tilmeldelse accepteret, at de løber på eget ansvar, og at arrangøren ikke kan gøres ansvarlig. Bliver man forhindret i at deltage, eller opstår der force majeure, der tvinger arrangørerne til at aflyse, har man ikke krav på tilbagebetaling.
Vi gemmer kun dine data, for at kunne danne en deltagerliste samt resultater.
Ønsker du ikke længere at være på lister efter løbet skal du kontakte arrangør, som vil sørge for de bliver slettet.
Vi sende kun mails omring løbet, og har du svaret ja til vi må sende dig en mail når tilmelding åbner i 2022.

Ruten 11,55 km

Start og mål foregår ved Grænsehallerne, Harkærvej 3, 6340 Kruså.
Den første kilometer løbes på asfalt, hvorefter ruten drejer ind i Kollund Skov og terrænet skifter til grussti.

3,5 kilometer inde i løbet passeres grænseovergangen ved Skomagerhus, og løbet afvikles nu i Tyskland. Efter Skomagerhus fortsættes ruten på asfalt op ad lang bakke til asfaltvejen, hvor der drejes til højre mod den Grænsen. Ved Fleggaard Grænsekiosken drejes til højre ned gennem Kobbermøllen og derefter videre til grænsbommen, hvor der igen drejes til høje ind på ruten i DK ca. halvvejs i løbet og der løbes med grusstien gennem Kollund Skov.

Efter de 9 kilometer genses den stejle bakke fra udturen. Men nu går det opad, og for mange bliver det endelige resultat afgjort her. Den sidste kilometer er endnu et gensyn med asfalten.

Overalt på ruten er der posteret "vejvisere", radioposter samt samaritertjenesten fra Dan-Rescue.

Ruten 5,15 km

Ruten følger 11,55 km ruten de første ca. 2,5 km, hvorefter hjemturen følger de sidste 3 km af den lange rute til mål.

På 5,15 km ruten passeres den dansk-tyske grænse ikke.

Ruterne er ikke beregnet eller egnet til barnevogne, trækvogne eller lign.
Det er ikke tilladt, at have cyklende ledsagelse eller husdyr på ruten. Overtrædelse vil medføre øjeblikkelig diskvalifikation.

Løbskomiteen forbeholder sig ret til at begrænse deltagerantallet på denne rute.

Tidtagning

Tidtagning og resultatformidling med engangschip i startnummer
Resultatet afgøres efter BRUTTOTID. Først i mål - vinder!
Klasseinddeling efter årgang!
Både brutto- og nettotid vil blive oplyst i online resultatformidling.

 

Præmier

  • Samlet vinder damer/herrer af løbet samt nr. 2 og 3 på begge ruter.
  • I ungdomsklasserne 0-9 år, 10-14 år til nr. 1, 2 og 3. Klasseinddeling efter årgang!
  • Det størst samlede tilmeldte klub- eller firmahold.
  • Nr. 1 i holdkonkurrence på den korte og lange rute

Løbet

Fortræning/
Fortræningen starter 1. mandag i august. Mødested Grænsehallen i Kruså kl. 18.00

Kontakt Løbskomite

Betina Jessen

Mail: graenseloebet@gmail.com

Bliv "grænseoverløber" for en dag - vi ses til Grænseløbet!

Med venlig hilsen
Løbskomiteen

 

 

 

|DE:

Wilkommen zum Grenzlauf

Der 36. Grenzüberschreitende Motionslauf

Der 36. Grenzüberschreitende Motionslauf findet am Samstag den 17. September 2022 statt. Start bei den Grænsehallerne, Harkærvej, 6340 Kruså.
5,15 km und 11,55 km
Start um 14.00 Uhr

Es werden viele Motionsläufe in Dänemark veranstaltet, aber nur einen, bei dem Sie die dänisch-deutsche Grenze zweimal überschreitet - und sogar ohne Vorzeigen des Passes - Willkommen zum Grenzlauf in Krusau!

Der erste Grenzlauf fand 1985 statt. Damals wie heute ist es unser Ziel, einen Lauf von hoher sportlicher Qualität zu veranstalten, damit sowohl die Eliteläufer, als auch Kondiläufer ein sportliches und schönes Erlebnis haben.
Ein besonderes Erlebnis ist das überschreiten der Grenze ohne Pass, dass durch die gute Zusammenarbeit den dänischen und deutschen Grenzbehörden ermöglicht wird.

Anmeldung

Route Erwachsene Kinder
5,15 km. 90 kr. 50 kr.
11,55 km 130 kr. 50 kr.
Die Online-Gebühr ist Teil des Startgeldes
 

Anmeldefrist für die Voranmeldung ist Sontag der 15. September 2022. Für Nachmeldungen, und für Teilnahmeänderungen am Lauftag, wird eine Gebühr von 3,00 € erhoben. Es besteht die Möglichkeit sich am Lauftag bis 13:00 Uhr anzumelden.

Bei Anmeldung am 17.09.2022 bitte Ausweiss vorlegen

Achtung!

Ohne einem gültigen Pass/Personalausweis ist es nicht möglich, an der 11,55-Km-Strecke am Grenzlauf teilzunehmen. Es ist nicht erforderlich, den Pass/Personalausweis während des Laufens bei sich zu haben.

Startnummer sind am Lauftag bei der Information in der "Grænsehal" ab 11:00 Uhr abzuholen.

Wichtig

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr. Der Veranstalter kann für Schäden jeglicher Art nicht haftbar gemacht werden. Tritt ein Teilnehmer nicht an, besteht kein Recht auf Rückzahlung der Anmeldegebühr. Dies gilt auch, wenn die Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt von den Veranstaltern abgesagt werden muss.

Zeitnahme

Zeitnahme und Ergebnissvermitlung mit Einweg Chip in die Startnummer von Sportstiming.

Zeitnahme nach BRUTTOZEITEN. Zuerst im Ziel - gewinnt!
Klasseneinteilung nach Jahrgang!
Sowohl Brutto- als Nettozeit wird im Online Zeitvermitlung hervorgehen.

Hier auf unser Internetseite geben wir eine kurze Beschreibung des Grenzlaufes und unserer Strecken. Wollen Sie mehr wissen, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen,
schicken Sie uns eine Mail an graenseloebet@gmail.com

Werde "Grenzüberschreiter" für einen Tag - wir sehen uns beim Grenzlauf!

Das Laufkomitee

 

 

 

 

 

 

}