Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
14.05.2022 | Revúca, Slovakia BEH REVÚCKYM CHOTÁROM 2022-3.ročník

PROPOZÍCIE

„BEH REVÚCKYM CHOTÁROM“ - 3.ROČNÍK

14.MÁJ 2022 (sobota)

 

Miesto konania: Revúca a okolie
Usporiadateľ : Atletický oddiel ISKRA pri ZŠ J.A.Komenského v Revúcej
Spoluorganizátor: SMZ, a.s. Jelšava, Občianske združenie Vyšší level
Termín pretekov: 14.mája 2022, v sobotu o 10:00 - 15,00 hod
Typ pretekov: kros
Štart/cieľ: ZŠ J.A.Komenského v Revúcej
Prezentácia: areál ZŠ J.A.Komenského. Komenského 7, Revúca , od 8.30 do 9.30 hod.
Online registrácia : do 8.5.2022
Štartovné :
online registrácia 10 €, registrácia v deň pretekov 17 €
deti, žiaci – zdarma


V štartovnom je pre prvých 100 pretekárov zahrnutý štartovný balíček – čelenka s logom pretekov a tyčinka.
Upozornenie: Poistenie pretekárov nie je zahrnuté v štartovnom, pretekári sa pretekov zúčastňujú dobrovoľne, sú si vedomí svojho zdravotného stavu a pretekajú na vlastné riziko. Usporiadateľ nezodpovedá za škody na zdraví a majetku počas pretekov. V prípade neúčasti pretekára na pretekoch sa štartovné nevracia. Štartovné bude vrátene len v prípade zrušenia pretekov.


Zdravotná služba: zabezpečená
Občerstvenie: Organizátor v cieli a na trati zabezpečí občerstvenie, nápoj pre všetkých pretekárov a obed zdarma.
Časomiera: zabezpečuje Time4fun – štartovné čísla je potrebné po dobehnutí vrátiť.
Výsledky budú zverejňované priebežne počas pretekov. Oficiálne výsledky budú zverejnené na webovom portáli beh.sk a na webovej a fb stránke školy
Organizačný výbor:
Vedúci pretekov: Mgr. Jana Vavreková 0949 674 668, vavrekovajana@gmail.com
Tajomník: Ing. Marcel Vavrek 0949 719 786, vavrekmarcel@gmail.com
Sponzori :
SMZ, a.s. Jelšava
Coop Jednota Revúca, spotrebné družstvo
Občianske združenie Vyšší level
Kategórie a disciplíny:
Muži od 50 rokov (roč. narodenia 1972 a starší) - 22 km a 8,5 km
Ženy od 40 rokov (roč. narodenia 1982 a staršie) - 22 km a 8,5 km
Muži do 49 rokov (roč. narodenia 1973 a mladší)- 22 km a 8,5 km
Ženy do 39 rokov (roč. narodenia 1983 a mladšie) - 22 km a 8,5 km
Starší žiaci - ročník narodenia 2007 – 2008  – 2 km
Staršie žiačky - ročník narodenia 2007 – 2008 – 2 km
Mladší žiaci - ročník narodenia 2009 - 2010  -1km
Mladšie žiačky- ročník narodenia 2009 - 2010 – 1 km
Najmladší žiaci- ročník narodenia 2011 – 2012 – 500 m
Najmladšie žiačky- ročník narodenia 2011 – 2012 - 500 m
Prípravka –  chlapci ročník narodenia 2013 – 2015  250 m.

Prípravka –   dievčatá ročník narodenia 2013 – 2015  250 m.
Deti z materských škôl –  chlapci 100m.
Deti z materských škôl -  dievčatá 100m.
Pozn. : v prípade nízkeho počtu prihlásených pretekárov – menej ako 5 v jednotlivých disciplínach sa vekové kategórie zlúčia.
Ceny:
V kategórii dospelí v každej disciplíne – vecné odmeny získavajú prví traja pretekári .
V kategórii deti, žiaci – diplom, medailu a vecnú cenu získajú prví traja pretekári.
Finančné odmeny získajú prví traja pretekári a pretekárky v absolútnom poradí a to v behu na 22 km vo výške 60 €, 40€, 20 € a v behu na 8,5 km vo výške 45€, 30€ a 15 €.
Šatne a sprchy: k dispozícii v areáli ZŠ J. A. Komenského, Revúca
Parkovanie: v okolí ZŠ, resp. do 100 m od školy – ul. I. Krasku., ul. Magnezitárov a ul.Komenského – areál bývalého OD Magnezit.
Popis trate: kopcovitý terén, lesné chodníky – 95 % ,asfaltový chodník, detské kategórie antuková bežecká dráha
Časový rozvrh pretekov:
8,30 – 9,30 prezentácia, preberanie štartovných čísel a čipov
9,40 – otvorenie
9,45 – popis trate
10,00 – štart disciplíny –beh na 8,5 km
10,10 – štart disciplíny –beh na 22 km
10,20 – štart disciplíny – beh na 2 km
10,30 – štart disciplíny – beh na 1 km
10,45 – štart disciplíny – beh na 500m
11,15 – štart disciplíny – beh na 250m
11,35 – štart disciplíny – beh na 100m

 

Vyhlásenie výsledkov

deti, žiaci  - priebežne po dobehnutí

beh na 8,5 km - 12.45
hlavná disciplína beh na 22 km - 13.00

Obed - od 12.00

Počas celého podujatia sa budú realizovať sprievodné podujatia – ukážky Detskej atletiky, streľba z laserových pušiek, jazda na pedalkárach.

TRASY: LINK

 

 

#result;#vysledky;#revúca;#beh;#tim4fun;