Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2022-04-02 | Oksbøl, Denmark UNSUPPORTED WEST COAST GRVL

Unsupported West Coast GRVL 

(for english - see below)

Den jyske vestkyst danne ramme for dette “Wild West” Gravel event. 

Den smukke vestjyske natur, det karakteristiske hede og klit landskab, det militære øvelsesterræn og de gamle bunkere fra 2. Verdenskrig er bare nogle af de oplevelser, der venter alle deltagerne i dette event. 

Ruten går bland andet helt nede på stranden ved det smukke gamle Blåbjerg Fyr. 

Ruten snor sig videre oppe i de store skov områder og plantager omkring Oksbøl.

 

Har du ikke været i Oksbøl før, vil du straks finde ud af, at området er præget af det store militære øvelsesterræn. 

Dette er med til at give løbet en ekstra dimension af “Unsupported” / overlevelse. 

 

Men bare rolig, vi har allieret os med de lokale. 

 

Distancer og priser

160 km. - pris 450kr.

100 km. - pris 300kr.

60 km. - pris 250kr. 

 

På 160 km distancen køres først samme rute som 100 km distancen. Hvorefter der vil være Drop zone/Support Zone samme sted, som der er start og mål. Her efter køres samme rute som på 60 km distancen. 

 

Løbet køres efter GPS spor - GPX fil fremsendes til alle deltagere et par dage inden eventet.

 

Skulle vi - mod alt forventning - være nødsaget til at aflyse eventet pga. COVID-19, vil deltagergebyret kunne refunderes. Betalingsgebyr refunderes ikke.

 

Drop zone / Support zone

Her har du mulighed for, at få opbevaret det du skal bruge undervejs på rute. 

Løbet er Unsupported og det betyder du selv skal medbringe den ekstra energi/væske du har behov for. 

 

Vores Crew udlevere din drop bag til dig. Din drop bag bliver registreret med dit navn og startnummer. 

Du må også gerne medbringe dit eget support Crew der kan varetage de ting du må have behov for. 

 

Bemærk: Der er kun support/drop zone for 160 km distancen. 

 

Program

Start og mål ved Koncept Hotel i Oksbøl. 

 

Nummerudlevering og kaffe fra kl. 08:00

 

Start 160 km. kl. 09:30

Start 100 km. Kl. 09:45

Start 60 km. Kl. 10:00

 

Når du kommer i mål vil der være mad og drikker til dig i målområdet. 

 

Overnatning

OBS: Ønsker du at overnatte i Oksbøl inden eller efter løbet, så har vi lavet en god aftale til jer hos Koncept Hotel der er i forvejen er et meget cykel venligt hotel, pladseret få meter fra start og mål. Du skal blot nævne “Unsupported West Coast GRVL” når du booker et værelse hos dem. 

Ps. Rene cykler må hellere end gerne medbringes på værelserne. 

Hotellet har et “Service Course” i deres kælder som også kan benyttes af deres gæster. 

 

Koncept Hotel kontakt oplysninger: 

 

Tlf. +45 75 27 11 10

Mail: info@koncepthotel.dk

Strandvejen 1, 6840 Oksbøl 

https://koncepthotel.dk/

 

OBS:

Du deltager på eget ansvar.

Unsupported Spring Classic eller M-Event står ikke til ansvar for evt. person eller materiel skade i forbindelse med eventet.

Cykelhjelm er obligatorisk for alle deltagere.

Du må ikke deltage på E-bike.

Der tages forbehold for evt. ændringer i programmet - det endelige program kan forventes senest 1 måned før eventet afholdes.

 


Har du spørgsmål til selve eventet. 

Skriv til: Mads@thebikefitstudio.dk

 

 

De bedste Gravel hilsner

Mads Christensen & Unsupported Crew.


Unsupported West Coast GRVL - english version

The West Coast of Jutland forms the framework for this "Wild West" Gravel event.

The beautiful nature of West Jutland, the characteristic heath and dune landscape, the military training terrain, and the old bunkers from World War II, are just some of the experiences that you can expect in this event.

Among other things, the route goes all the way down to the beach by the beautiful old Blåbjerg Lighthouse.

The route winds further up in the large forest areas and plantations around Oksbøl.

 

If you have not been to Oksbøl before, you will immediately find out that the area is characterized by the large military training ground.

This helps to give the race an extra dimension of "Unsupported" / survival.

 

But don't worry, we have allied ourselves with the locals.

 

The distances and fee

160 km - price 450 kr

100 km - price 300 kr

60 km - price 250 kr

 

At the 160 km distance, the same route as the 100 km distance is ridden first. Hereafter, there will be Drop zone / Support Zone in the same place as the start and finish line. After this, the same route as on the 60 km distance is to be ridden.

 

The race is run according to GPS track - GPX file is sent to all participants a few days before the event.

 

In case of cancellation due to COVID-19 the participation fee will be refound. Payment fee wil not be refound.

 

Drop zone / Support zone

Here you will have the opportunity to have what you need stored on the route.

The race is Unsupported and that means you must bring the extra energy / fluid you need.

 

Our Crew will deliver your drop back to you. Your drop bag will be registered with your name and start number.

You are also welcomed to bring your own support Crew who can take care of the things you may need.

 

Note: There is only a support / drop zone for the 160 km distance.

 

Program

Start and finish at Koncept Hotel in Oksbøl.

Start numbers and coffee are handed out from 08:00AM

 

Start 160 km. at 09:30AM

Start 100 km. at 09:45AM

Start 60 km. at 10:00AM

 

When you reach the finish line there will be food and drink for you in the finish area.

 

Sleepover

NOTE: If you want to sleep in Oksbøl before or after the race, we have made a good deal for you at Koncept Hotel which is already a very bike friendly hotel, located a few meters from the start and finish area. Simply mention “Unsupported West Coast GRVL” when booking a room with them.

 

Ps. Clean bicycles can be brought to the rooms.

 

The hotel has a "Service Course" in their basement which can be used by their guests.

 

Concept Hotel contact information:

Tel. +45 75 27 11 10

Mail: info@koncepthotel.dk

Strandvejen 1, 6840 Oksbøl

https://koncepthotel.dk/

 

NOTE:

You participate at your own risk.

Unsupported Spring Classic or M-Event is not responsible for any. personal injury or property damage in connection with the event.

Bicycle helmet is mandatory for all participants.

You may not participate in E-bike.

Subject to any. changes in the program - the final program can be expected no later than 1 month before the event is held.

 

Do you have questions about the event itself.

Write to: Mads@thebikefitstudio.dk

 

Best Gravel greetings

 

Mads Christensen & Unsupported Crew