Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2022-04-24 | Åbenrå, Denmark Online tilmelding til Sønderjysk Sejtrækkerselskab

 
Redaktionen for Sejtrækkerposten vil med dette nummer gerne ønske alle abonnenter og forretningsforbindelser et rigtigt godt nytår med mange ønsker om mange gode
løbede/eller gåede kilometer (for dem der nu har den lyst) 24-04- 2022.   
Sejtrækkerposten er helt eksklusivt kommet i besiddelse af en lydoptagelse mellem to fantastisk vidende, nysgerrige og samtidsorienterede personer, som nedenfor så vidt muligt er prøvet gengivet. Enkelte steder har kvaliteten af optagelsen været ringe, så det kan ikke garanteres, at alt det der er skrevet også er blevet sagt.
Sejtrækkerposten fralægger sig på alle tænkelige og ikke tænkelige måder ansvar for teksten, da dette er en nærmest tro udskrift af det, som medarbejderne kunne forstå. Enkelte unøjagtigheder kan dog forekomme, måske, men er der ikke blevet sagt det der er skrevet, så er der helt sikkert blevet sagt noget i nærheden af det der er skrevet.  
Mojn Heine, hvonn gæe itt?  
Jow da, ganske fejn tænk a, sådan lich bortset fra at æ väe it æ så komfortabel  få æ bentøj, men ejses gæe de møje godt.
Asmus, hæ do høe naue te det dæe Synnejysk Sejtrækkeselskaf, æ dæ itt bløw æ lette vette rolich om dem hæe å det siist?
Ja det siist æ haj høe æ, at æ sekretæe æ gauen nee å hal kraft.
Hwa seje do da, æ hun sych?
Næ, så vidt æ vee, så haj hun fått anne opgawe å interesse!
Hwa sejer do da. Æ direktøe ka da it sådan barsens taje hin fra æ bestilling å æ kontoe, hun haj da så møje stye å det hiel.
Jow jow, men de haje haj sådan en Liin kosolent te å se å de forskellich arbejdsgange i æ firma, och han haje fundet u a, at hun mæ fordel ku bruch maje tie i æ køchen! Ja i æ firma hee det selvfølgelich æ kantine.
Æ haj høe, at hun haje fått wee i e ryg av  a arbeje i æ køchen?
Næh, det vå nå it we at arbeje i i køchen.
Hwa ka mann så fåe så wee i æ ryg a?
Jaaa, de will jo itt så gjern ue mæ it, men de kum sæ a a støvsuch. Du wee, wenn man ganske plötzlich laue naue bevæchelse man itt te daule æ wann te, så ka det godt gå hielt gall.
Jamen støvsuch det æ da en hiel almindelich bevæchelse.
Ja fo naue!
Nå men hwa blywe det så te mæ det løfen, ska de slet it te Hamborre i å?
Jow jow, æ haj høe, te de igen rechne mæ å taje astej, och at de igen vil invitee anne mæ.
Hwon ska det så fåregå?  
Tjahh æ væ æ itt sådan hielt genau, a tænke at a will ring te det dæe hersens blaj æ Sejtrækkerpost. De æ jo schjornaliste och vant te å skryw lich dæ dæ passer  dem.
(Asmus ringer).. dut …dut …dut
Sejtrækkerposten: Ja hallo, det er Sejtrækkerposten, hvem taler jeg med?
Ja hallo, det æ Asmus
Sejtrækkerposten: Hvem taler jeg med?
Det hæ æ jo lich søjn, det æ Asmus !
Sejtrækkerposten: De er meget svær at forstå, hvem taler jeg med?
Asmus is speaking heæ, så høe da etter, hwa æ saje.
Sejtrækkerposten:  Asmus, hvilken Asmus?
Jamen fo f….. da, dæ æ mæ Asmus. A boe i det stoe hus i æ kurwe wenn do kümme fra Kümigjen Krat och køe moe Astej Uflytte. Dæe æ dæe æ boe å æ højre si`det. Ja och køe du mosat, så æ de å æ venstre.
Sejtrækkerposten: Hvad siger De, hedder De Asmus og ringer fra Venstre?
Søde ven, ka du itt få fat i Machda, ja hin Machda dæ æ i æ kööchen hos jæ.  
Sejtrækkerposten: Vil De tale med kantinen, er det fra Levnedsmiddelstyrelsen, De ringer? Drejer det sig om det kontrolbesøg De …….
Fo alle guder i alle himmeles skyl minniske, æ vil ha fat i Machda, hin dæ smøje dit brø te dauwe. Hin pleje å reen rundt mæ sådant et røe forkle’  
Sejtrækkerposten: (Asmus hører nu i telefonen) Magda vil du lige komme her og prøve på at snakke med en fra Levnedsmiddelstyrelsen, jeg tror han gerne vil vide, om vi også serverer noget med sky eller sådan noget?
Ja hallo det er Magda.
Jamen alle gu`der i æ himmel, det æ Asmus fra det stoe hus.
Jamen mojn Asmus.
Hva æ det doch et fåe-hooj i hæ ansat? Han fostæe jo fon tuten och blasen nix. Æ vil kuns ha ham te och ring te æ sekretæe fra det dersens Synnejysk Sejtrækkeselskaf å høje om de igejn taje te Hamborre fo å løf i å?
Sejtrækkerposten: (Magda) Jow de wå så Asmus, haj vil høe, om it do ku ring til æ sekretæe fo æ Synnejysk Sejtrækkeselskaf?
???????
Ja det var jo så Asmus, ham der bor i det store hus der ligger på højre side i svinget når du kører fra Komigen Krat og kører mod Afsted Udflytter,  ja altså på venstre side, når du kører modsat.  Han vil gerne have du ringer til sekretæren for Sønderjysk Sejtrækkerselskab for at høre, om de også i år tager til Hamborg, for at løbe maraton eller det der er mindere?  
Jamen er ham Asmus ansat i Levnedsmiddelstyrelsen?
Nej Asmus er bare Asmus, en god ven af Heine. De to har snakket sammen og er blevet enige om, at de gerne vil vide noget om, om Sønderjysk Sejtrækkerselskab igen i år, og det er jo i år, fordi vi nu har passeret nytår, tager til Hamborg for at deltage i Hamborg halvmarathon/marathon. Eller måske vil med som hepper, for det er der jo i allerhøjeste grad også brug for. Og hverken Asmus eller Heine, ja hvis de overhovedet har lavet noget fornuftigt i deres liv, så har de aldrig været ansat i det offentlige. Der er det alt for tydeligt, hvad man tjener, så alt bliver opgivet til skattevæsenet. Det er de to ikke så meget for!
Nå men det var det der med at ringe til sekretæren for Sønderjysk Sejtrækkerselskab , hun hedder for resten Anne Grete Jacobsen og er til tider et meget omgængeligt menneske. Kan du få passet sådan en opringning ind i dit program?
(der ringes) dut ….dut …dut --- Ja hallo, det er ved Sønderjysk Sejtrækkerselskab – receptionen – hvad kan jeg gøre for Dem?
Sejtrækkerposten: Ja goddag det er fra Sejtrækkerposten, træffer jeg fru sekretær Anne Grete Jacobsen?
Er det kantinedamen eller sekretæren De gerne vil tale med?
Jeg vil gerne tale med sekretæren.
Hallo det er kantinebestyrer Anne Grete Jacobsen, hvad kan jeg hjælpe med?
Det var nu sekretæren jeg bade om.
 
Et øjeblik, jeg stiller videre til sekretæren  dut ….. dut …… dut
Ja hallo, det er Sønderjysk Sejtrækkerselskab her, de taler med sekretær Anne Grete Jacobsen.
Sejtrækkerposten: Ja det er fra Sejtrækkerposten, vi er af Asmus blevet opfordret til at forhøre os om, om der også i år bliver en tur til Hamborg i 2022?
Sekretæren: Asmus, hvilken Asmus, har han været med på en af Sønderjysk Sejtrækkerselskabs ture i de forgangne år? Har han et kundenummer?
Sejtrækkerposten: Nej  Asmus er ham der bor i det store hus der ligger på højre side i svinget når man kører fra Komigen Krat og kører mod Afsted Udflytter,  ja altså på venstre side, når man kører modsat.  
Sekretæren: Nåh Asmus, ham der bor i det store hus der ligger på højre side i svinget når man kører fra Komigen Krat og kører mod Afsted Udflytter, ja altså på venstre side, når man kører modsat. Ham kender jeg godt. Hvad vil han gerne vide?
Sejtrækkerposten: Ja det drejer sig om Hamborgturen 2022.  
Sekretæren: Ja det ved jeg da bestemt en masse om, De kan i Deres avis roligt skrive:
1.    turen bliver til noget   ja hvis altså alt det der skal flaske sig, flasker sig.
2.    turens pris ved 30 deltagere og derover bliver 1400.- kr. pp. i dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse 250.- kr.
3.    inviteret bliver alle sidste gangs  deltagere i Sejtrækkerturen til Hamborg plus påhæng, AAIG medlemmer plus påhæng, og andre evt. interesserede med evt. påhæng.
4.    bindende tilmelding til turen senest den 28.1. 2022
5.    at der er 44 pladser til rådighed
6.    Man tilmelder sig ved at indbetale 500.- kr. i depositum på Sønderjysk
Sejtrækkerselskabs konto i Frøs Sparekasse reg. nr.9734 kontonummer 5163994 samtidig med tilmeldingen.

 
 Obs – Obs – Obs  der er skabt sikkerhed for, at tilmeldingsgebyret refunderes, hvis Hamborg Maraton aflyses.
OBS – OBS – OBS – en gang mere: Tilmeldingen til løbet i Hamborg klares af hver især, dette er ”kun” en tilmelding til turen.
 
http://my.raceresult.com/145935/
 

Med venlig hilsen
Anne Grete Jacobsen      og           Holger Jacobsen
Sekretær                     Direktør
 
Husk/HOUS:
Hvad du end har, brug mindre!
(hwa do end hæ, bruch minne!)