Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2022-06-04 | ODENSE N, Denmark Odin Race 2022

Sidst opdateret D.28/01-2022

ODIN RACE

2022

 

 

*English below 

 

Kom til Odenses største OCR-løb som OCR Odense arrangerer.

 

I Odins ånd, der favner Odense, skal vi på en rejse igennem Den Nordiske Mytologi og møde forhindringer, der fortæller om myter og sagn. Vi skal igennem Asgård, Midgård, Udgård med over 25 forhindringer, kæmpe os igennem Ragnarok og udfordres af vikinger og valkyrier, inden vi ankommer til Valhallas Port og bliver inviteret ind i Odins Borg.

 

Dato 2022

4. juni 

 

Hvem kan deltage

- Der er både tilmelding til Elite(M/K/Junior), Open Race, Familier og Virksomheder.

- Tilmelding til Elite Junior fra 13år.

- Alle over 15år kan deltage i Elite (M/K), Open Race og med virksomheder.

- Alle under 18år skal have en godkendelse fra eller deltage sammen med en forælder/værge.

- Familier med børn over 6år kan deltage i følgeskab med en voksen.

- Virksomheder med medarbejdere kan deltage sammen som hold.

 

Bemærk at der er mulighed for at løbe med ODIN RACE Crew i Open Race og Familie, hvis man ikke har andre at løbe med og/eller gerne vil løbe med nogen. Så join heatet der hedder “Løb med Odin Race Crew”, så løber vi sammen og hjælper hinanden igennem.

 

Ruten

Distancen er 5 km med start og mål i Odins Odense i det nordlige Odense. Ruten går igennem Næsby Ådal og Stavis Åen - igennem skov og å på en fantastisk rute med lidt højdemeter.

Man skal igennem vand, og der vil være alternativ rute til ikke-svømmere.

 

Sted

Odins Odense, Store Klaus 40, 5270 Odense N

Parkering langs Store Klaus på venstre side af vejen. Tag hensyn til beboere og overhold generelle parkeringsregler.

 

Priser

Voksen (over 15år) 399kr

 • fra 1. marts 499kr
 • fra 15. april 599kr
 • fra 15. maj 699kr

 

Børn/unge (under 15år) 249kr

 • fra 1. marts 299kr
 • fra 15. april 349kr
 • fra 15. maj 399kr

 

(administrationsgebyr per deltager 15kr)

 

I tilfælde af aflysning tilbagebetales startgebyret minus administrationsgebyret på 15kr.

 

Valhalla / Race City

Løbet foregår i og omkring Odins Odense og billetten giver fri adgang til opleve Odins Odenses landsby (Jernalderlandsbyen). Da Odins Odense er et museum kræves der indgangsbillet, og der tilhører 2 fribilletter til alle tilmeldte til at tage familie og venner med. Har man flere end to gæster med gives en specialaftalt indgangspris til dem. Kom ind i Valhalla og modtag løberne i målområdet, køb mad og drikke og se hvad boderne ellers byder på. Det er både for børn og voksne.

 

ODIN RACE medalje

Yeah! Naturligvis udleveres den sejeste ODIN RACE medalje ved målstregen efter porten til Valhalla er åbnet, og man er inviteret ind til festen i Odins Borg.

 

Program / Heats

Elite Briefing kl. 9.30

Elite start kl. 10.00

Open Race start 11.00

Præmieoverrækkelse kl. 13.00

Familier start kl. 13.00

Virksomheder start kl. 14.30

 

Afhentning af startnummer og chip

Afhentning af startnumre sker på dagen ved startområdet og kan afhentes 30min før starttid.

Husk at aflevere din chip ved målstregen! Der er opkræves et gebyr for ikke-afleveret eller mistet chip.

 

Tidstagning

Der er tidstagning på dagen via chip som direkte livestreames på denne side under LIVE, så du kan se din tid, efter du er kommet i mål.

 

Toilet og omklædning

Der er toiletter hos Odins Odense og omklædning foregår i opsatte udendørsbåse.

 

 

___________________________________

English

 

Attend the biggest OCR Race in Odense arranged by OCR Odense.

 

In the spirit of Odin, who embraces Odense, we are going on the journey through Norse Mythology and meet obstacles that tells us about myths and legends. We will go through Asgard, Midgard and Udgard with over 25 obstacles, fighting through Ragnarok and challenged by vikings and valkyries before we arrived at the gate of Valhalla and invited into Odins castle.

 

Date 2022

June 4th 

 

Who can participate

- Bookings for Elite (Male/Female/Junior), Open Race, Families and Companies.

- Everyone over 15yrs can participate in Elite (M/F), Open Race and Companies and Elite Junior from 13 yrs.

- Everyone under 18yrs needs an approval from parent/guardian and children must be participating along side an adult.

- Families with children over 6yrs can participate with a parent/guardian/adult.

- Companies with employees can participate as a team.

 

Notice that it is possible to race with ODIN RACE Crew in Open Race and Family, if you do not have anyone to race with and want to race with others. Then join the heat ”Løb med Odin Race Crew” and we will race together and help each other through.

 

The Route

The distance is 5km which starts and finishes in Odins Odense in the north of Odense. The route goes through Næsby Ådal and Stavis Åen - in woods and steams at a fantastic route with some altimeters.

We also swim through a lake and there will be alternative routes for non-swimmers.

 

Location

Odins Odense, Store Klaus 40, 5270 Odense N

Parking in the left side of Store Klaus. Pay attention to residents and comply with parking rules.

 

Prices

Adult (over 15yrs) 399dkkr

 • from March 1st 499dkkr
 • from April 15th 599dkkr
 • from May 15th 699dkkr

 

Kids/teenagers (under 15yrs) 249dkkr

 • from March 1st 299dkkr
 • from April 15th 349dkkr
 • from May 15th 399dkkr

 

(Administration fee per participants 15dkkr)

 

In case of cancellation the start fee except the administration fee will be repaid.

 

Valhalla / Race City

The race is in and around  Odins Odense and the ticket includes entrance tickets to experience Odins Odense (Iron Age Village). Because Odins Odense is a museum entrance tickets is required for everyone and the participant of Odins Race gets 2 free entrance tickets for family members or friends. If you have more than 2 guests there is a special price for them. Come into Valhalla and greet the participants at the finish line, buy food and drinks and se what else the place offers both for adult and kids.

 

ODIN RACE Medal

YEAH! Of course you will get the coolest Odin Race Medal at the finish line after the gates to Valhalla open and you get invited to the party at Odins Castle.

 

Programme / Heats

Elite Briefing 9.30AM

Elite start 10.00AM

Open Race start 11.00AM

Elite Prize Giving at 1.00PM

Family (Familier) start 1.00PM

Companies (Virksomheder) start 2.30PM

 

Pick Up (race number and chip)

Pick up race number and chip in the starting area 30minutes before racing.

Remember to hand in chip at the finish line! A fee will be giving for not handing in or lost chip.

 

Timekeeping

Timekeeping on race day will be live-streamed directly on this page under LIVE. You will be able to see your time after crossing the finish line.

 

Toilet and changing rooms

There are toilets at Odins Odense and changing takes place in outdoor stalls.

 

___________________________________

 

Arrangør / Organizer

ODIN RACE / OCR Odense Aps

Odense, Denmark

www.ocrodense.dk

info@odinrace.dk

 

Hashtag #odinrace2022

facebook.com/odinrace

instagram.com/odinrace

 

Billede

 

 

facebook.com/ocrodense

instagram.com/odenseocr