Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

opdateret 31. oktober 2021

Black Ninja MTB VinterCup 2021-22
Indbydelse

Medlemmer af Holbæk Cykelsport, Kalundborg CC, Korsør CC-Motion, Pingel MTB Race & Fun, Slagelse MTB og Sorø BC-MTB samt gæster fra MUD’n’RACE, Slagelse CR, Stevns MTB og eventuelle særligt indbudte inviteres til at deltage i en fælles MTB VinterCup. Vi kører igen seks hotte løb i perioden oktober-marts med tre løb før jul og tre efter nytår. Formålet er at holde motivationen oppe gennem vinteren, socialisere på tværs af klubberne gennem fart, spænding, sjov og samvær i den kolde og halvmørke tid.


Hvem må deltage?

MTB VinterCup er for fuldgyldige medlemmer i 2021 og 2022 af ovennævnte klubber. Det vil sige at gyldigt medlemskab jf. egen klubs bestemmelser/vedtægter er overholdt. Det er normalt ikke muligt for ryttere udenfor ovennævnte klubber at deltage, dog undtaget særligt indbudte gæster.

Det er respektive klubbers ansvar at kontrollere evt. medlemskab.


Informationer
Facebook: https://www.facebook.com/groups/1394093310890281/?fref=ts 
 

Klasser
For at alle får en god oplevelse ud af anstrengelserne køres i klasser på tværs af køn og alder.

Flg. klasser udskrives:

 • ELITE – for de allerhurtigste. Typisk licensryttere og supermotionister.
 • SPORT – for de hurtige, som er lige under elite.
 • SPORT50 (født år 1972 eller tidligere) – som SPORT, men for +50-årige. 
 • MOTION – mest for de nye på MTB, men også dem som ikke normalt kører løb.
 • MOTION50 (født år 1972 eller tidligere) – som MOTION, men for 50-59 årige.
 • MOTION60 (født år 1962 eller tidligere) - som MOTION, men for +60-årige
 • DAME 
 • U18 (født år 2005-07) - for de unge drenge.
 • U15 (født år 2008 eller senere) – for de yngste drenge (og piger).

Du skal i udgangspunktet være min. 10 år for at deltage, men det er vigtigere at man er i stand til at håndtere sin cykel forsvarligt. Derfor kan yngre godt deltage, efter en moden forældreovervejelse og dialog med Black Ninja.
 

Hvilken klasse skal jeg køre i?
Hvis du har deltaget tidligere, har du sikkert en rimelig formodning om hvilken klasse du skal køre med i. Ellers har cupudvalget :-)
På nær U-klasserne, er det dit niveau som afgør hvilken klasse du skal køre med i og ikke din alder. Heller ikke til de to +50 års-klasser.
Det er altså ikke sikkert at fordi du er +50 år, så skal du automatisk køre med i en af de to klasser.
Er du ny i VC sammenhæng, må du se om du kender nogen i de enkelte klasser som du kan sammenligne med.

ELITE
Her plejer der ikke at være de store udfordringer. Der er naturligt nogle stykker som er i grænsezonen mellem SPORT/SPORT50 og ELITE. Som udgangspunkt fortsætter alle i ELITE.


SPORT & SPORT50
Der vil ske en naturlig opdeling i SPORT & SPORT50. Der kan være enkelte som rykker ned fra ELITE, mens der vil være enkelte som rykker op fra MOTION/MOTION50.


MOTION & MOTION50
Top-5 fra MOTION kan rykke op i SPORT/SPORT50.
Top-5 fra MOTION50 kan rykke op i SPORT/SPORT50.
 

DAME
Ja...det giver jo sig selv :-)
 

U18
For de 15-17-årige. Er de rigtig hurtige, bør de vælge at køre med i voksenklasserne.
 

U15
For de yngste og det er også tilladt at køre med i voksenklasserne. Vi har ikke oprettet en U15P-klasse, skulle der være flere piger som gerne vil køre med, så deler vi i en U15P & U15D.
 

ANDET
Vi kan og vil flytte evt. ryttere efter 1. afdeling (og evt. 2. afdeling), såfremt det viser sig at de var forkert placeret.
Såfremt en rytter vinder fire afdelinger, vil det automatisk betyde oprykning til klassen over. Incitamentet er er at klassen er vundet overall og dermed vil det ikke betyde noget for den samlede stilling. Det gælder naturligvis ikke for ELITE og det vil være efter aftale i de yngste klasser.
 

Afdelinger 2021-22

Afd. * Dato * Hvor * Arrangør

#1 - 31. oktober 2021, Dragerup Skov, Holbæk Cykelsport

#2 - 14. november 2021, Bromme Plantage, Black Ninja MTB

#3 - 5. december 2021, Slagelse Lystskov, Slagelse MTB

#4 - 30. januar 2022, Hvid Pil (Grydebjerg), Sorø BC-MTB

#5 - 27. februar 2022, Munkesøen Kalundborg, Kalundborg CC

#6 - 6. marts 2022, Fruens Plantage Næstved, Pingel MTB Race & Fun

* Med forbehold for ændringer pga. vejrforhold og/eller terræntilladelser.
 

Køretider
Der planlægges ud fra flg. køretider i respektive klasser.

Elite, 75 min. + omgangen færdig
Sport, 74 min. + omgangen færdig
Sport50, 73 min. + omgangen færdig
Motion, 72 min. + omgangen færdig
Motion50, 71 min. + omgangen færdig
Motion60, 70 min. + omgangen færdig
Dame 70 min. + omgangen færdig
U18, 60 min. + omgangen færdig
U15, 45 min. + omgangen færdig

Ruter
De enkelte ruter tilstræbes tilrettelagt således, at de fleste kan køre hele vejen rundt. Såfremt dele af ruten er teknisk svær, bliver der etableret ”B-linjer”, hvor det skønnes påkrævet (sjældent det sker). Ruten er ca. 14-18 min. pr. omgang (for de hurtigste i ELITE) og der tages i videst muligt omfang højde for vejr og køreforhold. Ruterne er tydeligt markeret, specielt ved sving og i uoverskuelige passager.


Aflysning
Såfremt vintervejret hindrer afvikling af et løb, aflyses eller alternativt udsættes afdelingen. Hvis muligt afvikles afdelingen på et senere tidspunkt, men kan også helt aflyses og udgå af terminslisten. Der refunderes ikke startgebyr i sådanne tilfælde.
 

Tidtagning
Vi benytter RaceResult. Der benyttes en engangschip som er monteret på nummeret, som placeres foran på styret. Nummeret med chip skal genbruges.
Nærmere instruktion vil tilgå i ugen op til de respektive afdelinger.
 

Tilmelding

Tilmeldingen er åben og lukker dagen før den enkelte afdeling kl. 23.00. Der åbnes igen dagen efter den kørte afdeling.
Der er max på 300 pladser, fordelt på alle klasser.
Du skal tilmelde dig i den række som du mener passer til dig. Se beskrivelse længere oppe.
VinterCup udvalget forbeholder sig ret til at flytte en rytter til en anden række.
Kun tilmelding til den samlede cup.
Priser: Kr. 425,00 + kortgebyr.

Ved din tilmelding er du ligeledes selv ansvarlig for egen person og materiel. Evt. skadeserstatning kan ikke gøres gældende mod arrangøren.
Du bør derfor sikre at du har en gældende og dækkende forsikring.

Du skal bruge din klubs officielle navn (se rullepanel i tilmelding).
Ingen firma-/sponsornavne, det vil blive ændret!
Derudover skal vi bruge navn, fødselsdato, e-mail og naturligvis løbsklasse. Det burde give sig selv.

Det samlede resultat i MTB VinterCup
Overall tæller ens 4 bedste resultater samlet. Det vil sige at man kan fravælge to afdelinger eller smide de to dårligste resultater væk. Nr. 1 får 1 point, nr. 2 får 2 point og sådan fremdeles.
Ikke deltagende får 150 point.
Løbsresultat samt stilling opdateres under "resultater" og med link på Facebook snarest efter hver afdeling.
Det er tilladt at skifte klasse undervejs i cup’en (deadline tirsdag før respektive afdeling), men point følger ikke med.
Såfremt der er pointlighed til sidst, er det sidst kørte indbyrdes løb som er tællende.
Du opnår point i den enkelte afdeling når du har kørt min. én hel omgang og er registreret i tidtagningen for en omgang.


Klubtøj
Det anbefales, men er ikke et ultimativt krav, at den enkelte rytter kører i klubtøj.


Præmier
Der er præmie til nr. 1+2+3 i respektive voksenklasser ved hver afdeling. I ungdomsklasserne er der medaljer til nr. 1+2+3. Efter sidste afdeling er der fine præmier til top 5 samlet i alle klasser.


Forplejning
Den enkelte arrangørklub køber ind til let forplejning som typisk vil være cacao/juice, brød, marmelade, kage, etc.
Tentativ tidsplan for en XCO afdeling
Kl. 09.00 Ruten er afmærket, opvarmning er tilladt, såfremt betingelserne tillader det
Kl. 09.30 Seneste tid for registrering og udlevering af tidtagningschip
Kl. 09.45 Evt. kort instruktion
Kl. 10.00-06 Start opdelt i klasser
Kl. 10.51 U15 > Lukker for flere omgange
Kl. 11.02 U18 > Lukker for flere omgange
Kl. 11.15 Øvrige klasser > Lukker for flere omgange
Kl. 11.35 Alle i mål (forhåbentlig)
Kl. 11.15-12.00 Let forplejning, præmieoverrækkelse og oprydning

Det med småt

 • Du skal bruge en godkendt hjelm – naturligvis, også under opvarmning!
 • Kun MTB (26”, 27,5”, 29”). Ingen crosscykler og heller ikke el-cykler.
 • Du må ikke lade andre køre i dit navn og med nummer.
 • Du skal tage hensyn til alle andre og tillige mindst andre skovgæster.
 • Husk dit affald, både før, under og efter løbet.
 • Ved aflysning på dagen refunderes ikke startgebyr.

 

VEL MØDT TIL VINTERSJOV NÅR DET ER BEDST