Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2021-10-13 | Holstebro, Denmark DMI forbundsmesterskaber i Cross Country

Indbydelse til DMI forbundsmesterskaber i Cross Country 2021.
Ref.:    
a.    DMI stævnekalender 2021
b.    DMI bestemmelser, Kapitel 10
c.    DMI hjemmeside: www.dmif.dk

1. GENERELT
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder herved til forbundsmesterskaber i Cross Country 2021, med Jydske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI) som arrangør.
Mesterskaberne afvikles
Onsdag den 13.okt. 2021,

på Holstebro kaserne, i et kuperet terræn, med start og mål i tilknytning til Idrætsområdet.  

2. KONKURRENCEDISCIPLINER
Individuel konkurrence:
Der konkurreres i følgende klasser:

KLASSE    ALDER    BANE    DISTANCE
Herre senior    (-34 år)    Lang bane    9,6
Herre yngre old boys YOB    ( er fyldt/fylder 35-44 år i stævneåret)    Kort bane    
Herre ældre old boys ÆOB    ( er fyldt/fylder 45-54 år i stævneåret)    Kort bane    4,8
Herre masters M    ( er fyldt/fylder 55-64 år i stævneåret)    Kort bane    4,8
Herre grand masters GM    ( er fyldt/fylder 65 år i stævneåret)    Kort bane    4,8
Herre senior B     (34 år)    Kort bane    4,8
Herre værnepligtige        Kort bane    4,8
Kvinde senior *1    (34 år)    Kort bane    4,8
Kvinder old girls OG    ( er fyldt/fylder 34-44 år I stævneåret)    Kort bane    4,8
Kvinder ældre old girls ÆOG    (er fyldt/fylder 45-54 år i stævneåret)    Kort bane    4,8
Kvinder masters MG    (er fyldt/fylder 55 år i stævneåret)    Kort bane    4,8
*1 Værnepligtige kvinder deltager I denne række.

Ordinære DMI-medlemmer kan deltage i mesterskabet. DMI mesteren kåres
 i mænd senior, og i kvinder senior.  
Det er tilladt at deltage i en yngre klasse end den man aldersmæssigt hører til i.
VPL/konstabelelever, der tilmelder sig i mænd senior, kan ikke samtidig deltage
I den rene VPL klasse.  
Kvinder antaget på værnepligtslignende vilkår deltager i klassen kvinder senior.      
    
Værnepligtige defineres som:
-    Værnepligtige menige
-    Konstabelelever

Idrætsforeningerne kan deltage uden begrænsning i alle klasser, og stafetter.

3. KONKURRENCEBESTEMMELSER
   Placeringer m.v.
a.    Individuel konkurrence:
        Vindere i de individuelle klasser er de personer, der gennemfører banen hurtigst.

        b.    Stafetløb:
    Herre senior A + B:    2 forskellige deltagere
    Herre YOB og ÆOB:    2 forskellige deltagere
    Herre M og GM:        2 forskellige deltagere
    Herre værnepligtige:    2 forskellige deltagere  
    Kvinder senior:        2 forskellige deltagere
    Kvinder OG:        2 forskellige deltagere
    Kvinder ÆOG og MG     2 forskellige deltagere
                                                         
Vinder i stafet er det hold, der gennemfører banen hurtigst.
En deltager må kun løbe en tur

4. FORELØBIGT PROGRAM    
        Onsdag 13. oktober. 2021    
            
Kl. 0930        Sekretariat åbent (Bygning 25 idrætskontoret)
Kl. 0930 – 1055     Sidste afmærkning af ruten. Og mulighed for gennemløb.
Kl. 1055        Fælles instruktion.
        ALLE løbere skal være til stede ved starten.
Kl. 1100        Start kort bane.
Kl. 1145        Start lang bane.
Kl. 1245        Start stafet.
Kl. 1345        Sidste løber forventes at være i mål.
Kl. 1415        Præmieoverrækkelse ved start/mål området (gymnastiksalen)


5. MEDLEMSKONTROL
Der vil blive foretaget stikprøvevis medlemskontrol jf. ”Bestemmelser for DMI stævnevirksomhed” KAP. 3. Såfremt der konstateres ulovlig deltagelse vil evt. præmier blive inddraget.
Det anbefales derfor, at idrætsforeningerne/holdlederne kontrollerer deltagernes medlemskab forinden fremsendelse af tilmeldingsskema.

6. INDKVARTERING
Der henvises til indkvartering på dragon kasernen.
Ved egen foranstaltning på Forsvarets fælles booking- og serviceportal

7. FORPLEJNING
Cafeteriet.
Der kan købes morgenmad, middagsmad samt aftensmad i CAF.
Åbningstider:
Morgen:    0600 -1000
Middag:    1100 -1300
Aften:    1700 -1830

8. ØKONOMI
Ydelser (Transport og kostpenge) i henhold til Forsvarskommandobefaling 2021 Stævnet er kategori C-arrangement.
Udgifterne konteres under anvendelse af eget INTERN ORDRE NR.

9. TILMELDINGER
Tilmeldinger foretages direkte på www.run2u.dk kun mulighed for online tilmelding.
 

 Ved afbud eller spørgsmål, ring på mobil 22 62 85 06

Tilmeldingsfristen er senest fredag 08. oktober. 2021 kl. 1000.

Endeligt program udsendes snarest.
Yderlige oplysninger kan fås ved at rette henvendelse til

10. KONTAKTPERSONER
Stævneleder:
OKS. Benny Kristensen Tlf. 22 62 85 06 Benny Berg Kristensen (FVT-V-LVH44@mil.dk)

Konkurrenceleder:
SSG Henning Juhl Tlf. 25 55 25 80 fmi-sc-fhl01@mil.dk


Med venlig hilsen

Generalsekretær