Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
28.08.2021-04.09.2021 | Gánovce, Slovakia GANRUN 2021 - 6.ročník

ZMENA V PROPOZÍCIÁCH!!! Zmeny vyznačené červenou
farbou!


GANRUN 2021
Obec Gánovce organizuje beh GANRUN
6. ročník Gánovce, okres Poprad, 28. 08. a 04. 09. 2021

GANRUN 2021

Obec Gánovce organizuje beh GANRUN
6. ročník Gánovce, okres Poprad, 4. 9. 2021
Propozície


Hlavný organizátor: Mgr. Michal Materný
Dátum a miesto konania pretekov:

detské kategórie: 28. 08. 2021 od 10:00, štart a cieľ na futbalovom ihrisku (ul. Športová)

Dorspoelí04. 09. 2021 od 12:00 h, štart a cieľ na futbalovom ihrisku (ul. Športová), štart dospelých o 15:00 h
Informácie: Mgr. Michal Materný, tel. č.: 0907 992 141; www.ganovce.sk, FB: Ganrun – cezpoľný beh Gánovce alebo Gánovce – oficiálna stránka obce; www.beh.sk, e-mail: starosta@ganovce.sk
Prihlášky: web: https://my.raceresult.com/176767/ alebo na mieste pretekov (preferujeme prihlasovanie cez web)
Prezentácia: na mieste od

28. 08. – detské kategórie - 8:30 hod,
04. 09. – dospelí – od 13:30 hod.

najneskôr pol hodiny pred štartom disciplíny – žiadame účastníkov o rešpektovanie týchto pokynov!!!
Štartovné: 6,-€ dospelí, deti a žiaci 0,-€, dorastenci 2,-€ (platba na mieste)
Vyhlasovanie výsledkov: 28. 08. - detské kategórie – po dobehnutí dorastencov, cca o 11:15; 04. 09. dospelí – cca o 16:20,
Parkovanie: plocha pri futbalovom ihrisku
Šatne: budova pri futbalovom ihrisku
Občerstvenie: bageta, nápoj, ovocie


Trať: detské kategórie –futbalové ihrisko; dospelí – asfalt cca 30 %, lesné chodníky a makadam cca 70 % - futbalové ihrisko – ul. Jesenná – ul. Hlavná – ul. Filická – po cyklotrase k obaľovni – po asfaltovej ceste k ohnisku za lomom – chodník nad lomom – Kvetnica – štôlňa Strieborná – lesný chodník k cyklotrase do Gánoviec pod lesom a späť. Prevýšenie približne + 220 m.
Ceny: prví traja v každej kategórii obdržia medaile, diplomy a vecné ceny,
Námietky: Možno podať 15 min. od oficiálneho vyhlásenia výsledkov
Upozornenie: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Štartujú pretekári včas prihlásení, dospelí s platnou lekárskou prehliadkou, nie staršou ako 1 rok na vlastné náklady a riziko. Za zdravotný stav, riziko mládeže, detí zodpovedá rodič príp. organizácia. Usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté počas pretekov, neručí ani za prípadné škody na majetku počas pretekov. Organizátor si v prípade potreby vyhradzuje právo na organizačné zmeny týkajúce sa pretekov. Účastník svojou registráciou súhlasí so spracovaním osobných údajov a ich zverejnením vo výsledkovej listine podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Účastníci sú povinní rešpektovať hygienické opatrenia v čase konania pretekov a pri vyhlasovaní výsledkov, v súlade s aktuálnymi protiepidemickými opatreniami, vyhlásenými Úradom verejného zdravotníctva SR a organizátorom. Organizátor zabezpečuje bezpečnosť bežcov počas pretekov, tí sú však povinní rešpektovať pravidlá cestnej premávky, nakoľko táto bude iba regulovaná.

Časový rozpis a dĺžka tratí:

28. 08. 2021 od 10:00 h:

Deti 2012 a mladšie - 100 m (chlapci a dievčatá)
Najml. Žiaci / najml. žiačky 2010 – 2011 - 300 m
Mladší žiaci / mladšie žiačky 2008 - 2009 - 900 m
Starší žiaci / staršie žiačky 2006 - 2007 - 1 200 m
Dorastenci / dorastenky 2004 - 2005 - 3 000 m

04. 09. 2021 o 15:00 h štart dospelých:
Muži od 18 –39 rokov - 9,3 km
Muži od 40 –49 rokov - 9,3 km
Muži od 50 –59 rokov - 9,3 km
Muži od 60 –69 rokov - 9,3 km
Muži nad 70 rokov - 9,3 km
Ženy od 18 –39 rokov - 9,3 km
Ženy od 40 –49 rokov - 9,3 km
Ženy nad 50 rokov - 9,3 km
BEH ZDRAVIA – 3 km – VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE (muži a ženy samostatne)
Prajeme príjemný športový zážitok.

#result;#vysledky;;#sporttiming;#iliasovce;#beh;#videocom