Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

PIKO-BIKE MARATON 2021

Komárno-Kolárovo-Komárno

miesto konania: Komárno, Reštaurácia APÁLI (pri Mŕtvom ramene Váhu)
termín:   12.septembra 2021, v nedeľu
usporiadateľ:  predajňa bicyklov PIKO-BIKE,  Komárno, Meštianska 3018, tel.: 0948 045115
trate:   ROAD (47 km) – všetky typy bicyklov
  RACE (57 km) – len cestné bicykle
  MTB (50km) – MTB bicykle
občerstvenie:     ROAD jedno, MTB a RACE  dve občerstvenia. V cieli možnosť  zakúpenia teplej stravy v penzione Apáli.
informácie:  www.facebook.com/piko.bike.maraton , www.maraton.piko-bike.sk , mail: cup@piko-bike.sk  tel.:0948 045115, alebo osobne v predajni bicyklov PIKO-BIKE.
časový harmonogram: 7.30-10.00          Registrácia
  8.00-10.00          Postupný štart v 10 min. intervaloch
   cca. 14.00          Vyhlásenie výsledkov a tombola

                                    

vekové kategórie:

Trať ROAD:

1.  juniori chlapci do 18 rokov nar. 2003 a neskôr
2.  juniorky    dievčatá do 18 rokov  nar. 2003 a neskôr 
3.  muži   muži 19-39 rokov nar.1982-2002
4.  ženy  ženy 19-39 rokov   nar.1982-2002
5.  master muži  muži 40-59 rokov  nar.1981-1962
6.  master ženy    ženy 40-59 rokov  nar.1981-1962
7.  seniori  muži  nad 60 rokov  nar.1961 a skôr
8.  seniorky  ženy  nad 60 rokov  nar.1961 a skôr
9.  rekumbent muži muži  - bez rozdielu veku  
10.rekumbent ženy  ženy  - bez rozdielu veku  
11.e-bike muži muži  - bez rozdielu veku  
12.e-bike ženy   ženy  - bez rozdielu veku  

           

Trať MTB:     

1.  juniori  chlapci do 18 rokov nar. 2003 a neskôr
2.  juniorky  dievčatá do 18 rokov  nar. 2003 a neskôr
3.  muži  muži 19-39 rokov nar.1982-2002
4.  ženy  ženy 19-39 rokov  nar.1982-2002
5.  master muži   muži 40-59 rokov  nar.1981-1962
6.  master ženy  ženy 40-59 rokov nar.1981-1962
7.  seniori    muži  nad 60 rokov nar.1961 a skôr
 8.  seniorky  ženy  nad 60 rokov  nar.1961 a skôr

                                      

Trať RACE: 

1.  muži muži 19-39 rokov nar. 1982-2002
2.  ženy  ženy 19-39 rokov nar. 1982-2002
3.  master muži muži 40-59 rokov  nar. 1981-1962
4.  master ženy  ženy 40-59 rokov nar. 1981-1962
5.  seniori muži  nad 60 rokov nar. 1961 a skôr
6.  seniorky  ženy  nad 60 rokov  nar. 1961 a skôr

                                                                                                            

štartovné:     Juniori a Juniorky 4,- €, predregistrovaní 2,-€,  všetky ostatné kategórie 8,- €, predregistrovaní  4,-€.                                                                                

Registrácia je platná až úhradou štartovného u organizátora. Platba je možná v hotovosti v  predajni bicyklov PIKO-BIKE, Komárno, Meštianska 3018, alebo prevodom na účet SK45 7500 0000 0040 2089 3094   var.symbol: meno a rok narodenia účastníka. Zaplatené štartovné nie je možné prepísať na inú osobu. Štartovné  pokrýva vratné štartovné číslo s čipom, lístok na tombolu, občerstvenie  na trati (voda, iontový nápoj, ovocie, müsli).

prihlášky:    Do súťaže sa možno prihlásiť on-line www.maraton.piko-bike.sk do polnoci 10.09.2020, alebo osobne na mieste  pretekov, Deti do 15 rokov musia prihlásiť osobne ich zákonní zástupcovia.

Všeobecné pokyny:

Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť! Za prípadné zranenia, technické problémy s bicyklom, ani za škody vzniknuté, alebo spôsobené účastníkom, organizátor súťaže nezodpovedá! Trať pretekov prechádza z časti po riadnej cestnej komunikácii v plnom prevoze, preto je potrebné v týchto častiach dodržiavať pravidlá cestnej premávky, ( zákon č.8/2009 z.z.). Riadne upevnená, nasadená prilba je povinná po celej trati !

Ku štartu budú pripustení len pretekári  s upevneným štartovným číslom a riadne nasadenou cyklistickou prilbou! Na celej trati je zakázané využiť akúkoľvek cudziu pomoc! Nie je povolené vzájomné tlačenie, ťahanie ani ťahanie motorovými vozidlami, ani používanie sprievodného vozidla. Účastníci, ktorí prijmú vonkajšiu pomoc, prípadne sa ich pomocníci budú pohybovať na trati s motorovými vozidlami, budú z pretekov vylúčení. Protesty možno podávať písomne, max. 10 minút po príchode do cieľa a zložení kaucie 10,-€.  Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu !

Vyhlásenie účastníka:

Odoslaním osobných údajov  vyjadrujem svoj súhlas so všeobecnými pokynmi pretekov a zaväzujem sa k dodržiavaniu propozícií a pokynov usporiadateľov. Dobrovoľne súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. a ich použitím na potreby týchto pretekov v rozsahu všetkých polí formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov na web stránkach prevádzkovateľa a na web stránkach jeho zmluvných partnerov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín. Zároveň súhlasím so zverejnením mojich fotografii, videí z pretekov a ich využitím na marketingové, reklamné a propagačné účely. Súhlasím, aby moja e-mailová adresa bola usporiadateľmi a organizátormi pretekov použitá na marketingové účely aj na posielanie informačných e-mailov o novinkách z jednotlivých pretekov. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. dávam tento súhlas pre usporiadateľa a prevádzkovateľa: predajňa bicyklov PIKO-BIKE IČO: 22710353  a jeho zmluvných partnerov: Videocom Štancel IČO: 36485195