Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2021-09-25 | Lubliniec, Poland III Mistrzostwa Polski w Ultramaratonie Nordic Walking

 

Regulamin

III Mistrzostwa Polski Nordic Walking w Ultramaratonie

 

Organizatorem zawodów jest :

Nordic Walking Lubliniec,

Starostwo Powiatowe Lubliniec,

Nadleśnictwo Lubliniec,

Polskie Zrzeszenie Sędziów Nordic Walking,

Hotel Zamek Lubliniec

 

 

Start ostatnia sobota września 25.09.2021 godzina  7 rano- limit czasu 10 godzin

 

DYSTANS  56  km  indywidualnie 8 rund po 7 kilometrów

 

DYSTANS sztafety 56 km każdy zawodnik/zawodniczka ma do pokonania 2 rundy po 7 kilometrów. Zawodnicy/czki sztafet muszą pokonać dwie rundy jedna po drugiej.

 

KLASYFIKACJA ULTRAMARATON OPEN SZTAFET, START OD 18  ROKU ŻYCIA

1 TRZY MIEJSCA W KATEGORII KOBIET

1 TRZY MIEJSCA W KATEGORII MĘŻCZYZN

1 TRZY MIEJSCA W KATEGORII SZTAFET MIESZANYCH 2 KOBIETY i 2  MĘŻCZYZN

 

Wszyscy zawodnicy indywidualnie i sztafety otrzymują statuetkę lub medal  za ukończenie bez względu na zajęte miejsce.

Medal za udział, może zostać zastąpiony innym przedmiotem noszącym znamiona medalu zawierającym informację dotyczącą nazwy zawodów, daty, miejsca rozegrania, dystansu.

Statuetka/puchar może zostać zastąpiony przez  inny przedmiot noszącym znamiona medalu zawierającym informację dotyczącą nazwy zawodów, daty, miejsca rozegrania, dystansu.

 

 

KLASYFIKACJA ULTRAMARATON INDYWIDUALNIE- NORDIC WALKING

START OD 21 ROKU ŻYCIA

KATEGORIE  21-29        K/M

                  30-39         K/M

                 40-49         K/M

                 50-59         K/M

                  60-69         K/M

                  70- PLUS    K/M

 

 

 

Ultramaraton klasyfikacja OPEN K i M za zajęcia miejsca od 1 do 3 statuetka/ puchar/szkło grawer/drewno grawer*.

Zawodnicy z kat open nie wchodzą do kategorii wiekowych.

 

 

 

 

„Sport jest częścią dziedzictwa każdego człowieka i nic nigdy go nie zastąpi”

Pierre de Coubertin

1.Cel imprezy:

Propagowanie aktywnej formy wypoczynku poprzez popularyzację Nordic Walking wśród społeczeństwa  jako jednej z form aktywności ruchowej. Popularyzacja zdrowego stylu życia. Promocja Powiatu Lublinieckiego i Nadleśnictwa Lubliniec jako dobrego miejsca do uprawiania Nordic Walking.

 

2.Termin i miejsce rozegrania zawodów:

25  września 2021 roku godzina 7:00

Miejsce:  Polana przy Leśniczówce Lubliniec

https://www.google.pl/maps/@50.6519303,18.6657989,520m/data=!3m1!1e3

 

Biuro zawodów  w dniu 24 września otwarte w godzinach 17:00 do 21:00 na Polanie – miejsce startu i mety

 

oraz

 

w dniu zawodów od 5:30 do 6:30 na Polanie przy Leśniczówce .

 

 

TYM ROKU NIE BĘDZIE BIURA ZAWODÓW W HOTELU ZAMEK LUBLINIEC.

 

Biuro zawodów otwarte w dniu zawodów od 5:30 do 6:30 na Polanie przy Leśniczówce .

 

4. Zasady: Czysta gra – norma wartości w sporcie. Jest wyrazem postawy reprezentowanej przez zawodnika w trakcie trwania zawodów, gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Postawa ta cechuje się przestrzeganiem regulaminu odrzuceniem korzyści wynikających z błędów i niepowodzeń w trakcie trwania rywalizacji oraz różnego rodzaju oszustw sportowych.

Sportowca przestrzegającego zasad fair play można poznać po godnym zachowaniu zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki.

Zawody Nordic Walking jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób, że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem- faza lotu .

Nad przestrzeganiem regulaminu będą czuwać sędziowie.

W strefie bufetu nie obowiązuje technika NW. Zabrania się podbiegania i biegu w strefie bufetu- kara czerwona kartka. Strefa bufetu obowiązuje 50 metrów przed i 50 metrów za bufetem opisana POCZĄTEK/KONIEC STREFY BUFETU

 

 

 

Za nieprzestrzeganie zasad grozi:

 

- ostrzeżenie -pierwsza  żółta kartka 

- druga żółta kartka to 5 minut na  56 km indywidualnie i w sztafetach

- trzecia żółta kartka to 5 minut na  56 km indywidualnie i w sztafetach

- czwarta żółta kartka dyskwalifikacja zawodnik otrzymuje czerwoną kartkę.

 

Zawodnik, który otrzyma czerwoną kartkę nie może kontynuować marszu. Odpina kije i udaje się najbliższą drogą na start /meta,

Jeżeli czerwona kartka zostanie pokazana zawodnikowi lub zawodniczce ze sztafety- cała sztafeta zostaje zdyskwalifikowana.

W trakcie zawodów prowadzona będzie na bieżąco statystyka kartek.

Sędzia ma obowiązek poinformować zawodnika lub zawodniczkę o otrzymanej żółtej lub czerwonej kartce. Fakt ten odnotowuje w protokole sędziowskim.

SĘDZIA NIE  zatrzymuje zawodnika !!!

Po zakończonych zawodach wszystkie kartki są zliczane/weryfikowane przez Sędziego Głównego ponownie, celem ustalenia ostatecznych wyników rywalizacji. Jeden zawodnik może otrzymać jedną, dwie lub więcej żółtych kartek od jednego ,dwóch lub większej ilości sędziów.

Po ostatecznej weryfikacji zawodnik lub sztafeta może zostać zdyskwalifikowany/a

 

Za rażące naruszenie przepisów  podbieganie, wulgaryzmy, nie zatrzymanie się na wezwanie sędziego sędzia zawodnik otrzymuje czerwoną kartkę co jest jednoznaczne

z dyskwalifikacją.

 

 

4. Zawody zorganizowane zostaną na ternach leśnych zarządzanych przez Nadleśnictwo Lubliniec. Trasa po dukatach leśnych przesypanych lekkim kamieniem.

 

5.Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty on-line - przez system rozliczeń elektronicznych DotPay do którego przekierowana zostanie każda osoba w momencie zapisywania się na imprezę. W przypadku nie dokonania opłaty podczas procesu rejestracji można jej dokonać wchodząc na listę osób zapisanych.

Wpisowe :

płatne  do 31.07.2021   300 pln sztafeta, 100 pln indywidualnie

            po  31.07.2021  400 pln sztafeta, 150 pln indywidualnie

 

Opłata nie podlega zwrotowi oraz przeniesieniu na imprezy organizowane przez

Organizatora w ciągu kolejnych lat.

Zawodnik może przenieść swoją opłatę startową na innego uczestnika/zawodnika Nordic Walking, który jest zapisany, ale nie opłacony w terminie do dnia 10.09.2019 r.

Aby to było skuteczne  musi poinformować Organizatora o tym fakcie drogą e mail (wojtek19710327@o2.pl)

 

 

 

Treść :

 

Ja  imię i nazwisko osoby zrzekającej się/przenoszącej opłatę przenoszę swoją opłatę startową na imię i nazwisko zawodnika , data urodzenia, klub).

data i podpis

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawodników przenoszących swoją opłatę  startową na innego zawodnika.

Niedopuszczalne jest komunikowanie się w tych sprawach z Organizatorem poprzez

komunikatory społecznościowe.

 

Organizator nie pośredniczy w rozliczeniach między zawodnikami.

 

Zamknięcie rejestracji w dniu 20.09. 2021 roku. Po tym terminie nie będzie możliwe zapisanie się indywidualnie i sztafet.

 

Wpisowe obejmuje: w tym roku praktyczna niespodzianka, ubezpieczenie, obsługę medyczną, posiłek regeneracyjny, prysznic, dwie strefy bufetu na trasie  zaopatrzone w napoje, banany, czekoladę i inne.

Zawodnicy indywidualnie muszą odebrać pakiety startowe osobiście. Za sztafety może odebrać jedna osoba-  kapitan drużyny

Zawodnicy indywidualnie otrzymają numery od 1 do….

Zleca się aby zawodnicy w starcie indywidualnym numery startowe przypięli na pasach startowych lub  agrafkami na piersi i na plecach.

 

Zawodnicy sztafeta otrzymają numery I/1, I/2,I/3,I/4, II/1,II/2,II/3,II/4, III/1III/2, IV gdzie I,II, III, IV to numer sztafety

 

8.Organizator zapewnia:

-ubezpieczenie NW dla uczestników zawodów

-elektroniczny pomiar czasu – do klasyfikacji liczą się czasy netto

-sędziów na trasie zawodów.

-ratowników medycznych na trasie i punkt medyczny na start/meta. Wszystkie objawy złego samopoczucia w trakcie trwania imprezy należy zgłosić organizatorom lub służbom medycznym.

Jeżeli zespół medyczny oceni, że zawodnik nie może kontynuować zawodów musi zakończyć- zawodnik/zawodniczka- rywalizację

-odpowiednie wytyczenie i zabezpieczenia trasy - trasa oznaczona będzie pionowymi i poziomymi znakami-strzałki w kolorze zielonym/czerwonym, dodatkowo w miejscach newralgicznych na trasie będą osoby z obsługi.

-przenośne toalety blisko biura zawodów

-wypożyczalnię i serwis kijów w razie uszkodzenia,

-medale/statuetki dla wszystkich uczestników i puchary/statuetki dla zwycięzców w poszczególnych kat wiekowych.

-puchary/statuetki za miejsca od 1 do 3 na dystansie 56 km indywidualnie i sztafetowo

-punkt żywieniowy na trasie około 3,5 kilometra oraz na start/meta.

 

 

9. Postanowienia końcowe

 

-Zawodnicy obowiązkowo muszą być oznakowani numerami startowymi umieszczonymi

 z przodu i z tyłu

- Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby będzie zdyskwalifikowany.

Umieszczanie reklam, ulotek na starcie, trasie oraz mecie  odbywa się za wyłączną zgodą Organizatora. Reklama innych podmiotów niż oficjalnych Sponsorów i Partnerów Ultramaratonu jest zabroniona.

-Organizator dostarczy odpowiednią ilość numerów startowych

-W zawodach mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu wytrzymałościowego (Nordic Walking)

-Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora

 

Organizator   zawodów Wojciech Marcinkowski telefon 888 430 600

Adres email wojtek19710327@o2.pl

 

 

 

Baza noclegowa:

 

Hotel Zamek Lubliniec

http://www.zameklubliniec.pl/

 

Hotel Alhar

http://hotel.alhar.pl/pl/

 

Karczma Koszwice

http://www.karczma-koszwice.pl/

 

Hotel Lubex Lubliniec

http://www.lubex.pl/

 

 

 

 

*Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania jednej z kilku opcji dla zawodników

Groups

Timekeeper