Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
2021-08-26 | Vordingborg, Denmark DMI forbundsmesterskab i Triatlon og Duatlon

Stævnet er desværre aflyst.

DMI forbundsmesterskabet i triathlon og duathlon.

Ref.:
a. DMI stævnekalender 2021.
b. DMI love og bestemmelser.

1. GENERELT.
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder hermed til DMI forbundsmesterskabet i triathlon og duathlon samt i triathlon-stafet, der gennemføres:

Torsdag den 26. august 2021

med Vordingborg Garnisons Idrætsforening (VGI) som arrangør.

Mesterskaberne afvikles med udgangspunkt ved Nordhavnen i Vordingborg. Adressen er Vordingborg Ro- og Kajakklub, Nordhavnsvej 56, 4760 Vordingborg.
Konkurrencebestemmelserne følger bestemmelserne for DMI forbundsmesterskaber i triathlon og duathlon. DMI reglement kapitel 24.

2. KONKURRENCEDISCIPLINER.
2.1 Individuelt.

Triathlon (750 meter svømning, 25 km cykling, 6 km løb.)
Mænd senior/individuelt:     Ingen aldersbegrænsning.
Mænd old boys/individuelt:     Er fyldt/fylder 35 år i stævneåret.
Mænd veteran/individuelt:     Er fyldt/fylder 45 år i stævneåret.
Kvinder/individuelt:     Ingen aldersbegrænsning.

Duathlon (6 km. løb, 25 km cykling, 3 km løb.)
Mænd senior/individuelt:     Ingen aldersbegrænsning.
Mænd old boys/individuelt:     Er fyldt/fylder 35 år i stævneåret.
Mænd veteran/individuelt:     Er fyldt/fylder 45 år i stævneåret.
Kvinder/individuelt:     Ingen aldersbegrænsning.
2.2 Holdkonkurrencen i triathlon og duathlon.
De 3 bedste tider fra samme idrætsforening udgør et hold uanset klasse.
 
2.3 Stafetkonkurrence triathlon (750 meter svømning, 25 km cykling, 6 km løb).
Et stafethold består af 3 deltagere fra samme idrætsforening, uanset klasse, hvor én svømmer, én cykler og én løber. Stafetholdets sluttid er gældende.

3. MEDLEMSKONTROL.
Der kan foretages stikprøvevis medlemskontrol jf. ”Bestemmelser for DMI stævne-virksomhed” KAP. 3. Såfremt der konstateres ulovlig deltagelse vil evt. præmier blive inddraget.
Det anbefales derfor, at idrætsforeningerne/holdlederne kontrollerer deltagernes medlemskab inden fremsendelse af tilmeldingsskemaerne.

4. INDKVARTERING.
Bestilling af indkvartering (belægningsstuer) ved MJ H.Ø. Nielsen, HJK-LDGSE@MIL.DK  

Senest fredag den 20. august 2021.

5. FORPLEJNING.
Cafeteria på Vordingborg Kaserne.
Under stævnet vil der være et mindre udsalg i Ro- og Kajakklubbens lokaler.
 
6. TIDSPLAN.
Tentativ tidsplan for stævnet:

Onsdag den 25. august 2021:     Ankomst for overnattende deltagere, indkvartering. Praktiske     oplysninger vil fremgå af programmet.

Torsdag den 26. august 2020:    Kl. 0930-1030 Ankomst og registrering.
    Kl. 1030 Stævneåbning.
    Kl. 1100 Start svømning, triathlon.
    Kl. 1130 Start duathlon.
    Kl. 1330 Præmieoverrækkelse og afslutning.

Stævnekontoret er placeret i Ro-og Kajakklubbens lokaler.
 
Tidsplanen er tentativ og kan ændres afhængig af antal deltagere.

7. TILMELDING.
DMI samarbejder med firmaet Run2u som tidtagnings leverandør.


Ved problemer med tilmeldingen kontaktes Ib Stokkebye på mobil 25521317.

Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 24. august.

8. STÆVNEPROGRAM
Stævneprogram forventes udsendt til foreningerne og dmif.dk uge 32 indeholdende praktiske oplysninger om stævnet og konkurrencerne.

9. STÆVNELEDELSE
Ønskes yderligere oplysninger vedrørende stævnet kontaktes stævneleder:
MJ Henning Østergaard Nielsen, HJK-LDGSE@MIL.DK, tlf. 72820089, mobil. 25575805.
 

Med venlig hilsen


Jan N. Vesterhede
Vicegeneralsekretær