Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.

UWAGA ZMIANA TERMINU na 2021-10-10

  1. CEL ZAWODÓW

– Popularyzacja kolarstwa szosowego jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.

– Poprawa kondycji fizycznej poprzez rywalizację sportową.

– Wyłonienie najlepszych zawodników.

– Promocja Województwa Podkarpackiego.

  1. ORGANIZATOR

WYTWÓRNIA SPORTU

Ul. Ks. Jałowego 28A/26, 35-010 Rzeszów

NIP: 5170240993, REGON: 388394082

Nr konta: PKO BP S.A. 16 1020 4405 0000 2402 0612 8245

Osoba do kontaktu:

Wojciech Kwiatek – Koordynator Wyścigu

Tel.: 605 180 025

Email: kontakt@klasykpodkarpacki.pl

Strona internetowa: www.klasykpodkarpacki.pl

  1. TERMIN I MIEJSCE

Data: 29.08.2021r. (niedziela)

Biuro Zawodów – plac przy Urzędzie Gminy Lubeni

  1. TRASY

Długość trasy: ok. 76 km

Suma przewyższeń: ok. 1.300 m

– Przebieg administracyjny trasy: Lubenia – Błażowa – Nozdrzec – Brzozów – Domaradz – Niebylec – Lubenia.

– Szczegóły dotyczące przebiegu trasy – mapka, plik GPX – są dostępne na stronie internetowej wyścigu.

  1. KLASYFIKACJE

  Klasyfikacja Wiekowa

Mężczyźni:
M1 16 – 19 lat
M2 20 – 29 lat
M3 30 – 39 lat
M4 40 – 49 lat
M5 50 – 59 lat
M6 60 lat i więcej

Kobiety:
K1 do 35 lat
K2 36 lat i więcej

Aby wziąć udział w w/w Klasyfikacji należy w Formularzu Zgłoszeniowym podać poprawną datę urodzenia.

  Klasyfikacja OPEN

– Indywidualna klasyfikacja najlepszych zawodników, na podstawie uzyskanego czasu z podziałem na kobiety i mężczyzn.

 Klasyfikacja „Mistrz Podkarpacia”

– Klasyfikacja najlepszych trzech mieszkańców Województwa Podkarpackiego, z podziałem na kobietę i mężczyznę. Wynik określany jest na podstawie zajętego miejsca w Klasyfikacji OPEN.

Aby wziąć udział w/w Klasyfikacji należy w Formularzu Zgłoszeniowym podać poprawne miejsce zamieszkania (miasto i województwo).

 Klasyfikacja Drużynowa

– Klasyfikacja najlepszych drużyn biorących udział w wyścigu. Wynik stanowi najniższa suma czasów trzech najszybszych zawodników drużyny, na podstawie wyników w Klasyfikacji OPEN. Liczba zawodników drużyny – bez ograniczeń.

Aby wziąć udział w w/w Klasyfikacji w Formularzu Zgłoszeniowym zawodnicy tej samej drużyny muszą podać identyczną Nazwę Drużyny, uwzględniając szczegóły w nazwie.

Klasyfikacja Lekarzy – „II Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia Lekarzy w Kolarstwie Szosowym”

– Klasyfikacja Lekarzy z podziałem na kategorie wiekowe zgodne z Regulaminem Wyścigu. Współorganizatorem jest Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie, nr tel.: 604 351 970

Aby wziąć udział w w/w Klasyfikacji w Formularzu Zgłoszeniowym należy uzupełnić rubrykę dotyczącą Klasyfikacji Lekarzy.