Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Kontakt
Jeżeli masz pytania odnośnie zawodów, skontaktuj się z organizatorem lub z firmą pomiaru czasu.

UWAGA ZMIANA TERMINU na 2021-10-10
  1. CEL ZAWODÓW– Popularyzacja kolarstwa szosowego jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.– Poprawa kondycji fizycznej poprzez rywalizację sportową.– Wyłonienie najlepszych zawodników.– Promocja Województwa Podkarpackiego.
  1. ORGANIZATORWYTWÓRNIA SPORTUUl. Ks. Jałowego 28A/26, 35-010 RzeszówNIP: 5170240993, REGON: 388394082Nr konta: PKO BP S.A. 16 1020 4405 0000 2402 0612 8245Osoba do kontaktu:Wojciech Kwiatek – Koordynator WyściguTel.: 605 180 025Email: kontakt@klasykpodkarpacki.plStrona internetowa: www.klasykpodkarpacki.pl
  1. TERMIN I MIEJSCEData: 29.08.2021r. (niedziela)Biuro Zawodów – plac przy Urzędzie Gminy Lubeni
  1. TRASYDługość trasy: ok. 76 kmSuma przewyższeń: ok. 1.300 m– Przebieg administracyjny trasy: Lubenia – Błażowa – Nozdrzec – Brzozów – Domaradz – Niebylec – Lubenia.– Szczegóły dotyczące przebiegu trasy – mapka, plik GPX – są dostępne na stronie internetowej wyścigu.
  1. KLASYFIKACJE  Klasyfikacja WiekowaMężczyźni:

M1 16 – 19 lat

M2 20 – 29 lat

M3 30 – 39 lat

M4 40 – 49 lat

M5 50 – 59 lat

M6 60 lat i więcejKobiety:

K1 do 35 lat

K2 36 lat i więcejAby wziąć udział w w/w Klasyfikacji należy w Formularzu Zgłoszeniowym podać poprawną datę urodzenia.  Klasyfikacja OPEN– Indywidualna klasyfikacja najlepszych zawodników, na podstawie uzyskanego czasu z podziałem na kobiety i mężczyzn. Klasyfikacja „Mistrz Podkarpacia”– Klasyfikacja najlepszych trzech mieszkańców Województwa Podkarpackiego, z podziałem na kobietę i mężczyznę. Wynik określany jest na podstawie zajętego miejsca w Klasyfikacji OPEN.Aby wziąć udział w/w Klasyfikacji należy w Formularzu Zgłoszeniowym podać poprawne miejsce zamieszkania (miasto i województwo). Klasyfikacja Drużynowa– Klasyfikacja najlepszych drużyn biorących udział w wyścigu. Wynik stanowi najniższa suma czasów trzech najszybszych zawodników drużyny, na podstawie wyników w Klasyfikacji OPEN. Liczba zawodników drużyny – bez ograniczeń.Aby wziąć udział w w/w Klasyfikacji w Formularzu Zgłoszeniowym zawodnicy tej samej drużyny muszą podać identyczną Nazwę Drużyny, uwzględniając szczegóły w nazwie.Klasyfikacja Lekarzy – „II Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia Lekarzy w Kolarstwie Szosowym”– Klasyfikacja Lekarzy z podziałem na kategorie wiekowe zgodne z Regulaminem Wyścigu. Współorganizatorem jest Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie, nr tel.: 604 351 970Aby wziąć udział w w/w Klasyfikacji w Formularzu Zgłoszeniowym należy uzupełnić rubrykę dotyczącą Klasyfikacji Lekarzy.